• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen

Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen

Slik skaper du lønnsomme salonger

NFVB arrangerer hvert år Beauty is Business, som rommer mange veier til bedriftsutvikling. Årets seminarprogram ga mange nyttige inputs til hvordan man kan drive lønnsomme salonger og unngå å havne i «feller» som får juridiske og økonomiske konsekvenser. 


Juridisk hjelp er en viktig og verdifull medlemsfordel i NFVB. Advokat Kirsti Stokland i NHO Service og Handel svarte på spørsmål fra interesserte salongeiere under Beauty is Business 2023.

Styringsrett og dialog

Først ut i seminarrekken var temaet forretningsdrift/ledelse, som ble dekket av advokat Kirsti Stokland fra NHO Service og Handel. Med sin mangeårige praktiske erfaring som juridisk rådgiver for NFVBs bedrifter og en spesialkompetanse på HMS-området, har hun mye å bidra med.  Blant temaene som ble tatt opp kundeklausuler ved fratredelse. Men et hyperaktuelt tema er sykemeldinger og ferieavvikling. Her hadde Kirsti mange gode råd.

 - Når det gjelder sykemeldinger kan det være verd å nevne at sånne ting som personalkonflikter i seg selv ikke er sykdom. Hvis man mener man har en god sak, er det også mulig å bestride en sykemelding. Er personen virkelig arbeidsufør? Her må man kjøre et nøyaktig løp, men folketrygdloven åpner for dette, og en sykemelding kan bli avgjort av en nemnd. Det kan også være verd å nevne at det i utgangspunktet ikke er lov for leger å tilbakedatere sykemeldinger. Mitt råd er imidlertid at man forsøker å gjøre det beste ut av situasjonen gjennom en dialog med arbeidstager. 

 - Ellers er ferieavvikling alltid et tema. Man må være oppmerksom på bedriftens styringsrett for å gjennomføre en ferieavvikling, en rettighet som arbeidsgiverne har, la hun til.


Slik øker du inntjeningen med enkle grep. Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen ga nyttige tips om re-booking, produktsalg og det å bygge personlige relasjoner. Nå inviteres det til nytt kull på NFVB Lederprogram, med oppstart i september.  

Kunsten å tjene penger

Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen har vært kursleder på NFVBs populære lederprogram siden starten. Det var derfor ikke overraskende at tilhørerskaren var stor. Han snakket til en fullsatt sal da han tok fatt i temaet forretningsdrift og ledelse. Det fine med dette, er at han gjennom de siste årene har målt hva som virker av aktiviteter ned på tall-nivå, så han brakte til torgs konkrete tips og resultater. 

 - Jeg elsker tall. Det har vært utrolig givende å oppleve hvordan salongledere har forbedret salongens lønnsomhet etter å ha iverksatt programmer som vi har jobbet oss gjennom i NFVB Lederprogram.  Man kan lære mye av suksessfulle bedrifter, mener Alf Inge.

 - Faste kunder er gull. Men er det en fast kunde hvis vedkommende er innom salongen én gang i året?  Ta vare på og belønn kunder som booker time regelmessig. Lojalitet er sålen i forretningen din.  

«Salongens kunde i sentrum», ble holdt av Mads Holm Olesen, Business Development Manager. 

Salongens kunde i sentrum

Det var ikke bare i seminarrommet det foregikk aktiviteter av faglig interesse. Fra scenen i selve konkurranse- og utstillerhallen kunne L’Oréal også by på et seminar om forretningsdrift og ledelse. Her var tematikken; Hvordan kan du markedsføre deg gjennom sosiale medier.  L’Oréal avholdt for øvrig et eget Business Forum på Lysaker i juni, der NFVBs direktør Anne Mari Halsan og president Espen Sævold var paneldeltakere. 


Profesjonelle opplæringssystemer fra Pivot Point vakte interesse. 

Fremtidens opplæring i din bedrift

Opplæringssystemet Pivot Point hadde en egen sekvens i seminarrekken, og tiltrakk seg både elever og salongledere. Opplæringssystemet ble startet av Leo Passage i 1962, og har hele tiden ligget i front av utviklingen. Det nye som ble gjennomgått på seminaret var fjernundervisning med LAB, Learning about beauty. 

NFVB har hatt en langvarig samarbeid med Pivot Point, blant annet i forbindelse med NM i frisering. Se også salg av Pivot Point artikler i NFVBs nettbutikk.

Tilbake
Annet Innhold