• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

Dine rettigheter og plikter

Som lærling er du også en arbeidstaker i bedriften, med de rettigheter og plikter som følger å være arbeidstaker.
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-08-16T12:35:43.0000000Z

Dette vil være rettigheter og plikter innen for lovverket, tariffavtaler, kontrakter og bedriftsinterne reglementer. En rekke nøkkelkompetanser og yrkeskompetanse læres både gjennom opplæringsdelen og produksjonsdelen av læretiden, gjennom rollen som arbeidstaker og kollega. Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven pålegger lærlingen å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø, på lik linje med andre arbeidstakere.

I tilegg fastslår Opplæringsloven at lærlingen har et betydelig ansvar for egen lærling:

 • Lærlingen har hovedansvaret for egen læring
 • Lærlingen skal bidra til et godt samarbeidog arbeidsmiljøOppmøtearbeidstid og orden
 • Lærlingen skal planleggemedvirkeog vurdere den opplærings om finner sted
 • Lærlingen skal dokumentere egen opplæring
 • Lærlingen har ansvar for å gjennomførenødvendig teoriopplæring, som følge av manglende skolefag eller stryk. (Dette kan innebære å melde seg på og følge undervisningstilbud i eller utenfor arbeidstid, samt melde seg opp som privatist og avlegge manglende eksamener) Lærebedriften skal være orientert om slike mangler i teoriopplæringen hos en lærling, slik at bedriften kan innrette opplæringsplanen etter dette.

 

Utfordringen for lærebedriftene blir å integrere dette i den daglige opplæring og produksjon på en naturlig måte. Lærlingenes egen dokumentasjon av eget arbeid er et element som bidrar. I forberedelsene til svenneprøven kan kalkyler av arbeidene inngå som en naturlig del. De fleste bedrifter har i dag datasystemer (kasse, kundedatasystemer), i tillegg kan kandidaten dokumentere eget arbeid elektronisk.


 

Tilbake
Annet Innhold