• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
De nye læreplanene for utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag skal tas i bruk fra skolestart 2020. Bildet er fra elevkonkurransen under NM i frisering 2019.

De nye læreplanene for utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag skal tas i bruk fra skolestart 2020. Bildet er fra elevkonkurransen under NM i frisering 2019.

Nye læreplaner Vg1 yrkesfag

I de nye læreplanene har man i større grad lagt vekt på at fagene skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. Det elevene lærer skal være relevant for det arbeidslivet de møter. 
 - Læreplanene med tilleggsmateriell vil gi våre utdanningsløp et løft, sier Jan Kristian Pettersen i NFVB. Han er også leder i Faglig råd for våre fag.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-02-28T07:22:35.0000000Z

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) er et helt nytt utdanningsprogram, som innføres høsten 2020. Faget skal være et praktisk skapende og yrkesrelevant fag. Se læreplanen her


Gjennom yrkesrelevant arbeid får elevene muligheten til å bli kjent med grunnleggende ferdigheter og arbeidsmetoder der de bruker materialer, teknikker og verktøy som er knyttet til yrkene i utdanningsprogrammet. Faget skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav til både praktiske ferdigheter og evne til profesjonell kommunikasjon og samhandling med kunder, der elevene øver på å utvikle og tilpasse produkter til rom, personer og anledninger.

 

Faget skal også forberede elevene på de krav og forventninger som stilles til en profesjonell yrkesutøver.  Gjennom refleksjon rundt egen praksis kan eleven utvikle forståelse for at lange arbeidsprosesser krever gjennomføringsevne, utholdenhet, selvstendighet og gode arbeidsrutiner. Videre skal faget gi elevene mulighet til å bli bedre kjent med sine interesseområder gjennom dybdelæring og tidlig spesialisering innen det nye utdanningsprogrammets fagretninger.

 

I prosessen fra idé til ferdig produkt er det lagt vekt på at elevene skal ta bevisste valg om hvordan produkter og tjenester fremstilles, også innen helse, miljø og sikkerhet, hvordan kunders bestillinger analyseres og i valg av relevante digitale ressurser.  Faget legger til rette for refleksjon rundt bærekraftig utvikling gjennom kunnskap om produkter og materialer og ressursutnyttelse i et forbrukersamfunn. I folkehelse og livsmestring legger faget til rette for refleksjon rundt arbeidsmetoder og hvordan man møter og mestrer forventinger fra kunder, arbeidslivet og samfunnet.

 

I faget er læringsarenaen et verksted der eleven kan utforske og eksperimentere med materialer, digitale verktøy og metoder.  Et verksted kan også være en salong eller en læringsarena der eleven kan utforme tjenester og oppøver kundeveiledning. I faget er det også lagt vekt på at elevene skal få innsikt i hvordan partene i arbeidslivet samarbeider og større mulighet til samhandling med lokalt næringsliv.  Her kan elevene øve på initiativ, nytenkning og kreativitet, risikovilje, selvtillit, samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. Kompetansemålene gir handlingsrom og mulighet for å tilpasse og organisere opplæringen lokalt.

Tilbake
Annet Innhold