• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Oppdaterte lønnssatser for lærlinger

Årets (2019) lønnsoppgjør har gitt følgende lønnssatser for lærlinger i frisørbedrifter


Frisøroverenskomstens nye lønnssatser for lærlinger. Lønn for lærlinger er prosentvis andel av minstelønn med svennebrev, jf.§ 7.3.


Utdanningsløp 1. Lærling/hovedmodell (Reform 94/ Kunnskapsløftet)

Lærlinger med godkjent lærekontrakt, dvs. to års læretid etter forutgående to år i videregåendeskole.

 1. 1. år: skole
 2. 2. år: skole
 3. 3. år: 35% = kr. 54,20 per time
 4. 4. år: 65% = kr. 100,60 per time


Utdanningsløp 2. Lærling/4-årsløp. Ansatte som har tegnet offentlig godkjent lærekontrakt med diverse fradrag som ikke følger utdanningsløp 1

 1. 1. år: 40% = kr. 61,90 per time
 2. 2. år: 45% = kr. 69,70 per time
 3. 3. år: 50% = kr. 77,40 per time
 4. 4. år: 65% = kr. 100,60 per time


Utdanningsløp 3. Lærekandidat. Ansatte som nødvendigvis ikke har svenneprøve som mål for sin opplæringsperiode, men som skal motta et kompetansebevis lønnes prosentvis av minstelønn for frisør uten svennebrev.

 1. 1. år: 35% = kr. 50,30 per time
 2. 2. år: 40% = kr. 57,50 per time
 3. 3. år: 45% = kr. 64,70 per time
 4. 4. år: 55% = kr. 79,10 per time


Utdanningsløp 4. Praksiskandidater (§3 - 5 kandidater). Ansatte uten lærekontrakt som samler praksis i frisørfaget og som gis opplæring i frisørbedrift lønnes med prosentvis andel av minstelønn som frisør med svennebrev.

 1. 1. år: 50% = kr. 77,40 per time
 2. 2. år: 60% = kr. 92,90 per time
 3. 3. år: 65% = kr. 100,60 per time
 4. 4. år: 70% = kr. 108,40 per time
 5. 5. år: 80% = kr. 123,80 per time


Tilbake
Annet Innhold