• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Velvære gjennom profesjonell kundebehandling.

Velvære gjennom profesjonell kundebehandling.

Omdømmeundersøkelsen: Kundene er fornøyde med sin hudpleier

NFVB har i samarbeid med NHO Service og Handel gjennomført en spørreundersøkelse der hudpleiekundenes tilfredshet med sin hudpleier og ulike forhold ved sitt besøk hos hudpleier og hvilke kriterier som er viktige ved valg av hudpleier er kartlagt.


I undersøkelsen kommer det frem at 7 av 10 aldri går til hudpleier. Litt under 1 av 10 går oftere enn hver 3 måned, mens 2 av 10 går sjeldnere til hudpleier. Andelen som benytter hudpleier øker ikke uventet med kundens alder.

4 av 10 benytter hovedsakelig den samme hudpleieren, mens 2 av 10 benytter samme salong, men forskjellige hudpleiere. Andelen kunder som shopper rundt ligger på 4 av 10. 

Når kundene blir spurt om hvor fornøyd de er med den hudpleieren de sist brukte, svarer hele 81 % at de enten var svært eller ganske fornøyd. Andelen som oppgir at de var misfornøyd er 3%. 

Tilfredsheten øker med kundens alder, og de eldste kundene er de som er mest fornøyd med sin hudpleier. Det er også en tendens at de som oftest går til hudpleier er de som er mest fornøyd. De mest tilfredse kundene finnes på Sørlandet og i Midt Norge.

Svært få misfornøyde kunder. Hudpleierne har et godt forhold til sine kunder.  

Service, respekt og kompetanse

Når kundene blir spurt om hvordan de oppfatter ulike forhold i hudpleiebransjen, er det forhold knyttet til hudpleieren som scorer best. Kundene gir høyest score til hudpleierens serviceinnstilling, respekt for kundens intimsone, arbeidsinnsats og faglige kompetanse.

Hudpleiekundene er også spurt om hvilke forholde de vektlegger mest når de skal velge hudpleier. Det forholdet som kundene oppgir som det aller viktigste er at salongen og de ansatte har god hygiene etterfulgt av at det er enkelt å kunne bestille time. 

Andre forhold som kundene oppgir som viktigst er det at de ansatte har utdannelse og at de ansatte regelmessig får oppdatert kunnskap om behandlinger. De ansattes kompetanse vektlegges av kundene. 


Trygg salong/klinikk

Det er også stilt spørsmål om hvordan kundene opplevde det å gå til hudpleier under pandemien og her opplevde 4 av 10 kunder at de følte seg trygge hos hudpleieren og under 1 av 10 følte seg utrygg. 5 av 10 gikk ikke til hudpleier under pandemien. 

NFVBs #Trygg Salong kampanje var svært vellykket og virkningsfull. Erfaringene fra den lever også videre i en forhåpentligvis koronafri fremtid.

 

Hudpleie oppsummering

→ 3 av 10 går til hudpleier og litt under 1 av 10 går oftere enn hver tredje måned

→ 80 % er fornøyd med sitt siste besøk hos hudpleieren

→ Kundene er mest tilfreds med forhold knyttet til hudpleieren som serviceinnstilling, respekt for intimsone og kompetanse

→ Viktigste parameter for valg av hudpleier er hygiene, kompetanse og utdanning hos hudpleieren/salongen

→ Når det kommer til seriøsitet og arbeidsforhold er det kun et mindretall som har opplevd problemer, men andelen er størst hos de yngste kundene

→ 1 av 2 valgte å ikke gå til hudpleier under pandemien, men de som gikk følte seg i stor grad trygg


Omdømmeundersøkelsen ble presentert på NFVBs landskonferanse og sendt til medlemmene på e-post.  NFVB vil bruke undersøkelsen som bakgrunnsfakta i sitt arbeid for å styrke bedriftenes kompetanse og bygge bransjens omdømme.
Tilbake
Annet Innhold