• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Foto: Colorbox

Foto: Colorbox

Oppsiktsvekkende "Nei til fagbrev for hudpleie" fra Kunnskapsdepartementet. Vi krever omgjøring av vedtaket!


Kunnskapsdepartementet sier nei til å etablere et fagbrev for hudpleie, på tross av at en samlet bransje står bak et særdeles veldokumentert forslag.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-04-11T14:48:46.0000000Z

Hudpleieutdanningen i videregående opplæring oppleves av bransjen som utilstrekkelig for å kunne praktisere i yrket, selv om mangelen på arbeidskraft er stor. Søkningen går ned og stadig flere skoler må legge ned tilbudene. Dette er en ond sirkel.


Bransjen vil ha en solid utdanning med høy kvalitet som gir fremtidige yrkesutøvere den kompetansen det er behov for. Arbeidsgiverorganisasjonen (NFVB/NHO) og Fagforbundet (LO) støtter kravet om fagbrev og har jobbet aktivt for det løsningsforslaget som nå er avvist. Faglig råd for helse- og oppvekstfag som består av partene i arbeidslivet, fylkeskommunen og lærernes organisasjoner, har støttet arbeidet.

Vi som forslagsstillere aksepterer ikke premissene for avslaget, og er sterkt kritisk til både prosess og begrunnelsene. Vi vil derfor følge opp politisk, og kreve omgjøring av vedtaket!


Vi mener avslaget er særdeles svakt begrunnet og ikke i tråd med den etablerte praksisen for hvordan utdanningstilbud utvikles i Norge. Det er arbeidslivets behov for kompetent og relevant arbeidskraft, og kandidatenes behov for å tilegne seg riktig kompetanse og tilhørende tilknytning til arbeidslivet, som skal være avgjørende for utdanningstilbudet.


At utdanningsmyndighetene ved sitt "nei" velger å fravike dette prinsippet når partene er enige, er urovekkende. Begrunnelsen baseres i stor grad på en numerisk oppsummering av høringssvar, der enkeltpersoner og skoler ytrer betenkninger om bransjen er i stand til å levere lærlingplasser, mens bransjen selv sier dette vil de klare. At bransjen selv gis så lite tillit hos utdanningsmyndighetene, er uakseptabelt! 


Hudpleieyrket er i all hovedsak et kvinneyrke og søkerne til utdanningen er jenter. Vi kan ikke annet enn å undre oss over om det er mindre viktig med kvalitet i disse utdanningene enn de klassiske «guttefagene» i fagopplæringen.

Vi minner gjerne våre utdanningsmyndigheter om at Norge trenger fagpersoner i alle bransjer, og at yrkesfag skal oppgraderes, utvikles og fremheves! Det er stor politisk lyd i dette budskapet, nå forventer vi at de leverer på løsninger levert på sølvfat fra en samlet bransje som ønsker seriøsitet og status, også for dette faget og yrket!

Tilbake
Annet Innhold