• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Sammen står vi sterkere.  - Jeg mener samarbeidet mellom FL og NFVB kan utgjøre en positiv kraft når det gjelder å bygge bransjens omdømme og sikre rekrutteringen til faget, mener FL-formann Øystein Rudolfsen.

Sammen står vi sterkere. - Jeg mener samarbeidet mellom FL og NFVB kan utgjøre en positiv kraft når det gjelder å bygge bransjens omdømme og sikre rekrutteringen til faget, mener FL-formann Øystein Rudolfsen.

Samarbeid om bransjeutvikling og rekruttering

 - Vi trenger å styrke rekrutteringen til faget. Samarbeidet med NFVB har alltid vært robust når det kommer til bransjeutvikling. Der har vi sammenfallende interesser, sier Øystein Rudolfsen, formann i Frisørleverandørenes forening. 


 - Våre medlemsbedrifter får stadige tilbakemeldinger om at frisørsalonger mangler kvalifisert arbeidskraft. Rekruttering til frisøryrket er avgjørende for utviklingen av bransjen. Sammen med NFVB vil vi derfor jobbe langsiktig med et prosjekt som skal bidra til å heve bransjens omdømme og gjøre det attraktivt å velge frisøryrket som karrierevei. Fra leverandørsiden vil vi bruke ressurser og våre sosiale kanaler for å bygge bransjens omdømme, så rådgivere, foreldre og skoler er motiverte for å anbefale faget til ungdom, sier Øystein Rudolfsen.

«Rockestjerner»

 - Det har vært spennende å følge bransjeutviklingen gjennom koronaperioden, og desto hyggeligere å se at folk virkelig satte pris på sin frisør. 

Frisørundersøkelsen fra 2020 viste at forbrukertilliten til frisørene og bransjen steg kraftig. Frisørene ble med ett rockestjerner. Det har vært en hyggelig effekt i en ellers krevende tid for bransjen. Kampanjen #Tryggsalong var en suksess for bransjens omdømme, og jeg må rose NFVBs innsats, sier Øystein Rudolfsen.

Han mener det nå blir spennende å følge eventuelle endringer i forbrukernes opplevelse av bransjen nå som koronaperioden ebber ut.

 - Frisørundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom NFVB og Frisørleverandørenes forening. Dette er et styringsverktøy som viser forbrukernes oppfatning av bransjen og forbruksmønstre. Arbeidet med Frisørundersøkelsen 2022 pågår nå med fullt trykk, og det blir interessant å se om det er noen endringer fra starten av koronaperioden og frem til i dag.

EU definerer utviklingen

Som en representant for leverandørene peker Øystein Rudolfsen på betydningen av det arbeidet som skjer i EU, og som leverandørene må forholde seg til og følge opp.

 - Lovverket som regulerer produktutviklingen i EU er selvsagt høyt opp på FLs dagsorden. Dette er noe som en samlet leverandørbransje må forholde seg til, og som påvirker leveransene til det norske markedet og i siste instans frisørsalongene. Eksempelvis kan det være ingredienser som fases ut, noe som kan skape logistikk-, varelager- og produksjonsutfordringer. Men FLs medlemmer vil til enhver tid sikre at det ikke skal selges eller forekomme ulovlige produkter i hyllene, og salongene skal føle seg trygge på det.

 - Vi som leverandører må endre produksjonstakten og bli raskere til å tilpasse oss nye krav. Det kan være utfordrende, men vi skal løse dette. 


Artikkelen står også på trykk i magasinet FRISØR nr. 2/2022.

Les også "Hvorfor bli frisør?"

Styreformann i Frisørleverandørenes forening, Øystein Rudolfsen.

God vekst i fargemarkedet

 - Fargemarkedet vokser, og vi ser også at videresalgsprosenten holder seg, spesielt for salonger som satser på veiledning og rådgivning. Det lover godt for utviklingen videre i år, oppsummerer styreformann i Frisørleverandørenes forening, Øystein Rudolfsen.

 

Tilbake
Annet Innhold