• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
"Trygg Salong" har satt en bransjestandard som har betydd mye for mange.

"Trygg Salong" har satt en bransjestandard som har betydd mye for mange.

Salongenes koronaerfaringer:
Fra krise til kompetanseløft

Vi har gjennom koronaperioden hatt noen artikler om medlemmenes erfaringer gjennom en tøff tid. Nå er vi inne i en ny fase, men mange er fortsatt sterkt preget på ulike vis. Vi spurte noen medlemsbedrifter om deres korona-erfaringer. Svarene kan oppsummeres med at koronaperioden har vært krevende, men at erfaringene kan brukes positivt. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-03-30T11:02:07.0000000Z

Spørsmålene vi stilte var:

1. Hvordan har din bedrift opplevd koronakrisen? 

2. Hvilken nytte har du opplevd av medlemskapet i NFVB? 

3. Hva tenker du om bransjens fremtid?


Edel Kristin Teige, E.T Hårstudio AS, frisørkjede i Bergen og omland

«Vi er alle slitne»

1.   Veldig vanskelig. Vi har flest sentersalonger, og vi har merket at folk etter regjeringens anbefaling har holdt seg hjemme, og de har vært redde for smitte. Økonomisk har det vært utfordrende. Vanskelig for mange å stå så tett på kunder, og veldig høyt sykefravær, som igjen sliter på de som er igjen. Vi er alle slitne.

 

2.   Vi hadde ikke overlevd Covid-19 uten NFVB sin utrettelige innsats for bransjen. En-til-en-samtaler, rådgivning, informasjon, samt politisk påvirkning fra NFVB har vært være eller ikke være for oss som bedrift. Takknemlig for medlemskapet og nettverket.

 

3.  Det er vanskelig å få tak i dyktige frisører. Det er ikke for få frisører, men for mange små bedrifter. Tenk om vi heller kunne hatt færre kvadratmeter frisørlokaler og bedre inntjening/lønn for både frisører og bedrifter.  Jeg tror løsningen ligger der. Kvalitet og kompetanse må heves i hele bransjen.  Irene Stana, Floke Grønn Frisør, frisørkjede med base i Voss

«Me ser lyst på framtida»

1.  Totalt sett har Floke komt seg greit gjennom krisa. Me har hatt bra med kundetilstrøyming frå me opna opp att etter lockdown. Økonomisk har me klart oss betre enn forventa. Arbeidsmiljøet vårt er styrka, og dei tilsette har fått meir eigarskap og perspektiv på kva det vil sei å ha ein sikker jobb.

Me har fått eit endå betre samhald på tvers av avdelingane. Det er veldig kjekt å sjå med tanke på at me er veldig geografisk spreidd. Me hadde vekentlege Zoom-møter gjennom heile 2020, noko som var særs nyttig. Dette har me fortsett med i 2021, og kjem nok til å halda på framover. Me har benytta oss av ein del støtteordningar som har ført til ny utvikling, så me ser lyst på framtida.

 

2.  Det har vore trygt og godt å vera medlem i NFVB.  Det har vore særs nyttig med mykje god og hyppig informasjon. Den nye bransjestandarden og konseptet #tryggsalong har gjort oss og kundane trygge på at dette kan me klara saman.  Som leiar for mange tilsette har det vore godt å ha nokon å lena seg på i ei usikker tid.

 

3.  Bransjen har fått seg eit velfortent løft av koronakrisa. Kjekt å sjå at kunder og andre bransjer har fått augene opp for kor viktig jobb me som frisører gjer. Den nye bransjestandarden og #tryggsalong har vore ein viktig brikke i dette. Som med andre bransjer trur eg framtida vil kreva nytenkning og meir fokus på miljø og bærekraft. Eg håpar at dette og den positive «vinden» vil føra til meir interessa og rekruttering til faget.Elisabeth Andreassen, Friske Fjes, Elverum og Flisa

«Kundene har følt seg trygge hos oss»

1.  Gjennom koronakrisen har vi opplevd en økning i kunde-pågangen, og kundene har følt seg trygge hos oss. Det har gått bra økonomisk. Vi har utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. 

