• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
President Espen Sævold på talerstolen under landskonferansen 2024

President Espen Sævold på talerstolen under landskonferansen 2024

Sterkt bransjeengasjement

Årets landskonferanse samlet bransjens engasjerte bedriftsledere til gode diskusjoner om mange viktige temaer. Bakgrunn var blant annet presentasjon av den store bransjeundersøkelsen fra Fafo og omdømmeundersøkelsen gjort i samarbeid med vår landsforening NHO Service og Handel. 


Innsikt og fakta er viktig for enhver diskusjon, og funnene i de to undersøkelsene vil definitivt bli brukt som bakteppe for NFVBs arbeid og prioriteringer. Medlemsbedriftenes ønsker og behov kommer frem i Fafo-rapporten, og sammen med innspillene fra landskonferansen har styret og administrasjonen mye å bygge på når en ny, langsiktig strategi skal utmeisles og presenteres på neste års landsmøte.


Fafos konklusjoner 

Fafo presenterte ikke bare faktatall fra den omfattende bransjeundersøkelsen, men også sine vurderinger og anbefalinger til NFVBs arbeid.  Dette kan du lese mer om i en egen artikkel. Bransjens behov for kompetent arbeidskraft er definitivt i fokus, og det igjen innebærer både arbeid med skolepolitikk, etter- og videreutdanning og ikke minst omdømmebyggende arbeid. Vi må synliggjøre bransjens attraktive sider så ungdom velger frisørfaglig utdanning, og velger å bli i faget i et livslangt karriereløp.

Rolf Andersen fra Fafo presenterte bransjeundersøkelsen og ga NFVB råd til videre arbeid.

Konkurranser som rekruttering

Landskonferansen foregikk dagen før norgesmesterskapet, og det ga anledning til å diskutere hva faglige konkurranser betyr for utøverne, bedriftene og bransjen. Konkurranser skaper faglig engasjement og bygger godt bransjeomdømme. Verdensmester Karam Abdelhadi var i panelet som snakket om konkurransebetydning, og konferansedeltakerne ble også presentert for NM/VM-frisyrer. 

Verdensmester Karam Abdelhadi var i panelet som snakket om betydningen av konkurransefrisering.

Omdømmeundersøkelsen:
Kundene er svært fornøyd med sin frisør

NFVB har i samarbeid med NHO Service og Handel gjennomført en spørreundersøkelse der frisørkundenes tilfredshet med sin frisør og ulike forhold ved sitt besøk hos frisør og hvilke kriterier som er viktige ved valg av frisør er kartlagt. Knut Erik Rekdal fra NHO SH presenterte rapporten som viser at frisørenes kunder er svært fornøyde, og tenker veldig positivt om bransjen.

Frisørkundene er trofaste mot sin frisør og 6 av 10 har en egen, fast frisør. 2 av 10 velger samme salong, mens det er 2 av 10 som shopper rundt. 88 % av frisørkundene oppgir at de var svært eller ganske fornøyd med sitt siste besøk hos frisøren. Det er kundene på Sørlandet og i Nord-Norge som i størst grad er fornøyd med sin frisør, men tallene er høye i hele landet og svært få oppgir at de er misfornøyde med den frisøren de sist brukte.

NFVB-direktør Anne Mari Halsan og Knut Erik Rekdal fra NHO Service og Handel presenterte omdømmeundersøkelsen. NFVBs medlemmer har fått presentasjonen tilsendt på e-post.

Gjensidig respekt

Når kundene blir spurt om hvordan de oppfatter ulike forhold i frisørbransjen er det forhold knyttet til frisøren som scorer best. Kundene gir høyest score til frisørenes respekt for kundens intimsone, serviceinnstilling, arbeidsinnsats og kompetanse.

Frisørkundene er også spurt om hvilke forholde de vektlegger mest når de skal velge frisør. Det forholdet som kundene oppgir som det aller viktigste er at salongen og de ansatte har god hygiene etterfulgt av at det er enkelt å kunne bestille time. Andre forhold som kundene oppgir som viktigst er det at frisørvirksomheten er seriøs når det kommer til de ansattes arbeidsforhold (lønn og pensjon) samt at virksomheten er seriøs når det gjelder skattemyndighetene.


Trygge salonger

Det er også stilt spørsmål om hvordan kundene opplevde det å gå til frisør under pandemien og her opplevde 6 av 10 kunder at de følte seg trygge hos frisøren og under 1 av 10 følte seg utrygg. Kundenes tilbakemelding viser at bransjen håndterte pandemien og smitteverntiltakene på en god måte under pandemien. 

NFVBs #Trygg Salong kampanje var svært vellykket og virkningsfull. Erfaringene fra den lever også videre i en forhåpentligvis koronafri fremtid.

 

NFVBs medlemsbedrifter har fått tilsendt presentasjonen av omdømmeundersøkelsen på e-post.  

 

Artikkelen står på trykk i magasinet FRISØR nr 2 2024 

Tilbake
Annet Innhold