• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
- Jeg må gi honnør til NFVB, som var på saken fra første stund. Vi har fått løpende informasjon om permitteringsregler, kontantstøtte og smittevern gjennom hele nedstengningsperioden. Vi har fått god hjelp på de spørsmålene som vi har stilt, og er svært fornøyd over å ha meldt klinikken inn i NFVB, for å si det sånn.

- Jeg må gi honnør til NFVB, som var på saken fra første stund. Vi har fått løpende informasjon om permitteringsregler, kontantstøtte og smittevern gjennom hele nedstengningsperioden. Vi har fått god hjelp på de spørsmålene som vi har stilt, og er svært fornøyd over å ha meldt klinikken inn i NFVB, for å si det sånn.

Trygghet for kunder og ansatte

 - Vi har lagt opp til tøffe rutiner for å sikre et trygt miljø for salongens medarbeidere og våre kunder. Det har gått ut over vårt servicetilbud, men alle forstår at vi må ta grep for å drive klinikken på en sikker måte, poengterer daglig leder Tina Madeleine Næss i Look At Me avd. Skøyen.


 - Selv om vi i forkant av nedstengningen merket at kunder var mer avventende til å bestille timer, og avlyste timer fordi de hadde karantene, kom det som et sjokk da vi fikk melding om å stenge helt på fire timers varsel.  Det var mange tanker som rant igjennom hodet akkurat da. Vi har 11 ansatte her på Skøyen, og et stort lokale med høye, faste kostnader. Det var definitivt en krisepreget situasjon, selv om vi har lagt oss opp reserver gjennom ni års drift for å møte uforutsette situasjoner, forteller Tina Madeleine Næss.

 - Den eneste trøsten har vært at alle er i samme båt. Nedstengningen gjelder hele bransjen, så vi må jobbe oss igjennom dette på samme måte som andre bransjekolleger. Det er ingen som har skaffet seg noen konkurransefordel, alle må følge de samme reglene.

- Kundene har vært fantastiske og veldig lojale. Vi har hatt stor suksess med å selge elektroniske gavekort i nedstengningsperioden, og vi har ellers brukt tiden på å holde kontakt med kunder gjennom sosiale medier og oppdatere oss faglig gjennom nettbaserte kurs. For øvrig har alle medarbeiderne gjennomført NFVBs smittevernkurs i forkant av klinikkåpningen, selv om dette ikke er lovpålagt.

 

Brukt tiden godt

Permitteringer var tvingende nødvendig, og Tina tok også kontakt med gårdeier umiddelbart.

 - Jeg må gi honnør til NFVB, som var på saken fra første stund. Vi har fått løpende informasjon om permitteringsregler, kontantstøtte og smittevern gjennom hele nedstengningsperioden. Vi har fått god hjelp på de spørsmålene som vi har stilt, og er svært fornøyd over å ha meldt klinikken inn i NFVB, for å si det sånn. Basert på egne erfaringer har jeg anbefalt medlemskap til alle jeg kjenner i bransjen. Vi trenger en bransjeorganisasjon i ryggen, når denne typen situasjoner oppstår. Det har vært viktig for meg å vite at vi ikke står alene.

 - Jeg må også rose gårdeieren, som har vært imøtekommende gjennom nedstengingsperioden, legger hun til.

Trygghet i fokus

Trygghet for kunder og ansatte har vært et hovedfokus under gjenåpningen, forteller Tina.

 - Vi går ikke på akkord med smitteverntiltak, selv om det har medført redusert kapasitet. Både kunder og ansatte skal vite at de kommer til en klinikk som tar smittevern på alvor. Den mest rosende uttalelsen om at vi har gjort ting riktig, kom fra en sykepleier, som jobber med koronaproblematikken. Når hun føler seg trygg, kan andre kunder gjøre det, for å si det på den måten. 

 - Rent praktisk, oppfordrer vi kunder om å komme presis, så vi ikke får opphopninger av mennesker i klinikken. Det skjer både når de booker time, og gjennom sms-påminnelser i forkant av timen. Kundene blir også meddelt at de må ta med eget drikke, hvis de ønsker det. Vi har ikke servering og de får heller ikke lov til å sette seg ned. Det er ikke lov å bruke mobilen, og vi er rause med antibac og håndvask. 

 - Ellers har vi personlige hygienetiltak for våre medarbeidere, med bruk av hansker, munnbind og visir når det er nødvendig. Spesielt er dette viktig for hudpleierne som jobber tett på kundene.  Håndhygienen er selvsagt innbakt i rutinene med antibac-stasjoner og fysisk håndvask. Renholdet foregår også etter strengt definerte rutiner, med vask av stoler, bord og toalett. Jeg har selv en sjekkliste for å kontrollere at alt blir fulgt i riktig rekkefølge og til rett tid, forteller Tina.

 - Men vi har i utgangspunktet gode hygienerutiner, så det har ikke vært en uoverskridelig barriere å innføre enda strengere smitteregime i koronatiden, legger hun til.

Vipps eller kort? Kundene har lett tilgjengelige Q-tips til engangsbruk når de skal taste inn koden på betalingsterminalen.

 

Må tenke kreativt

Tina Madeleine Næss sitter i systemleverandøren Vitec Fixits utviklingsgruppe. Det ga henne ideen om å fronte og lage gavepakker til en god pris for kundene i nedstengningsperioden.

 - Jeg tenkte at vi måtte gjøre kunderettede tiltak i nedstengningsperioden. Vi har ikke hatt særlig fokus på nettbutikk, annet enn som en service til våre kunder. Dette vil vi ha større fokus på fremover, selv om vi har store fysiske salgsområder i klinikken. Men under nedstengningen tenkte jeg at vi måtte gjøre noe for kundene våre, og at prisgunstige gavepakker kunne være en god ide.  Som sagt, så gjort. Da jeg tok kontakt med Fixit for å høre hvordan vi kunne fronte dette på en god måte, lagde de en koronatilpasset løsning for hele bransjen.  Jeg må berømme gutta i Fixit. De kastet seg rundt og utviklet en e-løsning for gavekortsalg på rekordtid, og den ble en suksess. Jeg tror vi solgte 125 gavekort første dagen, smiler Tina.

Veien fremover

 - Vi setter alle kluter til, men vi må jobbe skift og vi må også utnytte mulighetene som ligger i at mange norske forbrukere vil holde seg hjemme i ferien.  Vi legger derfor opp til å ha fullt trykk på behandlinger gjennom juli. Vi krysser fingrene for at vi kommer oss gjennom dette på en god måte, avrunder Tina Madeleine Næss.


Artikkelen står på trykk i SALONG Hud & velvære nr. 2 2020

 

Tilbake
Annet Innhold