 

2.   Jeg har opplevd det som en enorm trygghet med medlemskapet i NFVB. Vi visste at vi fulgte de riktige reglene!

 

3.   Jeg er positiv til bransjens fremtid, og opplever at vi fyller et behov i samfunnet. Men at det også er behov for økt kompetanse, gjerne innenfor drift av klinikker.

 


  Geir Øystein Pedersen, Hårgalleriet Pedersen AS, Egersund

«Sammen er vi kanonsterke!»

1.   Koronakrisen kom nok som et sjokk på oss, akkurat som alle andre. Fullstendig krise å måtte lukke og låse salongen. Etter at det verste sjokket hadde lagt seg og vi fikk åpnet igjen, kom vi oss greit igjennom nedstengningen. Det siste året har allikevel vært krevende, og vi merket at kundene uteble da Erna ba oss holde oss hjemme. Sykemeldinger og testing av ansatte har nok ført til endel ekstra sykedager og en økonomisk belastning, men vi har vært heldige lokalt og hatt særdeles lite smitte. Økonomisk har vi etter hvert kommet oss greit gjennom krisen, og vi har nok lært noe, både på godt og vondt. Forhåpentligvis er vi bedre rustet hvis det engang i fremtiden skulle dukke opp en tilsvarende krise.

 

2.   Medlemskapet i NFVB har vært viktigere enn noensinne gjennom krisen. Den delen vi ser av jobben som er gjort, er jo mailene og informasjonen vi fikk.  Alt arbeidet som foregikk i NFVB når det sto på som verst, kan vi bare tenke oss. Vi ble kontaktet av mange ikke-medlemmer som var på desperat informasjonsjakt, og fikk dermed en påminnelse om hvor viktig medlemskapet er. Vi har aldri vært mer sikre på at medlemskapet i NVFB både lønner seg og er særdeles viktig for oss!

 

3.   Nå er jeg en optimist i utgangspunktet, og det er jeg på vegne av bransjen også. Vi har utfordringer med blant annet bemanningssituasjonen, men det skjer spennende ting bak i kulissene som vi håper kan løfte faget. Men det er viktig å holde fokus på rekruttering til faget. Vi trenger lærlinger og gode opplæringsbedrifter. Koronaen har lært oss mye om digitalisering (kurs, møter o.l.), hygiene og økonomiske utfordringer. Dette er ting vi tar med oss, lærer av og løfter bransjen på sikt!  Bransjen har stått sammen gjennom krisen, og sammen er vi kanonsterke!  Anne Marie Kvarmestøl / Lisa Sumstad, Hud & Fotterapeuten / Sumstøl 135 Frisør og velvære, Måløy

«Vi har hatt ein trygg salong heile vegen»

1. Hos oss her i Måløy har det i grunnen gått veldig bra. Vi har tilrettelagt driften slik at vi har hatt ein trygg salong heile vegen, og kundene har følt at det har vore trygt å besøke oss. 

 

2.  Eg har virkelig sett nytten av å vere medlem i NFVB. Det var veldig betryggende å ha så gode støttespillere i ryggen, og som holdt oss oppdaterte på retningslinjer og kom med gode veiledere heile vegen.

 

3. Eg håper på at bransjen fremdeles utvikles, men samtidig så vil det nok vere endringer som er kommet for å bli. Vi har i hvert fall fått ein positiv bivirkning av pandemien, nemlig kursing som kan tas online.  Det gir økt kompetanse og muligheter for å utvide tilbudene. Dette er spesielt gunstig for oss i distriktet. 

 


  Ann Kristin Solligård, Aks Saks AS, Orkanger

«Alle kundene våre heiet på oss»

1.  Har alltid hatt i bakhodet at vi skal være forberedt på en nedgang, så økonomien har alltid vært solid. Da meldingen kom med beskjed om å stenge frisørsalongen, tenkte jeg at dette skulle gå bra. Vi skulle tåle å stenge salongen noen uker. Vi hadde i alle fall ett viktig verktøy, og det var sosiale medier og den godt etablerte nettbutikken vår, som kundene benyttet seg enda mer av under perioden.

