• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Arbeidstilsynet var på NFVBs landskonferanse med innlegg om forebyggende arbeidsmiljø­arbeid i frisørbransjen. Eva Irene Kopperud, Siv Oldervik og Øyfrid Geiring satte fokus på hvordan man kan jobbe med arbeidsmiljø i praksis.

Arbeidstilsynet var på NFVBs landskonferanse med innlegg om forebyggende arbeidsmiljø­arbeid i frisørbransjen. Eva Irene Kopperud, Siv Oldervik og Øyfrid Geiring satte fokus på hvordan man kan jobbe med arbeidsmiljø i praksis.

Kundekontakt – en givende del av jobben, men også den mest krevende?

Har du opplevd ubehagelige eller krevende møter med kunder, men ikke hatt noen å støtte deg til? Dette kan over tid føre til psykiske helseplager og sykefravær. Arbeidstilsynet gir nyttige tips og råd til hva du kan gjøre med dette på arbeidsplassen. Jobb smart med arbeidsmiljøet slik at dere skaper et miljø hvor dere støtter hverandre.


Kundekontakt og det å jobbe med mennesker er gjerne en givende del av jobben som frisør. Det å håndtere nærkontakt med kundene er en viktig del av jobben. Dette innebærer at man må håndtere både egne og kundenes følelser, gleder og utfordringer. Mange opplever dette svært meningsfylt, og kanskje også en grunn til at du valgte yrket i utgangspunktet?

Men å være mye i kontakt med mennesker kan også være krevende. Du må forholde deg til andre menneskers følelser og kanskje også justere og undertrykke egne følelser i møte med kundene. Du må være blid og imøtekommende utad selv om du kanskje ikke føler deg sånn på innsiden. Over tid kan dette føre til psykiske helseplager og sykefravær. Men det positive er at kollegastøtte og lederstøtte kan motvirke potensielt uheldige konsekvenser av kundekontakt. 

God kundekontakt bidrar til stor jobbtrivsel, mens «vanskelige kunder» kan bidra til det motsatte. Jobb bevisst med hvordan du skaper et arbeidsmiljø som virker oppbyggende i alle situasjoner. Se video HER

Vanskelige kundeopplevelser kan føre til helseplager

21 % av frisørene oppgir at de har psykiske plager og halvparten av disse oppgir at det har sammenheng med jobb. Psykiske plager er en av de viktigste årsakene til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.
Psykiske plager kan komme til uttrykk som

∙ bekymring

∙ uro

∙ negative tanker og følelser

∙ søvnproblemer

I tillegg kan psykiske plager gi fysisk ubehag som

∙ hjertebank

∙ hodepine

∙ magesmerter

∙ muskelspenninger

En vond rygg/nakke kan ha utspring i en psykisk plage. Sykefravær er kostbart både for den enkelte og for virksomheten, derfor lønner det seg å investere i arbeidsmiljøet og forebygge slike plager. 

Kollegastøtte og lederstøtte kan bidra til å forebygge

Når opplevde du sist støtte fra en kollega eller en leder etter ubehagelig/krevende opplevelser med en kunde? Det er viktig at du har noen å snakke med for å hindre at ubehagelige kundeopplevelser setter seg i skuldrene. Kollegastøtte og lederstøtte kan være en buffer mot uheldige helseplager. For å føle seg trygg i jobben er det også viktig at man hjelper hverandre både faglig og praktisk på en arbeidsplass.

Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at sosial støtte og et godt samarbeidsklima mellom kollegaer er viktige ressurser på en arbeidsplass og har betydning for jobbtilfredshet og jobbprestasjon. En god kultur for å gi hverandre positive tilbakemeldinger bidrar til at flere føler at arbeidet de gjør, blir sett og verdsatt.

Hva kan du gjøre? 

arbeidsmiljoportalen.no finner du nyttige tips og råd til hvordan dere kan jobbe med arbeidsmiljøet på deres arbeidsplass. Her finner du fakta om hva som påvirker arbeidsmiljøet i frisørbransjen og hva dere kan gjøre for å forebygge psykiske plager og muskel- og skjelettplager. Du finner også gratis og nyttige verktøy som hjelper dere i å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet.

Et godt arbeidsmiljø vil: 

∙  øke jobbengasjementet

∙  styrke lønnsomheten 

∙ øke kvaliteten på tjenestene som leveres 

∙ bidra til at frisører ikke blir syke av jobben sin 

∙ forhindre at frisører slutter tidlig i yrket

Nettsiden arbeidsmiljoportalen.no gir kunnskap til bedriftens arbeid med temaet.

Arbeidsmiljøportalen

Arbeidsmiljøportalen er en gratis nettportal hvor dere får hjelp til å jobbe systematisk og kunnskapsbasert med eget arbeidsmiljø. Her er det spesifikk kunnskap om arbeidsmiljøforhold i frisørbransjen som vi vet har sammenheng med sykefravær og frafall. Portalen er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) og Nav. 

Ta en titt da vel: www.arbeidsmiljoportalen.no

Du kan også skanne QR-koden for å komme direkte til arbeidsmiljøportalen:

 

Se video HER

Tilbake
Annet Innhold