• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

Utdanningsløpet

Hva er opptakskravene? Hvor lang er utdannelsen? Hvilke skoler kan man velge mellom?

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-07-06T06:42:45.0000000Z

Flere veier til en god frisørutdannelse

Elevene kan enten velge offentlig utdanning på den videregående skole eller på en privat frisørskole. I tillegg til tiden på skole skal eleven gjennom en læretid i en frisørbedrift. Utdanningen avsluttes med å avlegge en svenneprøve og få et svennebrev.

I korte trekk består veien frem til et svennebrev av:

 • Grunnopplæring på offentlig eller privat skole - (elev) fra 0,5 til 2 år
 • Bedriftsopplæring - (lærling) fra 2 til 3,5 år, avhengig av tidligere skolegang
 • Avsluttende praktisk svenneprøve

Det tar om minimum fire år før du oppfyller kravene til å avlegge svenneprøven.

 

Offentlig eller privat utdanning?

De som er mellom 16 og 19 år er omfattet av den lovmessige retten til offentlig videregåendeopplæring. Mange av de som har brukt opp den lovmessige retten, for eksempel ved at de har gått andre linjer på videregående, velger derfor private frisørskoler. Disse skolene er også åpne for de yngre elevene.

Dagens lovverk gir også rett til å begynne direkte i lære i en frisørbedrift. Da gjelder egne regler for godkjenning av læretiden, og for hvordan du må skaffe deg de nødvendige teoritiske fagene.Fagopplæringskontoret i fylket der elven bor vil gi nærmere informasjon om hvordan dette skal løses.


OFFENTLIG UTDANNING

Etter bestått eksamen på VG1 Design og håndverk, kan eleven søke på VG2 Frisør. Etter VG2 er det to års opplæring i en frisørbedrift.

 1. VG1: Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesing (FBIE) - 1 år        (læreplan VG1)
 2. VG2: Frisør - 1 år                            (læreplan VG2)
 3. VG3: Opplæring i bedrift - 2 år         (læreplan VG3)
 4. Elever som ikke får tilbud om læreplass etter VG2 frisør har rett til et tredje opplæringsår i skole.

Les mer om den offentlige utdanningen her.

Søknad

For å starte på en offentlig utdanning søker eleven på www.vigo.no.  

Skoler

For oppdatert informasjon om offentlige skoler som tilbyr VG1 Design og Håndverk og VG2 Frisør, klikk her.


PRIVAT UTDANNING

Går man på en privat frisørskole er utdanningsløpet også delt i to: Skole + læretid i bedrift.

Har eleven brukt opp sin lovmessige rett til offentlig videregående opplæring, eller er for ung til å starte på offentlig skole, kan privat frisørskole være et godt alternativ.

De fleste private frisørskolene varer i ca et halvt år. Etter endt skolegang vil læretiden i bedriftene variere i forhold til hva du har av tidligere videregående utdanning. Det er fagopplæringskontoret i elevens fylke som fastsetter endelig lengde på din læretid.

Eksempel:

 1. Grunnkurs frisørfaget - ca et halvt år
 2. Opplæring i bedrift - opptil tre og et halvt år

For å få avlagt avsluttende svenneprøve etter læretiden kreves det normalt bestått videregående skole.

Krav

Kravene for å komme inn på de private skolene varierer fra skole til skole. Som minimum kreves normalt fullført grunnskole.

Søknad

Søknadsskjemaet til de private skolene finner du ved å gå inn på den aktuelle skolens hjemmeside.

Skoler

Her er noen private skoler som er godkjente av Lånekassen:

 

OPPLÆRING I BEDRIFT

Opplæringen i bedriften strekkers seg fra to til tre og et halvt år avhengning av det utdanningsløpet eleven har valgt.

En lærling i en bedrift er i tillegg til å være under opplæring også en ansatt med lønn. Lærlingen skal derfor i takt med opplæringen bidra med verdiskapning i bedriften. Opplæringen foregår i stor grad gjennom praktisk arbeid.