Alle ansatte sto på under lockdown-perioden, og alle var aktive i sosiale medier.  Vi hadde tett kontakt med våre kunder, og facetimet sammen med de for å gi råd og produktveiledning. Vi kjørte varene ut og ytet maks service. Og vi opplevde at alle kundene våre heiet på oss og ville at vi skulle lykkes.

Vi utvidet også kundemassen på grunn av dette, for nå fikk vi bestillinger via nettbutikken fra langt i nord til langt sør i Norge også. Så nettbutikken vår fikk en enorm oppmerksomhet. 

Alle vi i bedriften var veldig knyttet sammen før krisa, men nå ble vi enda mer knyttet og alle jobbet enda hardere sammen for å «redde» arbeidsplassen vår.  Alle brettet opp ermene og gjorde alt i sin makt for at vi skulle lykkes. 

 

 2.  Stor nytte. Tusen takk! Medlemskapet hos NFVB beroliget meg. Jeg visste at de tok ansvar og orienterte meg raskt om det kom noe nytt jeg/vi måtte forholde oss til. Jeg slapp å tenke på alt det administrative, som å lage nye skjemaer og fikk raskt svar på spørsmål om lover og regler. NFVB sto virkelig på og jobbet for oss og bransjen vår! 

 

3.  Koronakrisen har virkelig gitt vår bransje masse oppmerksomhet. Kundene fikk kjenne på det når de ikke fikk klippe seg på noen uker. Vi var savnet. Kundene heiet på oss og ville at vi skulle lykkes. Det ble fokus på sosiale medier, og det har kundene blitt mer vant til. De liker at vi reklamerer mye og er aktive i sosiale medier. De forventer det nesten. Aina Baade Hasund, Tijera AS, Ulsteinvik

«NFVB har vore heilt fantastiske»

1. Hos oss har alle jobba sidan gjenopningsdagen, og vi opplever ei auking i omsetning og arbeid. Men vi har sjølvsagt kjent på usikkerheita på om vi skal bli stengt på nytt. Det er ikkje berre bedriftene som taper på ei ny nedstenging, men også frisørane som må over på lågare inntekt når dei bli permitterte.

 

2. NFVB har vore heilt fantastiske gjennom denne spesielle tida. Hadde det ikkje våre for NFVB så hadde min kvardag våre mykje meir stressfull og usikker. Som medlem i denne flotte organisasjonen føler eg meg trygg på at eg vil få god hjelp, og råd når eg måtte trenge det. Enten det er ein nyheitsmail frå Anne Mari, eller gode råd frå NFVB sine advokatar.  Og ikkje minst så har det våre godt og kjenne at ein er med i eit fellesskap, der vi står samla i ei spesiell tid.

 

3. Eg synest det er trist at nokre bedrifter velger å selge handverket vårt på tilbod.  Men vi som ønsker at våre ansatte skal tjene godt utan å slite seg halvt ihel (klippe 4 kundar i timen for eksempel). Vi må ha fokus på den gode relasjonen til kunden, og vere stolte av yrket vårt! At nokon vil selge billigare handverk, får vi ikkje gjort noko med. Restaurantbransjen har McDonalds, men folk går fortsatt til dyrare restaurantar for det.

Eg føler at vi som frisørar har fått høgre anerkjennelse etter korona kom, og eg håpar at det skal få ringverknader, der fleire vil søke seg til faget vårt. Her må vi alle vere flinke å framsnakke verdas kjekkaste yrke.  Carina Dahl Aspeli, Hvil vingene dagspa, Hamar

«Jeg følte meg både sett og hørt»

1.   Kundene har brukt oss kanskje mer enn vanlig! Husk at vi er den eneste bransjen som faktisk kunne ta på folk - uten at man var syk. I denne perioden har mange vært ensomme og underernærte på både fysisk og psykisk kontakt. Kundene var også flinke til å handle av oss da vi var stengt for behandling, for å støtte bedriften! Det var utrolig godt!

