• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

Eksempelsamling Svenneprøve LK2020

Med bakgrunn i ny læreplan for VG3 og et ønske fra flere av bransjens aktører om å få på plass en felles gjennomføringsmodell, satte Norske-frisør og velværebedrifter (NFVB) og Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF) ned en arbeidsgruppe for fornyelse av eksempelsamlingen. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag og utarbeidet materiell og utvikle en ny eksempelsamling for svenneprøver tilpasset den nye læreplanen. Arbeidsgruppen har nedlagt mye arbeid og etter flere runder med informasjon og innspill fra prøvenemnder, opplæringskontor og NFVB regionansvarlige er prøvene nå ferdigstilt for bruk.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-05-02T13:06:46.0000000Z

Følgende materiale er utarbeidet:

 • Beskrivelse av prosess for gjennomføring av svenneprøve for kandidat og prøvenemnd
 • Informasjonsskriv til kandidat og bedrift
 • Skjema om oppgaven til kandidat
 • Kjennetegn på måloppnåelse
 • Svenneprøve - oppgave
 • Vurderingsskjema for prøvenemnda

 


Arbeidsgruppen har bestått av:
Evy M Lunde                           NFVB
Janine Esperø Arroub           NFVB
Kristin Lerbrekk                      FFF
Rina T Barikmo Au                 FFF

 

Materiell for eksempelsamling:
Beskrivelse av prosess for gjennomføring av svenneprøve for kandidat og prøvenemd PDF

Informasjonsskriv til kandidat og bedrift PDF

Skjema om oppgaven til kandidaten PDF

Kjennetegn på måloppnåelse PDF

Svenneprøve - oppgave PDF

Vurderingsskjema for prøvenemnda PDFPrøvenemndene kan hente ut dokumentene i Word-fil ved å logge seg inn. 


Tilbake
Annet Innhold