• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Foto: Colorbox

Foto: Colorbox

Oppdaterte smittevernregler og -råd, 26. oktober 2020

Regjeringen har strammet inn på koronatiltakene, og kommunene får et større lokalt ansvar. Frisør- og velværebransjen har allerede strenge regler og anbefalinger. Nå vurderes hvordan innstrammingen vil påvirke vår bransje.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-10-29T18:19:48.0000000Z

26. oktober 2020 gikk både Oslo kommune og Regjeringen ut med nye, strammere smittevernregler og -råd for befolkningen. NFVB vil nå, sammen med resten av NHO-fellesskapet, gjøre en grundig vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få for både vår egen og andre bransjer.
Vår jobb med politikkutforming vil deretter justeres for å fortsatt kunne nå vårt felles nasjonale mål gjennom koronakrisen; Unngå alle unødvendige konkurser og sikre arbeidsplasser over hele landet.     

Vi kommer ut til medlemmene med en medlemsmail så fort vi har gjennomført denne vurderingen og definert hvilke aktiviteter vi må iverksette i bransjen for å møte de nye kravene.

 - Det er krevende å stå i dette over så lang tid, og mange er både frustrerte og veldig slitne av alle tiltakene. Men i Norge har vi så langt temmet viruset godt - og det skal vi sammen fortsette med! sier direktør Anne Mari Halsan i NFVB.   


Oppdatering 29. oktober:

NFVB har hatt lange samtaler med helsemyndighetene, både nasjonalt og kommunalt, om bruk av munnbind i salong. Det oppsummeres slik:
Bransjen får uvanlig sterk ros fra helsemyndigheter og politisk ledelse. Salonger som følger smittevernreglene i NFVBs smittevernguide og standard for Trygg Salong holder smitten i sjakk og bidrar massivt til å slå ned viruset.  I de få tilfeller der smitte er oppdaget i salongene våre, er innarbeidede rutiner med på en rask og effektiv smittesporing. Det utgjør således et svært viktig bidrag for å stoppe smittespredning. 

NFVBs medlemmer har fått egen informasjonsmail, der det også beskrives nærmere om de ekstraordinære tiltakene i Oslo og Bergen.


Vårt beste råd nå er å ha aktiv dialog med de ansatte for å skape trygghet. Bruk NFVBs smittevernguide, slik at alle vet hva som gjelder.  

Bransjen bidrar til smittevern ved å fortsatt gjøre som vi har gjort hittil! 

SE OGSÅ: Spørsmål om korona?

SE OGSÅ: e-læring i smittevern


#TryggSalong #Altblirbra #NFVB #Frisør #Hudpleie #Sterkeresammen
Tilbake
Annet Innhold