• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Kan kunstig intelligens forbedre salongens kommunikasjon og kundeservice? Kunstig intelligens kan avdekke sofistikerte mønstre i kundedata, og kontinuerlig ”lære” fra endringene i kundens preferanser, slik at du kan gi mer treffende kundetilbud til enhver tid.

Kan kunstig intelligens forbedre salongens kommunikasjon og kundeservice? Kunstig intelligens kan avdekke sofistikerte mønstre i kundedata, og kontinuerlig ”lære” fra endringene i kundens preferanser, slik at du kan gi mer treffende kundetilbud til enhver tid.

Skap en smart salong!

Hvordan kan og bør din salong forholde seg til fremtiden, hvor en ny arbeidsdeling mellom mennesker og maskiner er på vei? Mye handler om kunstig intelligens, men langt fra alt.


Å lykkes i en digital hverdag i rask endring er utfordrende. Istedenfor å la frykten blokkere for spennende utvikling, kan salongen velge å se mulighetene og omfavne teknologien. Internett og sosiale medier har gjort salongene mer åpne og transparente, og det er vanskeligere å skille seg ut på produkt og pris. Da er det selve kundeopplevelsen som står igjen, og en stor del av den opplevelsen er hvordan kundene opplever kommunikasjon, dialog og kundeservice.

«Kunstig intelligens» er et verktøy

Kunstig intelligens er enormt kraftige dataprogrammer, hvor man dytter inn store mengder data, og trekker inn det som er relevant, mens algoritmene trekker ut mønstrene fra dataen, det som er relevant. Jo mer vi dytter inn av relevant data, jo smartere blir maskinen, sier Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Ifølge Goodwin fungerer kunstig intelligens i kundekommunikasjon per i dag kun som et supplement, som et første steg, så kobles mennesker inn. Kunstig intelligens kan per i dag ikke holde samtaler gående, kun enkle samtaler er mulig. Her kommer det til å skje store endringer i fremtiden, og i et femårs perspektiv vil maskinene holde samtaler gående like godt som mellom oss mennesker. Det vil også være mindre feilkilder hos maskinene enn hos mennesker, mener Goodwin. Han påpeker også at kunstig intelligens er enormt ”hypet” opp. Det ikke bevisste roboter som kommer til å fjerne alle jobber. Kunstig intelligens er et verktøy, enormt kraftige dataprogrammer, men ikke noe annet enn dataprogrammer.

Kunstig intelligens er enormt kraftige dataprogrammer, hvor man dytter inn store mengder data, og trekker inn det som er relevant, mens algoritmene trekker ut mønstrene fra dataen, det som er relevant.

Service, salg og CRM

I tillegg til direkte kundekommunikasjon, kan kunstig intelligens forbedre andre prosesser i salongen. Kunstig intelligens kan for eksempel hjelpe med å avdekke kundens behov, slik at du kan tilpasse tjenesten salongen tilbyr ut ifra det. Det første steget i denne retningen kan være å etablere et godt system for kunderelasjonshåndtering, et såkalt CRM-system. Et CRM-system sørger for at informasjonen du har om kundene dine er organisert på en strukturert måte, noe som helt klart er en fordel dersom man skal benytte seg av kunstig intelligens.

Begynn med et lite skritt

Uansett salongens størrelse er det lett å tilpasse CRM-systemet etter salongens behov. Begynn i det små og ta i bruk flere funksjoner underveis. I et godt oppdatert CRM-system kan salongen ta bedre og mer nøyaktige beslutninger innen kundebehandling og salg, basert på lagrede kundedata. Desto bedre du kjenner kundenes kjøpemønstre og preferanser, desto mer sannsynlig er det at du treffer med det du tilbyr. Det er her kunstig intelligens kommer inn i bildet, som et verktøy for analyse av kundeinformasjon.

Bedre kundeopplevelser

Det er selvfølgelig naturlig å stille seg selv spørsmålet: Hvorfor skal man bruke kunstig intelligens til dette formålet? Svaret er todelt. På den ene siden bidrar bruken av kunstig intelligens til å frigjøre arbeidskapasitet i salongen og for den individuelle frisøren, slik at lederen kan fokusere mer på ledelse og frisøren på det frisøren liker aller best: kundebehandling og kreativt arbeid. På den andre siden vil kunstig intelligens med høy sannsynlighet være dyktigere på å avdekke sofistikerte mønstre i kundedata, og kontinuerlig ”lære” fra endringene i kundens preferanser, slik at tilbudene som blir gitt til kunden er mer treffende og skreddersydd til enhver tid. Det er naturligvis viktig å påpeke at man aldri vet hvor godt noe fungerer før det har blitt utprøvd, men både kunstig intelligens og CRM-system er konsepter som har gitt gode resultater på tvers av ulike bransjer og formål. Det er derfor sannsynlig at bruken av CRM og kunstig intelligens vil kunne bidra til å øke den totale kundeopplevelsen og skape en stabil og tilfreds kundemasse. 

Fornøyde kunder er engasjert og kjøper mer, anbefaler deg videre og viser høy lojalitet til deg og salongen. Altså en vinn-vinn effekt, som gir et godt grunnlag for å bygge et solid og langvarig forhold til kunden.

Tilbake
Annet Innhold