Økonomisk har det vært blodtøft. Liten til ingen støtte da vi falt imellom de forskjellige kravene til støtteordning. Men den største utfordringen har vært sykefravær (med f.eks. pålagt testing og karantene) og omsetningstap som ikke kan tas inn igjen eller dekkes.

 

2.  Hadde det ikke vært for mailene og oppdateringene fra NFVB vet jeg ikke hva jeg skulle gjort! Deilig og trygt å ha en så god sparringspartner som NFVB. Opplevde å få god hjelp og svar på både mail og telefon. Jeg følte meg både sett og hørt!

 

3.  Vi trenger FAGBREV! Mer tyngde, mer yrkesstolthet og bedre kandidater som søker til faget!  Kari Sabbasen, FIN – Frisør i Nor, Tromsø

«Vi hadde muskler til å satse»

1. Da landet stengte ned skapte det stor usikkerhet, også hos oss. Først sjokk, deretter handling.  Trude Rasmussen og jeg driver i kompaniskap, og det har fungert godt siden 2006. Hun har ansvar for det faglige, og jeg tar meg av administrative oppgaver.  Vi som eiere opplevde at alle hadde et stort behov for korrekt informasjon. Medarbeiderne hadde også behov for hjelp til utfordringene med NAV, da ingen av de hadde vært inne på systemet tidligere i særlig stor grad. Vi informerte, beroliget og bidro med praktisk hjelp på flere områder. 

Under nedstengningen opplevde vi at noen kunder i sin fortvilelse ringte og spurte om vi kunne komme hjem til de å klippe. Hos oss var alle enig om at dette var helt uakseptabelt. Vi tok imot bestillinger av varer på telefon og kjørte ut. En kunde valgte å betale tusen kroner ekstra for sin behandling etter gjenåpningen.

Vi har hatt en jevn og fin økning av tilstrømning etter gjenåpningen 27. april 2020. Økonomisk har dette bidratt til at vi hadde en god omsetningsøkning i fjor og overskuddet ble bra. Kompensasjonen fra det offentlige utgjorde under 0,5 % av omsetningen, og det var greit. Vi skal leve av besøkende og ikke tilskudd. For oss hadde tilskuddet mer en psykologisk enn økonomisk virkning. Inneværende år har omsetningen så langt vært helt fantastisk.


For FIN kan koronaperioden beskrives som før og etter. Vi jobber godt under press og fikk et velfortjent spark bak. En «brennende plattform», som nedstengningen var, fikk oss til å handle. Vi hadde en god buffer da nedstengningen kom, noe som gjorde at vi hadde muskler til å satse. Vi valgte å «være helt framme i skoene» ved å investere i nye lokaler, mer sentralt i Tromsø.

Vi har en stab som etter åpningen brettet opp ermene og var villig til å stå på. På en helgesamling jobbet vi fram en ny strategisk plan og en merkevareplattform for virksomheten, med sterk deltakelse og god forankring i hele teamet. Vi «spiller den samme melodien», og det gir en FIN klang.

Jeg er ydmyk overfor det faktum at noen ikke hadde den soliditeten som skulle til for å ta grep og satse da krisa kom, og takknemlig for at dette ikke skjedde tidligere for vår del. Det tar tid å bygge en solid og god bedrift med dyktige medarbeidere og fornøyde kunder. Vi har jobbet hardt og lenge, over mange år, for å komme dit vi er i dag.

 

2.  I starten oppsto et informasjonsvakum, og vårt behov for korrekt informasjon ble nesten i all hovedsak dekket gjennom NFVB og NHO, med linker til relevante sider fra myndighetene. Dette var til stor hjelp for oss eiere.  Jeg opplevde at de var til stede for oss, også på telefon og sms. Jeg er imponert over hvor tilgjengelig NFVB var for oss i en presset periode. Min opplevelse var at de klarte å fokusere på de tingene som hadde betydning for bransjen overfor politikere, og at vi i denne perioden hadde god nytte av «kjøttvekta» gjennom medlemskap i NHO. Beslutningstakerne/politikere fikk god og relevant informasjon om konsekvenser og hvilke løsninger bransjen mente ville gi best effekt. Er takknemlig for at det ble jobbet både dag og natt, samt søn- og helligdager, til beste for oss medlemmer.

