• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Ordning med lønnsstøtte for å unngå oppsigelser og permitteringer

Regjeringen kunngjorde 17. desember 2021 en skisse for en ordning der bedrifter kan søke om støtte til å betale lønn, for å unngå permitteringer. 

OBS! At de ansatte er i jobb ved utgangen av 23. desember 2021 er avgjørende for å kunne søke på ordningen i desember!  


Kort om ordningen

Ordningen skal dekke deler av lønnskostnader for arbeidstakere i visse bransjer, som står i fare for å bli sagt opp eller permittert på grunn av nasjonale smitteverntiltak. Hensikten er at ansatte skal være i arbeid, i stedet for å bli permittert.

Arbeidsgivere kan få støtte på inntil 40 000 kroner per ansatt for hver av månedene desember 2021 og januar 2022. Størrelsen på støtten henger sammen med størrelsen på omsetningsfallet. 

 

Kan bedriften min ha rett til støtte?

Hvis et foretak kan svare ja på alle disse spørsmålene, kan det ha rett til støtte: 

 • Har omsetningen i foretaket i desember 2021 eller januar 2022 falt med mer enn 20 prosent, sammenlignet med de samme månedene for to år siden?
 • Er det smitteverntiltak rettet direkte mot den virksomheten foretaket driver, som er skyld i fallet i omsetningen – eller er foretaket indirekte rammet fordi store kunder er direkte rammet?
 • Kan foretaket holde de ansatte i aktivitet i den perioden du søker støtte for?
 • Er de ansatte i arbeid i den perioden foretaket vil søke støtte for?
 • Er foretaket en seriøs virksomhet, som er skattepliktig og som leverer skattemeldinger, årsregnskap mv. i tide og betaler skatter, avgifter mv. ved forfall?
 • Vil revisor eller autorisert regnskapsfører gå god for at du svarer ja på spørsmålene ovenfor?

 

De nærmere vilkårene for å få støtte går frem av den skissen regjeringen la frem 17. desember 2021. Skissen gir svar på disse spørsmålene: 

 • Hva er formålet med ordningen?
 • Når trer ordningen i kraft og hvor lenge varer den?
 • Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?
 • Hvilke foretak kan søke om lønnsstøtte?
 • Hvilke arbeidstakere skal gi grunnlag for lønnsstøtte?
 • Hva er støttebeløp per ansatt?
 • Hva er maksimal støtte i hver tilskuddsperiode?
 • Hvilke generelle begrensninger følger av statsstøtteregelverket?
 • Hvordan skal ordningen forvaltes, gjennomføres og kontrolleres?
 • Oppdatering 20. desember 2021: I en pressemelding 19. desember 2021 skriver regjeringen at bedrifter kan velge om de vil sammenligne omsetningen i desember 2021 og januar 2022, med omsetningen enten i desember 2019 og januar 2020 eller oktober og november 2021.

 

Merk at forslaget er ikke lagt frem for Stortinget ennå. I behandlingen i Stortinget kan det dessuten komme endringer.

 

Bedrifter må selv vurdere om det er gunstig å søke støtte fremfor å permittere. En fordel med støtte kan være at man beholder ansatte som ellers kanskje vil søke annet arbeid. 

Men, blir smitteverntiltakene langvarige, kan det hende det er hensiktsmessig å permittere nå. Det er signalisert fra regjeringen at ordningen med lønnsstøtte kan bli forlenget til februar 2022, men da "nedjustert".


Følg med på NHOs koronasider om denne og andre ordninger, for løpende oppdateringer: 

https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/ 

Tilbake
Annet Innhold