• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Foto: Colorbox

Foto: Colorbox

Offentlige avgifter i Koronakrisen

Finansdepartementet går inn for ytterligere utsettelser av betaling av skatt og avgifter


NFVB ønsker å minske trykket fra offentlige avgifter for bedrifter som er hardt rammet av Korona. Vi viser til likviditetsutfordringene i bedriftene som har vært stengt ned, og fortsetter å jobbe med kutt i avgiftene som mål. Vi kan ikke garantere gjennomslag, men opplever politisk forståelse både i posisjon og opposisjon.

 

Vi vil som alltid informere medlemmer fortløpende når avklaringer måtte komme.

 

Utsettelser foreslått i revidert nasjonalbudsjett

Vi mener altså at utsettelser ikke er godt nok for mange av våre bedrifter, men så langt har Finansdepartementet foreslått at virksomheter som er økonomisk rammet av koronautbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning. Departementet har nå slått fast at ordningen også kan benyttes for merverdiavgift som forfaller 10. juni. Den forenklede søknadsordningen er foreslått å gjelde frem til 31. desember 2020.


Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020 er vedtatt utsatt til 10. juni. Dette er sammenfallende med fristen for betaling av merverdiavgift for andre termin.

Stortinget vil nå fremskynde behandlingen av den forenklede søknadsordningen slik at virksomheter som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse.

Ved betalingsutsettelser påløper det forsinkelsesrente. Regjeringen har lagt opp til at forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav settes ned fra dagens 9,5 prosent til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020.

Skatteetaten vil om kort tid legge ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan det kan søkes om betalingsutsettelse.

Tilbake
Annet Innhold