• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
- Starten på 2021 ble tøffere enn i et normalår, men vi krysser fingrene for at året sett under ett blir positivt for frisør- og velværebedriftene. Sammen med Tveit Regnskap AS vil vi følge utviklingen nøye, sier markedssjef Christine Hauge Simonsen i Vitec Fixit Systemer AS.

- Starten på 2021 ble tøffere enn i et normalår, men vi krysser fingrene for at året sett under ett blir positivt for frisør- og velværebedriftene. Sammen med Tveit Regnskap AS vil vi følge utviklingen nøye, sier markedssjef Christine Hauge Simonsen i Vitec Fixit Systemer AS.

Vitec Fixit bransjerapport: Tøff start på året, men bedring utover i 2021

Nøkkeltallene for frisør- og velværebransjen de første åtte månedene viser at bransjen har hentet seg inn etter en svak oppstart i starten på 2021. Nå venter vi i spenning på bransjestatstikken for årets siste fire måneder, sier markedssjef Christine Hauge Simonsen i Vitec Fixit Systemer AS. 


Som en markedsledende leverandør av datasystemer til frisør- og velværebransjen har Vitec Fixit Systemer AS et bredt tallgrunnlag for å se hvordan bransjen har klart seg gjennom pandemien. I samarbeid med Tveit Regnskap AS lager de en bransjerapport basert på de viktigste nøkkeltall i fire-måneders perioder. Ved dele året inn i tertial (4 mnd. gruppering), vil påske komme i 1. tertial hvert år, og mai/sommerdag vil være likt hvert år. Nøkkeltall for åtte måneder i 2021 foreligger nå. Tallene for de siste fire månedene vil bli publisert i januar 2022. 

 

Krafttak 

Tallene fra 2020 var naturlig nok preget av nedstengningen, som bød på negative resultater i første tertial. Men utviklingen utover våren og sommeren bød på en skikkelig boost, som avtok utover året frem mot jul. Litt overraskende viser tallmaterialet for 2021 at årets første fire måneder bød på en negativ resultatgrad for salongene.  Her stod det 5,7 % i minus. Men det bedret seg gjennom de fire neste månedene, som viste en resultatgrad på 9,7 %.  Dette speiles av at personalkostnadene i prosent av behandlingsinntekt var synkende, med andre ord at effektiviteten økte.  

Så kommer kjernespørsmålet. Hvordan vil de siste fire månedene utvikle seg? Det får vi svar på i januar 2022.  

- I samarbeid med Tveit Regnskap vil vi publisere nøkkeltall så raskt vi kan, trolig medio januar, sier Christine Hauge Simonsen.  

 

Bransjerapporten 2. tertial 2021 

Dataene er hentet fra frisør- og velværesalonger i porteføljen til Tveit Regnskap AS.

Tilbake
Annet Innhold