• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Tariffavtalen skal som utgangspunkt sikre trygge og gode arbeidsplasser.

Tariffavtalen skal som utgangspunkt sikre trygge og gode arbeidsplasser.

Tariffen 2022 – 2024: Avtale om en forutsigbar fremtid

Tariffavtalen skal som utgangspunkt sikre trygge og gode arbeidsplasser. Den gir forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. De fleste frisører har i tillegg gode provisjonsavtaler der man kan skape sin egen lønn langt over minstelønnssatsene. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2023-06-08T09:03:38.0000000Z

Det er NHO Service og Handel som forhandler avtalen på vegne av arbeidsgiverne. Det er også de som sender ut informasjon til tariffbedriftene, og som gir svar ved spørsmål om satser, beregninger og øvrig innhold i overenskomsten. Se kontaktinfo i egen ramme sist i artikkelen. 


Tariffens minstelønnssatser

Nye satser med virkning fra 1. juni 2022:

∙ Frisøransatt uten svennebrev: kr 158,- per time

∙ Frisøransatt med svennebrev (0 og 2 års ansiennitet): kr 175,- per time

∙ Frisøransatt med svennebrev (2 og 5 års ansiennitet): kr 181,- per time

∙ Frisøransatt med svennebrev (5 og 10 års ansiennitet): kr 191,- per time

∙ Frisøransatt med svennebrev (mer enn 10 års ansiennitet): kr 208,- per time

Dette inkluderer et generelt tillegg på kr 4,- med virkning fra 1. juni 2022 som utbetales til alle ansatte uansett lønnstrinn.  

 

 Andre nye punkter:

∙ En reguleringsbestemmelse som angir hvordan det generelle tillegget skal gis.

∙ Tillegg for ubekvem arbeidstid blir økt til kr 40,- per time for faglærte og kr 32 per time for hjelpearbeidere og lærlinger.

∙ Bestemmelsen om beregning av godtgjørelse/lønn for helligdager og høytidsdager er endret fra en 3- til 12-måneders beregningsperiode.

∙ En ny bestemmelse om arbeidsgivers plikt ved forespørsel til å utlevere og gjennomgå bedriftens regnskap, individuelle lønninger for forbudets medlemmer mv. med de tillitsvalgte i forkant av lokale lønnsforhandlinger.

∙ Krav til at arbeidstaker plikter å medvirke til faglig og personlig utvikling.

∙ Fri med lønn på eksamensdagen for å ta svennebrev og tverrfaglig prøve.


Lærlingesatsene

Lønn for lærlinger er prosentvis andel av minstelønn med svennebrev, jf.§ 7.3.

 

Utdanningsløp 1. Lærling/hovedmodell 

(Reform 94/ Kunnskapsløftet)

Lærlinger med godkjent lærekontrakt, dvs. to års læretid etter forutgående to år i videregåendeskole.

1. år: skole

2. år: skole

3. år: 35% = kr. 61,25 per time

4. år: 65% = kr. 113,75 per time

 

Utdanningsløp 2. Lærling/4-årsløp.

Ansatte som har tegnet offentlig godkjent lærekontrakt med diverse fradrag som ikke følger utdanningsløp 1

1. år: 40% = kr. 70,00 per time

2. år: 45% = kr. 78,75 per time

3. år: 50% = kr. 87,50 per time

4. år: 65% = kr. 113,75 per time

 

Utdanningsløp 3. Lærekandidat.

Ansatte som nødvendigvis ikke har svenneprøve som mål for sin opplæringsperiode, men som skal motta et kompetansebevis lønnes prosentvis av minstelønn for frisør uten svennebrev.

1. år: 35% = kr. 55,30per time

2. år: 40% = kr. 63,20 per time

3. år: 45% = kr. 71,10 per time

4. år: 55% = kr. 86,90 per time

 

Utdanningsløp 4. Praksiskandidater (§3 - 5 kandidater).

 Ansatte uten lærekontrakt som samler praksis i frisørfaget og som gis opplæring i frisørbedrift lønnes med prosentvis andel av minstelønn som frisør med svennebrev.

∙ 1. år: 50% = kr. 87,50 per time

∙ 2. år: 60% = kr. 105,00 per time

∙ 3. år: 65% = kr. 113,75 per time

∙ 4. år: 70% = kr. 122,50 per time

∙ 5. år: 80% = kr. 140,00 per time

 

 Les også:  Tariffavtalen: Et viktig samspill mellom arbeidsgivere og arbeidstakere

 Les også:  Hvorfor bli frisør?

Tilbake
Annet Innhold