• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Magasinet FRISØR holder deg oppdatert, gir deg inspirasjon og nyttig informasjon.

Magasinet FRISØR holder deg oppdatert, gir deg inspirasjon og nyttig informasjon.

Magasinet FRISØRs sommerutgave er nå ute hos frisørene

Det er forskjell på teori og praksis, det vet alle. Ordene i en bok eller fra en foreleser/lærer/leder kan være så store og fine de bare vil, men de har liten verdi hvis de ikke fungerer i praksis.  En håndverker viser sin kompetanse gjennom handling. Det kan starte fra ingenting og ende i et mesterverk (tenk litt på det ordet).  Samtidig vet alle husbyggere at hvis ikke plantegningene er i orden, så hjelper det lite med å være kreativ og fingerferdig. Man må bygge ut fra kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer. 

 


Det er lett å overføre disse tankene til frisørfaget

Hvor lenge skal man sitte på skolebenken, når skal man begynne å praktisere? Hvordan overføres kunnskap underveis, og hva skal egentlig være innholdsdefinisjonen i kunnskapspakken? Hvem skal «eie» beskrivelsen av nødvendig kunnskap og hvordan man får den?

La oss gå videre fra fag til bransje

Alle som har vært i frisørbransjen noen år har egne erfaringer med de endringer som har skjedd i senere tid. Netthandel svekker faghandelen, men god bruk av salongdata gir deg nye muligheter til å komme tettere på kunden. Samtidig møter du nye krav, som GDPR og nye forskrifter om ulike sider av salongdriften. Konkurransen er sterk, og nye konsepter ser dagens lys.

Alt dette er det lett å ha sterke meninger om

Men da kan vi igjen spørre: Er du en pratmaker eller en praktiker? Bruker du stemmen din der beslutninger tas? Er du selv med på å sette handling til ordene dine?

NFVB avholder landsmøte i oktober, og i denne utgaven av FRISØR settes søkelys på noen av de utviklingsprosjekter som kom ut av den strategien som fikk tilslutning på forrige landsmøte. Nå skal disse prosjektene realiseres i praktisk arbeid. Det krever ressurser, både personer og penger. Men sånn er det når man skal gå fra ord til handling.  Da kan mange plutselig velge å sitte musestille…

«Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl»

Jeg var også redaktør for jubileumsboken som ble laget da forbundet fylte 100 år (alle medlemssalonger har fått den).  Det ga meg anledning til å fordype meg i både fagets og bransjens utvikling, og ikke minst den rollen forbundet har hatt i dette. Løfter man blikket så ser man at endring slett ikke er noe nytt. Bransjen har hatt langt tøffere tider enn hva man opplever i dag. Konkurransen var knallhard før også, med sterk egenjustis overfor de som senket prisene uforholdsmessig lavt eller ikke fulgte fagets normer til punkt og prikke. Herrefrisører og damefrisører kranglet så busta føyk, men greide etter hvert i det minste å samle seg i ett forbund.

 

Det som er lett å se er hvor viktig det er med et forbund som representerer bransjens interesser overfor besluttende myndigheter. Forbundet har oppnådd mye, og burde stadig minne nye generasjoner yrkesutøvere om det. Har man det godt, så kan det lett også bli en sovepute. Det er gode grunner til å komme på landsmøtet 19. oktober. 

 

Det er din hverdag det dreier seg om.  

 

 

God lesning – og god sommer!


Du kan lese magasinet FRISØR HER

 

Tilbake
Annet Innhold