Smittevernguiden og kurset som NFVB raskt fikk på plass, ga våre besøkende trygghet på at dette var godt ivaretatt, og oss i bedriften kunnskap om hvordan vi skulle forvalte smittevernansvaret på en god måte.

 

3. Synes framtiden er spennende. Vi må selv ta et aktivt ansvar for hvor vi går. Hvis du ikke vet hvor du skal, spiller det ingen rolle hvilken vei du tar. Du ender alltids opp et sted, og det er ikke sikkert det er så godt å være der. Vi vil ikke sitte og vente på hva som skjer, håpe på at det går bra, men heller være de som definerer destinasjonen og finner ut hvordan vi skal komme oss til målet. Vi har flere spennende prosjekter under utvikling som vi gleder oss å gjennomføre i 2022.

 

NFVBs lederprogram er riktig satsing. Som leder har jeg opplevd å lære hele livet, både oppsøkt kunnskap, men også erfaringslæring. Pleier å si at jeg har gjort såpass mange feil som ikke ble kopiert, men som ga kunnskap jeg har hatt bruk for i ettertid. Jeg er fortsatt ikke ferdig utlært, og har noen områder jeg vet jeg må fokusere og trene på for å bli bedre. Som eksempel er jeg en god lytter, men ofte kanskje aller mest til meg selv. Nesten førti år som leder har vist meg at det er opp og nedturer. Det skjer ting i livene til mennesker som påvirker oss som bedrift, og verden endrer seg på måter som gjør at kursen må justeres. Gårsdagens løsning vil kanskje ikke være riktig for framtiden.

 

Mangel på kvalifiserte frisører vil kunne være en kritisk suksessfaktor for vår bransje. Mulig dette er en brannfakkel, men det generelle lønnsnivået i bransjen må opp. Det krever ledere som har økonomisk innsikt, og som forstår hvilke innsatsfaktorer som bidrar til god og sunn drift. Vi må ha et lønnssystem som sikrer en økonomisk bærekraft for bedriftene, samtidig som at de frisørene som er dyktige og bidrar til overskudd, skal ha igjen for det. Bonusordninger som er forankret i årsresultat, fordelt etter dekningsgrad for den enkelte medarbeider, gir insitament for teamet som kollegium og for den enkelte.

 

Vi har utviklet en ordning hvor vi deler av overskuddet. Etter at vi som eiere hadde definert rammene for ordningen, deltok medarbeiderne på den endelige løsningen, og ordningen fikk dermed en god forankring. Det er gøy å utbetale bonus. Det viser at vi som team har gjort noe riktig. 

 

Som endelig avslutning vil jeg si noe om prisene. Vi skal ikke være så redd for å øke prisene, og da spesielt for menn, som i dag stiller helt andre krav til frisøren, både i forhold til kompetanse og tidsbruk. Ref. diskusjon om dame- og herrepriser. De fleste salonger driver ikke ut fra et behov for stort volum, og trenger nødvendigvis ikke konkurrere på pris. Det er et fritt marked, og det finnes tilbydere som dekker de som har lav pris som kjøpekriterium. Frisørbedrifter med opptil ti medarbeidere trenger kanskje opp til 5 % markedsandel, og kan gjennom pris velge de kundene som syns det er verdt å besøke dem. Samsvar mellom pris og kvalitet må etterstrebes. Opplevelsen som må sitte igjen er merverdi for våre besøkende.

