• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Jan Thomas og Harlem Alexander bidro sterkt til rekrutteringskampanjen "Vil du, så kan du!"

Jan Thomas og Harlem Alexander bidro sterkt til rekrutteringskampanjen "Vil du, så kan du!"

«Vil du, så kan du!»

Overskriften er rammen på et nytt kommunikasjonskonsept for rekruttering til bransjen. Eller sagt på en annen måte:  Det er gjennom å bruke dette slagordet, og å fylle det med spennende, inspirerende og fristende innhold, vi skal lokke ungdom til å velge våre fag på videregående skole og på privatistskolene i bransjen!


For vi trenger flere fagfolk!  Vi trenger å få ungdommen inn i skolene og gjennom utdanningen, og vi trenger å sørge for at våre fantastiske frisører og hudpleiere blir i faget og bransjen gjennom store deler av sitt yrkesliv.  Vi må vise frem den spennende innsiden av en bransje med enorm trivsel. Vi må fortelle suksesshistoriene. Vi må fremme mulighetsrommet. Vi må trygge valgene - og vi må snakke de unges språk. 

Dette er en virkelighetsoppfatning vi deler med aktørene på alle sider av bransjen; Skolene, opplæringskontorene, leverandørene og bedriftene. Derfor har vi nå slått oss sammen i oppgaven om å fremme faget og bransjen. I første omgang setter vi søkelys på frisørtalentene. Hudpleie kommer for fullt idet vi har fagbrevet på plass. Vi krysser fingrene for at det skjer allerede i år! 

  

NFVB er her i førersetet sammen med FL, Frisørleverandørenes forening. Vi slapp i midten av februar noen små videofilmer til bruk på Instagram og Facebook, der vi voksne oppholder oss.  Men ikke minst spres budskapet på TikTok og Snap, der de unge bruker tiden sin!  Vi mobiliserte også medlemsmassen vår til spredning før søknadsfristen på videregående skole, og vi ser at det fungerer!  

Og vi vil fortsette, neste målgruppe er privatistelevene; De litt eldre og hakket mer erfarne elevene vi ønsker inn på våre fantastiske privatistskoler. Disse skolene har ingen faste søknadsfrister, så her vil kampanjen kunne rulle og gå hele året. Vi jobber på spreng med å få på plass nye elementer. De vil rulles ut fortløpende, og NFVB-medlemmer vil få førstehåndsinfo og bli involvert i spredningen. Så klart! 

  

Er det så en sammenheng mellom denne langsiktige rekrutteringskampanjen, og vårt årlige nasjonale bransjetreff: Norgesmesterskapene, Beauty is Business og den store Prisfesten i Oslo? 

Ja, de er begge aktiviteter som er forankret i vår strategi: Tilstrekkelig og riktig rekruttering til fagene er en grunnleggende forutsetning for at vi skal overleve og vokse som bransje, og «konkurranser som rekrutteringsarena» er en vedtatt strategi der vi bruker konkurranser som middel for å høyne status for våre fagfolk og bedrifter.

  

Det å komme på pallen under NM eller å være nominert i foto- og bedriftskonkurransene, er håndfaste bevis på fremragende faglighet!  Det er også bevis på at trening og systematisk jobbing gir resultater. Talent alene er ikke nok. Ingen vinner uten knallhard jobbing og kondis, og ikke alle kan klatre helt til topps.  Men alle vil bli enormt mye bedre gjennom dedikasjon og målrettet trening.  «Vil du, så kan du!» 


Se NFVBs rekrutteringsfilmer med Jan Thomas og Harlem Alexander på TikTok:NFVBs rekrutteringsfilmer har slått veldig godt an i sosiale medier, med blant annet til sammen over 1.000.000 visninger på TikTok

 

 

 

Tilbake
Annet Innhold