• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
 
Lærlingjakt - nei takk!
Lærlingjakt - nei takk!
 
Hvordan ser frisørbransjen ut?
Hvordan ser frisørbransjen ut?
 
Filmer og presentasjoner om frisørutdanningen
Filmer og presentasjoner om frisørutdanningen
 
Tegninger og verktøy
Tegninger og verktøy
 
Dine rettigheter og plikter
Dine rettigheter og plikter
 
Lærebedriftens plikter
Lærebedriftens plikter
 
Opplæring
Opplæring
 
Endring og heving av lærekontrakt
Endring og heving av lærekontrakt
 
Bedriften som lærested
Bedriften som lærested