 

Salongens prisnivå og lønn henger tett sammen. Det er en utbredt oppfatning blant frisører at provisjonsprosenten er den eneste faktoren som avgjør hvilken lønn de får. Hvilken prisstrategi har bedriften? Er bemanningen riktig, slik at frisøren har lite dødtid?  Investeres det i markedstiltak for å øke tilstrømningen? Hva med timer som ikke er produksjon? Det er i tillegg mange flere faktorer som avgjør lønn. Og det finnes nesten like mange forskjellige måter å beregne lønn på som det finnes salonger. Det riktige spørsmålet er, hva var høyeste og laveste årslønn for svenn i fjor?  Vi er ikke helt fornøyd med lønnsnivået hos oss enda. Det skal opp, og det er et ansvar både vi som bedriftseiere og medarbeidere må ta. Vi jobber på, vi!  Anne Rebecca Møller, Lille Hudklinikk, Rykkinn

«Vi har holdt humøret og humoren oppe»

1.  Etter at det første «sjokket» med stenging og ikke vite hvor lenge vi måtte holde stengt hadde lagt seg, og vi fikk starte opp igjen med noen nye rutiner, så har vi klart oss bra. Kundene har kommet tilbake og har hatt tillit til våre smittevernsrutiner. Noen kunder har ikke kommet tilbake, men vi har opprettholdt omsetningen på et noenlunde normalt nivå stort sett hele tiden.

De periodene det har vært litt tyngre, har vært da vi fikk ekstra innstramninger på det sosiale fra myndighetene. Da har det vært litt færre kunder, men de som kommer har kanskje langt igjen mer omsetning.  Vi har holdt humøret og humoren oppe oss kolleger imellom. Vi har tross alt vært veldig heldige sammenlignet med mange andre bransjer.

 

 2. Støtten og informasjonen fra NFVB har vært helt fantastisk. Virkelig til stor hjelp og nytte. Jeg er så fornøyd med det å ha vært medlem gjennom denne pandemien. Anbefaler alle i bransjen å bli medlem hos dere. 

 

3. Jeg tror bransjen vil fortsette å vokse, og at det vil være behov for nye, dyktige terapeuter.   Carina Løvås, Carinas Hudpleie, Storsteinnes

«Økning i omsetning og psyken er GOD»

1. Jeg har opplevd hele koronatiden veldig bra, med lite fravær, lite stenging, og ingen smitte. Økning i omsetning og psyken er GOD.

 

2. Stor trygghet å ha dere i ryggen, og vi har fulgt med alle anbefalinger og retningslinjer etter hvert som dere har delt.

 

3. Veldig viktig i framtiden å få folk ut av sin trygge tilværelse hjemme, og videreføre god opplevelse og trygghet til våre salonger. En opplevelse som de kan bli litt «avhengig» av, og som aldri fås digitalt!

Da vil vi alle å blomstre i mange år!  Hva nytt kan vi tilføre kundene etter dette? Tenkte stort, tenkte nytt… Bra alene - best i lag!!  Tina Mamelund, The Beauty Hub AS, Oslo

«Påpasselige med å opprettholde gode rutiner»

1.  Vi åpnet dørene i januar, så de første fire månedene av året var tøffest for oss, ettersom Oslo stengte helt ned. Det tok seg veldig fint opp i mai, da alt åpnet. Og ettersom det var begrenset med folk som reiste vekk i sommer, opplevde vi en veldig bra sommer og tidlig høst. Som forventet har det vært noe roligere i oktober, og vi merker spesielt endringene i samfunnet rundt forkjølelse/vond hals, og at dette gjør at flere kunder holder seg hjemme fra jobb og avtaler dersom de er småsyke. Det er jo positivt for å forhindre videre smitte. Ellers har vi fortsatt vært påpasselige med å opprettholde gode rutiner med vasking, håndvask og antibac. Vi ser at både kundene og de ansatte setter pris på dette. Når det gjelder det økonomiske og usikkerheter har vi blitt møtt med stor forståelse av leverandører, og det setter vi enormt pris på. 

 

2. Jeg har spesielt satt veldig pris på nyhetsbrev med oppdateringer om hvordan pandemien påvirker vår bransje. I tillegg kjenner jeg en trygghet rundt å være medlem av en organisasjon som holder seg oppdatert og er «på», og vi føler oss generelt ivaretatt. Vi har benyttet oss av flere av våre medlemsfordeler, og er spesielt fornøyd med avtalene med Nets, forsikring og pensjon, samt juridisk bistand.

