Back

Prosjekt Fagbrev hudpleie

Hudpleierne har i dag ikke fagbrev på linje med andre yrkesfag. Et fagbrev forteller godt om kunnskap og kompetanse, og er et av bransjens fremste ønsker. Det vil gi økt oppmerksomhet og status. Dette er noe NFVB jobber med!

NFVB har i sitt strategiprogram definert «Fagbrev hudpleie» som ett av elleve prioriterte arbeidsområder. Prosjektet har startet planleggingsfasen med en liten arbeidsgruppe. Hensikten med de første møtene er å sikre felles forståelse for oppdraget vi skal løse, konkretisere mandat og fremdriftsplan. Vi er i innsiktsfasen og jobber med å innhente fakta. Velværebransjen er voksende og omfatter mange disipliner. Det er derfor viktig å få et helhetsbilde som et godt grunnlag for videre arbeid med å styrke hudpleie som fag med fagbrev.

NFVB har i sitt strategiprogram definert «Fagbrev hudpleie» som ett av elleve prioriterte arbeidsområder.

Definert fremdrift

Det er et stort, men viktig arbeid med å beskrive et helhetsbilde. Prosjektgruppen er som nevnt i en innledende fase, men har du nyttige/viktige innspill, så send gjerne en melding til prosjektlederen – vibeke.scheele.moe@nfvb.no 

 

Tilbake
Annet Innhold