• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
- Mitt råd er at salongeiere må delta på kurs og engasjere seg i utviklingen av det systemet de bruker. Hvis man ikke gjør det, er det vanskelig å utvikle systemene i den retningen vi ønsker, sier Ove Balsnes Walderhaug, daglig leder av Chess Frisør og Kontrast Frisør. 

- Mitt råd er at salongeiere må delta på kurs og engasjere seg i utviklingen av det systemet de bruker. Hvis man ikke gjør det, er det vanskelig å utvikle systemene i den retningen vi ønsker, sier Ove Balsnes Walderhaug, daglig leder av Chess Frisør og Kontrast Frisør. 

Ny datateknologi: Bruk mulighetene

 - Dagens teknologi gjør det enkelt å lære opp nye medarbeidere. Jeg vil anslå at de er operative til å bruke systemet i sitt daglige arbeid etter 10 – 15 minutter.  Det som er krevende i dag, er at vi salongdrivere må være oppdatert på mulighetene som ligger i datasystemene og utnytte disse fullt ut, sier Ove Balsnes Walderhaug, daglig leder av Chess Frisør og Kontrast Frisør. 


- For egen del har jeg brukt Fixit i alle år, faktisk helt tilbake til den gangen butikkdata var nytt med MS-DOS baserte løsninger og het Bransjedata. I dag er dette å betrakte som steinalderen, men det var virkelig et gjennombrudd den gangen. Det har vært en lang reise, og jeg må si til det bedre. Dagens løsninger er bare noe vi kunne drømme om hvis vi skrur tiden 10 år tilbake, oppsummerer Ove Walderhaug.

Ta utviklingsgrep!

Ove peker på at rapporteringer og statistikkfunksjoner er kraftig forbedret gjennom de siste årene. Selv mener han salongeiere ikke bare må forholde seg til dagens løsninger, men også være en pådriver for å utvikle disse videre. - Jeg har forholdt meg til Fixit gjennom mange år, og deltar årlig gjerne på seminarer 1-2 ganger for å oppdatere meg på teknologiutviklingen. Men jeg er også opptatt av å formidle hva jeg ønsker av forbedringer. Det kan være muligheten til å forenkle rapporter og statistikker, og andre praktiske funksjoner. Jeg opplever at mine synspunkter blir hørt og tatt ad notam. Etter en stund er de gjerne inkorporert i systemet. Det opplever jeg som positivt og er med på å gi en god opplevelse av servicenivået. Det er tross alt vi salongeiere som vet hvor skoen trykker.  Jeg har også min faste kontaktperson, som er serviceminded og stiller opp når det er noe jeg lurer på. Det er viktig, og gjør at jeg ikke har vurdert å skifte system.

- Skal vi utvikle butikkdatasystemene i en brukervennlig retning, så krever det at vi har en lydhør og serviceinnstilt samarbeidspartner. Noen som lytter til våre ønsker om å forbedre systemene, mener daglig leder Ove Balsnes Walderhaug i Chess Frisør og Kontrast Frisør. Han mener at det nå først og fremst påhviler salongeiere å holde seg oppdatert og utnytte dataene som ligger i systemet. 

Droppet teknologirabatt

I Fixit-systemet ligger det en funksjon som sørger for å effektivisere bestillingen av nye varer. Løsningen automatiserer langt på vei vareflyten fra leverandørenes lager til salongens lagerbeholdning, og er basert på definerte minimumsverdier. Det kan være arbeidsbesparende, men Ove har valgt bort dette. - Jeg er opptatt av å holde oversikten og flyten i varelageret i våre tre salonger. Her opplever jeg gode forbedringer, selv om jeg ikke bruker løsningen med automatisk, strekkodebaserte bestillingsrutiner med online-tilknytning til leverandørenes varelager.  Jeg vet jeg gir avkall på 5 % teknologi-rabatt, men det er et begrenset antall leverandører som er med på denne løsningen, så jeg har valgt den bort. 

Kunnskap er makt

- Mitt råd er at salongeiere må delta på kurs og engasjere seg i utviklingen av det systemet de bruker. Hvis man ikke gjør det, er det vanskelig å utvikle systemene i den retningen vi ønsker. Det er en god investering å sette av tid på denne typen møteplasser, avrunder Ove Walderhaug.

 

 

Tilbake
Annet Innhold