• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Prosjekt Sunne Hender: Svært lønnsomt med forebygging

Ansatte i medlemsbedriftene er meget positive til satsingen Sunne Hender, viser sluttrapporten. Prosjektet vil bidra til bedre helse og lavere sykefravær blant renholdere og frisører. Det er svært god økonomi i dette.

Prosjektet startet i 2015 med tall fra NAV som viste at renholds- og frisørbransjene har det høyeste sykefraværet i privat sektor. Omfanget av hudplager som sykdomsgrunn var stort. En styringsgruppe ble etablert med Marianne Knapstad, BB ServiceSystem AS (renhold) og Trude Hov Sørensen, Raise Gruppen AS (frisør), i tillegg til prosjektlederne. Senere er gruppen forsterket med Maj Hovde Krogdahl, På Håret AS (frisør). Samarbeidspartnere gjennom hele prosjektet har vært Stami ved dr. Jose Alfonso Hernan, Granberg AS (hanskeleverandør) ved Torhild Fahle, samt Fagforbundet. Prosjektet startet med å lage en spørreundersøkelse om hudplager rettet mot ansatte. Svarene viste at hudplager er et betydelig problem i de to bransjene, og at tallene stemmer godt overens med offentlige undersøkelser.

Synlig prosjekt

Prosjektet har satset på nettstedet sunnehender.no, og produksjon av tre videoer om hanskebruk. Prosjektet har fått omtale i fagblader, web og i sosiale medier. Man har også gjennomført et fire timers undervisningsopplegg på Kuben vgs og Rud vgs med prosjektets samarbeidspartnere for frisører og hudpleiere. Under bransjetreffpunktet Hår & Skjønnhet nå i mars ble prosjektet godt presentert på et seminar.

Dansk/norsk utveksling

Prosjektlederne besøkte Videncenter for Allergi utenfor København i forbindelse med HMS-medarbeidernes studietur til København høsten 2016. Mye nyttig informasjon fra et miljø som fokuserer på å gjøre noe med arbeidsmiljøforholdene slik at hudirritasjoner og -sykdommer reduseres/unngås. Senteret synes våre videoer om hanskebruk var veldig bra, og har fått tilgang til videoen prosjektet laget for frisøryrket. Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund (Dofk) har også fått tilgang til å bruke samme video.

Tysk ekspertise

Prosjektgruppen, sammen med Stami og direktør Anne Mari Halsan i NFVB, gjennomførte et dagsbesøk hos Institute for Interdisciplinary Dermatological Prevention and Rehabilitation. Instituttet har blant annet en frisøravdeling som jobber med opplæring i arbeidsmetoder osv. som skal forebygge hudskader på hendene. Tyske eksperter kunne fortelle om pedagogiske prinsipper i primær forebygging av arbeidsrelatert håndeksem (teknikker, praktiske øvelser). På programmet sto også The «Multi-step intervention approach» of the German Social Accident Insurance (yrkesskadeforsikring). Interessant å se hvordan dette er organisert med særlig fokus på det forebyggende element, samt fordelaktig forsikringspremie for de bedriftene som lykkes.

Prosjektresultater

Undervisningsmateriellet som er brukt på de to videregående skolene er komprimert og ligger tilgjengelig på prosjektets hjemmesider til bruk på skoler og i bedriftsinterne opplæringsfora. Organisasjonene NFVB og Fagforbundet har vært meget positive og gitt prosjektet god oppmerksomhet, men å bygge praktiske rutiner for hanskebruk har vist seg vanskelig.  Det har vært overraskende liten oppmerksomhet fra arbeidsgivere, men prosjektet er svært positivt mottatt blant de ansatte i våre medlemsbedrifter. Adferdsendring er ikke målt, men tilbakemeldingen er tydelig mye større fokus på riktig hanskebruk enn før prosjektet startet. Holdningsskapende arbeid virker.

Fokus på forebygging

Tysklands tradisjon med å fokusere på forebygging fremfor reparasjon når det gjelder yrkesskade er meget interessant og vellykket. Yrkesskadesystemet er bygget opp svært forskjellig fra i Norge. Det burde være av interesse å se nærmere på det generelt, ikke bare i de bransjene prosjekt har vært rettet mot.

Nettsiden www.sunnehender.no vil videreutvikles og oppdateres som en kunnskapsbase for god håndhelse.

Tilbake
Annet Innhold