 

3. Min umiddelbare tanke er at vi må samarbeide mer på tvers, og kanskje koordinere og samkjøre fremfor å konkurrere. Jeg observerer flere er aktører på banen for å skape plattformer for å få bransjefolk ut i arbeid, samt tjenester som gjør at vi enkelt kan finne riktig kompetanse/personell etter behov. Mer enn noen gang betyr reklame og markedsføring via digitale medier alt for bransjen, og det er viktig at aktører som har verktøy og system støtter opp og bidrar, slik at vi alle kan lykkes. Rasa Zemaitiene, WellMed, Åsane

«Vi kommer til å klare oss»

1.  Vi har hatt det ganske vanskelig i koronaperioden, og måtte si opp en stilling som var på 70 %. I tillegg så måtte vi kjøre diverse tilbud på ulike behandlinger, bare for å fylle opp listene. Så ikke alle behandlinger var lønnsomme, men vi kunne da utbetale lønn til alle ansatte og dekke faste utgifter. Det har blitt litt bedre i det siste, men det er fortsatt noen dårlige perioder med få kunder.

 

 2.  Vi fikk gode råd fra NFVB når det gjelder støtte, restriksjoner og all annen informasjon vedrørende koronasituasjonen. Vi har også brukt en del juridisk hjelp fra dere som var veldig nyttig.

 

 3.  Vi tror at vi kommer til å klare oss. Men vi er nødt til å øke priser på alle behandlinger, fordi alt ble så mye dyrere. Vi får se hvordan det vil påvirke kundekretsen.  Patrycja Pawelec, Fintfølende fingre, Stranda

 «Føler at bransjen har blitt sterkere på grunn av pandemien»

1.  Først var det et stort sjokk. Mange spørsmål uten svar. Kaos. Så ble vi godt fulgt opp av NFVB, som klarte å roe oss ned etter hvert. Jeg må si at vi har vært heldige så langt. Det har ikke vært så mye smitte i nærheten. Helt fra 27.04. 2020 har vi hatt mye å gjøre. Da kjente vi godt at vi trenger en terapeut til. Takket være våre smittevern- og renholdsrutiner virker det som at kundene føler seg trygge hos oss.  I tillegg har vi kommunisert til kunder at vi er en «Trygg Salong». Tror at dette hjalp også. 

 

Men selv om vi har hatt fulle lister, så kan jeg ikke si at vi ikke har merket koronakrisen økonomisk.  Vi har utvidet tid mellom kundene for å minimere kundekontakt. I tillegg så vi at kundene valgte andre behandlinger enn vanlig. Det ble mye fotpleie, siden fotterapeuten ikke kunne ta imot pasienter på en institusjon som stengte dørene for besøkende. Derfor har vi merket godt at omsetning per time har gått ned. Samtidig har flere av fotpleiekundene blitt våre faste kunder, så det er veldig bra.

 

Vi ser også at samfunnet har forandret seg. Flere kunder setter stor pris på det de har, som at de kan nyte en behandling hos oss. På andre siden ser vi enda flere som er engstelige, har fått flere psykiske problemer, angst og depresjon.  Derfor har vi, i tillegg til faglig kunnskap, lyst å spre glede og positiv energi. Håper at flere kan se lyset i tunnelen. 

 

Jeg må si at tross utfordringer har vi klart oss bra gjennom pandemien. Det hjalp veldig å ha gode relasjoner med våre faste leverandører. Stor takk til Abas Kosmetikk, Skintific og Thorsen Biovital. God dialog mellom oss og leverandører er gull verd! 

 

2. Det var helt fantastisk med oppdateringer i koronasituasjon via mail. Takket være de mailene kunne jeg sove, selv om det det var bare kaos oppe i hodet.  Om vi hadde noen spørsmål, så fikk vi svar umiddelbart. Kjempebra jobb! Tusen takk! 

