• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Mer kompetente veiledere øker bedriftenes evne til å opprette lærlingeplasser, og det øker kvaliteten på opplæringen.

Mer kompetente veiledere øker bedriftenes evne til å opprette lærlingeplasser, og det øker kvaliteten på opplæringen.

Nytt veiledningsstudium for instruktører og faglige ledere

Har du ansvar for opplæring i bedrift? Nå har du mulighet for å bli med på gratis studium i Veiledning av instruktører i regi av Fagskolen Oslo. Studér hvor du vil - nettbasert opplæring. Studiestart: 28.09.2021.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-10-06T12:00:17.0000000Z

Undervisningen kan kombineres med jobb. Du kan velge om du vil ta hele studiet eller enkeltmoduler. Kurset går over ett år og gir tilsammen 30 studiepoeng og er godkjent hos Nokut.

Fagskolen Oslo samarbeider med Fagforbundet Frisørenes fagforening og Norske Frisør- og velværebedrifter og tilbyr det som gratis studium gjennom Bransjeprogrammet. Benytt muligheten til å heve kompetansen din nå.


Undervisningen legger vekt på erfaringsdeling/ diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. Studiet består av tre hovedemner, samt en avsluttende, faglig fordypningsoppgave:
1) Veileders rolle og oppgave
2) Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
3) Veiledning i praksis
4) Faglig fordypning


Les mer på Fagskolen Oslo HER

Søknadsskjema HER


Spørsmål til faglærer:
Heidi Selvaag
Mobil: 908 39 528
E-post: hesea018@osloskolen.no


Verdifull, formalisert kompetanse

Veiledning av lærlinger er et givende arbeid for deg og verdifull kompetanse for bedriften du jobber i.  Dette nettbaserte deltidsstudiet over ett skoleår kan gjennomføres mens du er i jobb, og du får all kunnskap du trenger for å bli en god veileder. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer givende hverdag og nyttig påfyll på CV-en. Studiet egner seg best for deg som har noen år bak deg i faget ditt.

En problembasert læringsform tar utgangpunkt i at studenten skal bruke egne erfaringer fra arbeidslivet (casebasert). Denne læringsformen er godt egnet for å knytte teori og praksis sammen for voksne med yrkes- og livserfaring. 

Refleksjon og utvikling

Studier av teori har til hensikt å gi studenten kunnskaper som er nødvendig for at han/hun skal utvikle ferdigheter innen fagområdet. Formålet er også å utvikle holdninger til egen yrkesutøvelse gjennom en refleksjon rundt forholdet mellom teori og praksis. Emnene i studiet er valgt i tråd med dette. Kunnskaper om lov- rammeverk, vurderingspraksis, veileders rolle, kommunikasjon og er vektlagt i de to første emnene og veiledningsmetoder i det tredje.  Ferdigheter og holdninger kommer til uttrykk i arbeidskravene til hvert emne. Siste emnet er en fordypningsoppgave der studenten formulerer problemstilling knyttet til øvrige emner i studieplanen.


Ett av disse opptakskravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 
  2. Minst fem års relevant yrkespraksis. Vurderes individuelt. ​
Tilbake
Annet Innhold