• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
- Vi måtte flytte salongen på Skøyen for et par år siden, og var så heldige å komme over dette flotte lokalet i Bygdøy allé 111. Det krevde en total ombygging, men gårdeieren har vært med på spleiselaget. Det har blitt riktig så fint. Her har vi god eksponering, et stort salgslokale og seks kabinetter. Ikke minst er parkeringsplassene utenfor utrolig <br/>verdifullt, sier Heidi Hafslund.

- Vi måtte flytte salongen på Skøyen for et par år siden, og var så heldige å komme over dette flotte lokalet i Bygdøy allé 111. Det krevde en total ombygging, men gårdeieren har vært med på spleiselaget. Det har blitt riktig så fint. Her har vi god eksponering, et stort salgslokale og seks kabinetter. Ikke minst er parkeringsplassene utenfor utrolig
verdifullt, sier Heidi Hafslund.

Trygge rammer i spennende tider

 - Vi har greid oss fint gjennom koronapandemien, og krysser fingrene for at vi slipper mer smittepress denne vinteren. Det har vært trygt å tilhøre en bransjeorganisasjon som NFVB.  Her har vi fått løpende oppdateringer, så både medarbeidere og kunder har følt seg trygge, smiler partner og gründer Heidi Hafslund, Cocoon Skin, Skøyen i Oslo.


- For vår del har vi gjennom 12 år bygget opp en solid organisasjon med to avdelinger og 16 medarbeidere. Vi har også bygget opp en økonomisk buffer for å tåle tøffere tider. Men vi opplever at kundene er trofaste, og vi har ennå ikke registrert noen effekt av prisstigninger og renteøkninger. Det kan ha sammenheng med at vi jobber i premium-segmentet og retter oss mot kvalitetsbevisste, kjøpesterke kunder på Oslo Vest, henholdsvis på Vinderen og her på Skøyen. Kundene forventer kvalitet, og vi legger vår sjel i å levere, sier Heidi Hafslund.


Team som utfyller hverandre

Sammen med de to øvrige medeierne, Pia Vik og Ying Chik, har Heidi bygget opp et kompetent team.

 - Det har vært viktig for oss at medarbeiderne har en fagkompetanse som utfyller hverandre på en god måte. Selv om vår kjernevirksomhet er hudhelse i bredest mulig forstand, må vi også tilby tjenester som vippe-extension, manikyr og pedikyr.  Og flere av oss har jobbet med microneedling i over 15 år. Det gjelder å ha et helhetlig blikk for kundens behov, og løse det på en god, individuelt tilpasset måte.  Jentene er kjempeflinke og det har bidratt til at vi driver en sunn og god virksomhet, sier Heidi.

 - Men det gjelder også å ha medarbeidere med et visst aldersspenn. Jeg har nå vært i faget i mer enn 25 år, og det er forfriskende å hente inn yngre hudterapeuter som bidrar til at vi kan se virksomheten med et nytt blikk. Vi har for eksempel ansatt en ny juniorterapeut, Klara, som har stått på for å bygge seg opp en kundeportefølje. Hun jobber både kvelder og lørdager. Det gir oss en styrke å ha medarbeidere som er «sultne» på å bygge en karriere innen faget.


Vi kan hud

Heidi Hafslund mener at man må bygge en fagstolthet, skal man utvikle bransjen i en positiv retning.

 - Behandlingstilbudet er i en rivende utvikling, og det er spennende å se hvordan begrepet medispa beveger seg. Vi ser jo at kundene gjør mer og mer. Det er interessant å se at sykepleiere søker seg jobber innen vårt fagfelt, men vi må ikke glemme at det er vi hudterapeuter som kan hud. Sykepleiere og leger er flinke på injeksjoner og laserbehandlinger. Vi har selv en avtale med en kosmetisk sykepleier for å utføre injeksjonsbehandlinger et par dager i uken i vår avdeling på Vinderen. Men det er vi som driver vår virksomhet og utvikler behandlingstilbudene, sier Heidi.

Heidi har også engasjert seg utenfor egen virksomhet. Blant annet har hun sittet i NFVBs arbeidsgruppe som jobber med en fagbrevordning for hudterapeuter.

 - Dette er et viktig arbeid. Skal vi bygge en seriøs bransje, trenger vi å jobbe med at hudterapeut blir en beskyttet tittel. Veien mot fagbrev er et steg i retning av å oppfylle dette. Det er min motivasjon for å engasjere meg i denne typen spørsmål, sier hun.

- Vi lager våre egne signaturgavepakker med Cocoon logo. Det er kjempepopulære, spesielt nå frem mot jul, forteller Heidi.

Fokus på sunn hudhelse

Cocoon Skin byr på en bred behandlingsmeny. På spørsmål om det er noen tendenser i behandlingstilbudet som peker seg ut, mener Heidi at Skin Cycling er noe man legger mer vekt på i den senere tiden.

 - Vi ser mer og mer overbehandlet hud. Det kan være kunder som har besøkt andre hudpleiesalonger og ikke tatt hensyn til nedetider. Da kan resultatet bli negativt. For vår del legger vi nå vekt på å skreddersy individuelt tilpassede behandlingsregimer, der vi jobber syklisk.  Vi deler det opp i tre trinn: starter med exfoliering, går videre med retinolbehandling og en recovery-behandling. Det er viktig å gi kunden en god konsultasjon, så de vet hva de kan forvente av resultater og at det er nødvendig å bruke den tiden som kreves for å sikre en sunn hudhelse. Vi opplever at vi får aksept for dette. Kunder som har vært hos oss og har prøvd andre salonger, kommer ofte tilbake. Det tar vi som en tillitserklæring, smiler Heidi.


Det er viktig å bli sett

Selv om de tre eierne av Cocoon fordeler administrative oppgaver mellom seg, har Heidi mye papirarbeid, og hun er også ansvarlig for å drifte sosiale medier. 

 - Jeg jobber tre dager i uken med behandlinger, og to dager i uken med kontorarbeid. Vi må sørge for at kundelister, ferieavviklinger og løpende kontorjobbing blir unnagjort. Men det er også viktig å vise frem på sosiale medier hvem vi er. Det er rett og slett viktig å bli sett. Både vise egne kunder nyheter og hva vi gjør, og drive en generell markedsføring mot potensielle kunder.  Da må man jobbe jevnt og trutt med Instagram og facebook. Jeg legger også ut noe på Tik Tok, for å fange interessen hos yngre grupper, og kanskje også gi dem en smak av hva som foregår i salongen som mødrene besøker. Vi får fine tilbakemeldinger, så dette er inspirerende å holde på med.


Bygger og formidler identitet

En annen del av lederjobben går på å utvikle medarbeiderne og bygge et samkjørt team.

 - Teamwork er viktig, ikke minst fordi vi har to avdelinger. Da gjelder det å samles regelmessig, så alle blir kjent med hverandre og vet hva de andre i teamet jobber med. Vi har hatt samlinger på fjellet, der vi går igjennom vår filosofi, måten vi jobber på og ikke minst hva som utgjør Cocoons identitet. Jeg tror kanskje det er en mangelvare å tenke sånn ute i bransjen. Det gjelder å kommunisere hvem man er og hvor man vil, så alle trekker i samme retning, poengterer Heidi.


Artikkelen står også på trykk i magasinet SALONG Hud velvære nr. 4 2022

Du kan lese alle magasiner digitalt HER

Tilbake
Annet Innhold