Læretiden i bedriften er delt opp i et opplæringsår og et verdiskapningsår. I denne avsluttende delen av utdanningen (verdiskapningsåret) skal lærlingen lære mer om å arbeide i en frisørbedrift. Frisørfaglig vil han/hun lære om forholdet mellom form, farge og strukturendringer. Lærlingen vil lære mer om produkter og teknikker. I tillegg lærer han/hun å planlegge og dokumentere sitt eget arbeid, lærer kundebehandling, og litt om  økonomi og markedsføring i frisørbedrifter.

 Læreplanen omfatter følgene faglige områder:

 • Klipp av hår og skjegg
 • Hår- og hodebunnspleie
 • Frisyreforming
 • Fargebehandling
 • Strukturomforming
 • Kommunikasjon, kundesamarbeid, veiledning og etikk
 • Kommunikasjon og service med henhold til markedsføring av varer, tjenester og salg
 • Drift (økonomisk forståelse, varehåndtering, resepsjonstjeneste etc.)


OPPLÆRINGSÅR

Opplæringsåret er beskrevet i læreplan for frisørfag VG3

Læreplanen definerer hva lærlingen skal arbeide med. Den beskriver hva lærlingen skal kunne utføre når læretiden er ferdig, hva lærlingen skal ha teoretiske kunnskaper om, og hva det kreves av lærlingen som arbeidstaker i frisørnæringen.


VERDISKAPINGSÅR

I verdiskapingsdelen skal du bidra med produktivt arbeid i tråd med det du til en hver tid har lært.

Som det ligger i navnet skal man i denne delen av læretiden bidra til inntekter til bedriften. Dette er med på å dekke deler av kostnadene med opplæringen, og din lønn.

Verdiskapingstiden skal gi deg nødvendig selvtillit og selvstendighet, og kanskje det aller viktigste: 

 • Du lærer å utføre faget i det tempoet og med den kvalitet som kundene forventer.
 • I verdiskapingstiden kan du starte å bygge opp en kundekrets som gjør at du blir i stand til å leve av yrket ditt etter avlagt svenneprøve.

Mens opplæringsdelen gir deg fagkompetanse, skal verdiskapingsdelen gi deg verdifull nøkkelkompetanse.

 

SVENNEPRØVEN

Svenneprøven skal avlegges når læretiden er fullført, og senest to måneder etter at den er avsluttet.

Svenneprøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen i VG3  og består av fire deler:

 • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
 • Gjennomføring av et faglig arbeid
 • Vurdering av eget prøvearbeid
 • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Hvis lærlingen ikke består fag- eller svenneprøven, kan han/hun avlegge ny prøve. Lærebedriften skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til annengangsprøve. Dersom både lærlingen og bedriften er enige om det, kan læretiden forlenges ved frivillig avtale.

Før lærlingen kan avlegge fag- eller svenneprøven må han/hun som hovedregel ha bestått alle fag på Vg1 og Vg2 som fører fram til lærefaget. I særløpsfagene er det ikke Vg2 i skole, så han/hun må da følge opplæring i både programfag og fellesfag i løpet av læretida, og han/hun må ta nødvendige eksamener før han/hun kan avlegge fag- eller svenneprøven.

Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Planlegging og gjennomføring av svenneprøven

Svenneprøven skal utarbeides i et samarbeid mellom prøvenemnd, opplæringsbedrift og lærling. Innholdet i prøven tilpasses opplæringsbedriftens hovedproduksjon, det vil si den type kunder og det markedet opplæringsbedriften er i.

Dette er de viktigste punktene:

 • Svenneprøven skal gjennomføres på to dager, sammenhengende og uten opphold
 • Prøven med konkrete oppgaver kan ikke gjøres kjent for kandidaten før prøvestart, altså første prøvedag.
 • Forberedelsene til prøven, herunder utarbeidelse av arbeidstegninger og skisser, kan ikke påbegynnes før prøven er igangsatt.

 

Se eksempel på svenneprøve her

Les også: Veier frem til svennebrev i frisørfaget

Tilbake
Annet Innhold