• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Ta godt imot lærlinger med ny læreplan. Foto: ColourBox

Ta godt imot lærlinger med ny læreplan. Foto: ColourBox

Ny kompetansepakke for lærebedrifter

Nye læreplaner i vg3 opplæring i bedrift er fastsatt og skal tas i bruk fra høsten 2022. Det er nå utviklet en kompetansepakke som hjelper deg til å ta godt imot lærlingene.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-04-19T12:58:25.0000000Z

Alle lærebedrifter har ansvar for å sette seg inn i de nye læreplanene, og ikke minst et ansvar for å gi lærlingene en god start i bedriftsopplæringen. Utdanningsdirektoratet (Udir) har laget en kompetansepakke som gir deg faglig påfyll og god støtte i arbeidet med å bruke, tolke og forstå de nye læreplanene med utgangspunkt i lærebedriftens arbeidsoppgaver. 

Viktig, nyttig og gratis

Kompetansepakken vil være gratis og følge lærlingeløpet. Den består av seks moduler, og du vil anslagsvis bruke 1-2 timer på å gå gjennom hver av disse. I tillegg er det ulike oppgaver og aktiviteter som du kan gjøre selv eller sammen med lærlinger, kollegaer eller andre.

Kompetansepakken kan også brukes som et oppslagsverk eller for å få en kort innføring i fagfornyelsen og de nye læreplanene.

Les mer om kompetansepakken på Udirs nettside: Kompetansepakken - Jeg har vært så heldig at jeg har fått blitt med på piloteringen av kompetansepakkene til lærebedrift og prøvenemnd. I dette arbeidet har jeg fått et godt innblikk i hva kompetansepakkene inneholder. Jeg vil påstå at det er et unikt verktøy som nå blir tatt i bruk.

 - Du finner informasjon om den nye læreplanen. Du kan hente inspirasjon til hva du kan gjøre for å best mulig ivareta lærlingen gjennom læretiden. Prøvenemnder kan bedre sikre seg at prøvene oppfyller lovkravene. Jeg håper at alle fag med lærlinger og prøvenemnder vil bruke plattformen.

 - Vi i Modern Design gleder oss til den er tilgjengelig for alle og kommer til å bruke den for å få mer kunnskap om den nye læreplanen. Vi vil og bruke den jevnlig i alle delene av opplæringen som et oppslagsverk.

Gro Rosland, Modern Design

Kompetansebegrepet

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. 

Se video om kompetansebegrepet her.


Tilbake
Annet Innhold