• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Kort fortalt innebærer Wella Fund at frisørsalonger over hele Norge, også de som ikke er Wella kunder, kan få mulighet til å vinne ett års forbruk av Wella produkter til en verdi opp til en halv million kroner, avhengig av salongens størrelse.

Kort fortalt innebærer Wella Fund at frisørsalonger over hele Norge, også de som ikke er Wella kunder, kan få mulighet til å vinne ett års forbruk av Wella produkter til en verdi opp til en halv million kroner, avhengig av salongens størrelse.

Wella Fund: - Hyller de lokale salongene

- Fjoråret var en tøff periode for frisørbransjen og alle salongenes kunder og Wella Company har ønsket å vise sin støtte ved å gi noe tilbake til bransjen og lokalsamfunnet. Dette var utgangspunktet for opprettelsen av Wella Fund, der vi i Norge har vært en aktiv pådriver for utviklingen av konseptet, forteller Hanne Klausen Hamre, Country Manager for Wella Company.


Søk, eller bli nominert

Kort fortalt innebærer Wella Fund at frisørsalonger over hele Norge, også de som ikke er Wella kunder, kan få mulighet til å vinne ett års forbruk av Wella produkter til en verdi opp til en halv million kroner, avhengig av salongens størrelse. Fokuset har vært å trekke frem mindre, lokale salonger, og i søknadskriteriene er det lagt opp til maksimum 5 millioner kroner i omsetning som en øvre grense. Salongene må være uavhengige, og ikke del av en frisørsalongkjede.

Salongene må være uavhengige, og ikke del av en frisørsalongkjede.

Frisørsalongene kan søke selv, eller bli nominert av personer i lokalmiljøet.

Søknaden må inneholde motivasjon for hvorfor de fortjener å vinne Wella Fund, og vinneren må forplikte seg til å arrangere Wella Week. Det legges opp til en intensiv uke med aktiviteter i salongen, som blant annet inkluderer én dag med veledighetsarbeid, der salongen og medarbeiderne gir noe tilbake til lokalsamfunnet. Salongen kan selv velge en lokal aktivitet de vil løfte frem.

- Vi tenker at dette bidrar til å øke engasjementet og interesse for salongen i lokalsamfunnet, poengterer Hanne Klausen Hamre.

Søk nå!

Søknadsperioden er fra 1. juni til og med 20. august. Vinneren annonseres medio september 2021.

For å søke klikk her

#WellaFamilyFund

Tilbake
Annet Innhold