Midt i pandemien ble jeg med på NFVB Lederprogram kull 3 i Ålesund. Det var midt i blinken. Det kunne ikke være bedre tid for det. Fantastisk bra kurs som alle ledere burde ta. 

 

3.  Føler at bransjen har blitt sterkere på grunn av pandemien. Vi har også klart å vise at vi er en seriøs bransje. Flere satser på å heve kompetansen sin, og det er kjempebra. Mange leverandører har vært veldig støttende med hyppige webinar, produktoppdateringer og gode tilbud. Tror at selv om mange klinikker fortsatt har det tøft, så vil det til slutt bli en positiv utvikling.Janet Austeen, Sør hudklinikk, Trondheim

«NFVB gjør en super jobb for å styrke bransjen»

1.  Jeg åpnet Sør hudklinikk 23.11.20, midt i krisen. Jeg startet helt ny klinikk, på en plass der det ikke var noen klinikk fra før.  Hadde derfor lite å kunne sammenligne med økonomisk. Men av erfaring fra tidligere arbeidsplass visste jeg at november - desember er høysesong, og det var derfor viktig for meg å få åpnet før jul. Jeg synes at det var en fin start. Har tvunget meg selv til å ikke stresse. Jeg hadde både koronasituasjonen OG at det var ny klinikk «mot meg», og det tar jo tid å bygge seg opp. 

Det har vært veldig rart å møte nye kunder uten å se ansiktet til hverandre, og å ikke kunne håndhilse. Det er noe eget å kunne se smilet til hverandre. Godt å nå kunne håndhilse igjen. 

Jeg har også merket veldig godt hver gang byen/landet har stengt ned. Da ble det stille i bookinger fra nye kunder. Men sånn har det nå vært, og jeg har vært fast bestemt på å ha litt is i magen dette første året. 

 

2. Jeg bestemte meg tidlig for å bli medlem av NFVB.  De har vært til stor hjelp når det har florert med informasjon rundt regler i covid. Fått råd rundt smittevern, raskt svar på mail, advokathjelp og tilgang til kurs som jeg setter stor pris på. 

 

3. NFVB gjør en super jobb for å styrke bransjen. Det er virkelig bra at det jobbes for å øke kompetansen, og for at det skal bli fagbrev også til hudterapeuter. Eva Moi Skøie, Maja's Salong, Kristiansand

«Vi har et godt trepartssamarbeid!»

1. Positivt: Det vi har fått til fordi vi har et godt trepartssamarbeid!  Planlegging av vakter, smittevernsrutiner, samarbeid med bedriftshelsetjenesten, forståelsen av situasjonen med permitteringer blant medarbeiderne. Lite sykefravær.

Utfordrende:  Over tid ble det vanskelig med usikkerheten ved at medarbeidere kunne si opp med 14 dager varsel. Det var vanskelig når Nav ikke hadde forståelse for årsaken til permitteringene, fare for nedstenging, for mange på jobb på en gang og totalt for mange folk i lokalene på samme tid, samt det at medarbeiderne stod som arbeidsledige. Press fra andre i bransjen. Og savnet etter den sosiale biten utenfor jobb med kolleger.

 

2Jeg har i tiden som er gått hatt stor nytte av mitt medlemskap i NHO/NFVB. Det er godt å ha et apparat som man vet jobber for en helhetlig bransje, og hvor man kan søke råd og veiledning i saker det kan være vanskelig å stå «alene» i.

 

3. Vi må jobbe sammen for å ivareta et godt omdømme og statusen i faget vårt. Bransjen trenger i fremtiden kvalifisert arbeidskraft, og jeg mener derfor at det må utarbeides et standardisert løp for hvordan innvandrere kan benytte "Fagbrev på jobb"-ordningen, samtidig som det også etableres ordninger for arbeidsgivere som gjør det mulig for flere å gå inn i et slikt opplæringsløp. Dette går vi nå i gang med å prøve ut i prosjektet "Integrering i bedrift" gjennom ordningen "Fagbrev på jobb".Har du spørsmål om korona? Se HER

Tilbake
Annet Innhold