• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

Yrkesopplæringsnemnda

I hvert fylke oppnevnes det en nemnd som skal fremme behov hos og synspunkter fra arbeidsliv ovenfor fylkeskommunen.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-05-13T09:50:31.0000000Z

Opplæringsloven (se § 12-4) presiserer at nemnda skal arbeide for å heve kvaliteten i hele fag- og yrkesopplæringen. Dette må forstås slik at yrkesopplæringnemnda også skal arbeide for å heve kvaliteten på opplæringen i skolen. Nemndas oppgaver er:

 • I form av vedtak å uttale seg om saker som gjelder godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystemer for fag- og yrkesopplæringen
 • Å vurdere og uttale seg om rutiner i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen
 • Å vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og sikring i fag- og yrkesopplæringen
 • Å arbeide for at rådgivningen om fag- og yrkesopplæringen blir best mulig, og å foreslå tiltak
 • Å fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen
 • Å vurdere hvordan samhandlingen mellom skoler og lærebedrifter kan bedres
 • Å vurdere hvordan man sikrer kompetanseutvikling
 • Å arbeide for best mulig dimensjonering av videregående opplæring, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i forbindelse med denårlige fastsettingen av tilbud
 • Å gi råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæringen og samhandling mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling, for eksempel utviklingen av nye virksomheter og arbeidsplasser

 

Tilbake
Annet Innhold