• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back
Alle i frisør- og hudpleiebransjen inviteres til å foreslå kandidater til Hedersprisen 2024.

Alle i frisør- og hudpleiebransjen inviteres til å foreslå kandidater til Hedersprisen 2024.

Hedersprisen 2024 - hvem fortjener den?

Hedersprisen kan deles ut til en person, bedrift eller organisasjon innenfor frisør- og hudpleiebransjen. Alle i bransjen kan sende inn forslag med begrunnelse for hvorfor de mener kandidaten fortjener denne prisen. Frist for innsending av forslag er 25. januar 2024.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-01-29T12:52:16.0000000Z

Den/de som foreslås må gjennom sitt virke og engasjement ha vært med på å:

 • løfte bransjen innenfor faglige områder og/eller bedriftsrelaterte områder.
 • sette bransjen på kartet i media, eller på andre måter sørget for at det norske folk har fått et positivt syn på bransjen.

 

 • Arbeidet kan være gjort lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Arbeidet kan både ha foregått over et lengre tidsrom, eller at kandidaten har utmerket seg spesielt det siste året.
 • Uegennyttig arbeid for bransjen vektlegges.
 • Kandidaten kan sies å ha vært en god ambassadør for både faget og bransjen.

 

Forslag på kandidater til Hedersprisen 2024 leveres HER.

Frist for levering: 25. januar 2024.


Juryen kan bestemme å ikke dele ut prisen hvis det ikke foreligger kandidater som oppfyller kriteriene i det enkelte år.
Det er ingen nominerte. Vinneren offentliggjøres under prisutdelingen.
Arrangør gjør nødvendige tiltak for å sørge for at vinneren er til stede under prisfesten.


Les også: Hedersmannen og inspiratoren - om vinner av Hedersprisen 2023 - Dag Gustavsen

 


Tilbake
Annet Innhold