• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Thora Margrethe Hagen fra Klinikk Matis i Kristiansand vil sammen med frisør Eva Moi Skøie fra samme by være i god dialog med NHO Agder om felles utfordringer og oppgaver.

Thora Margrethe Hagen fra Klinikk Matis i Kristiansand vil sammen med frisør Eva Moi Skøie fra samme by være i god dialog med NHO Agder om felles utfordringer og oppgaver.

NFVB regionapparatet: Verdifullt nettverk

NFVB har bygget ut organisasjonen med regionansvarlige i hvert fylke. Disse ressurspersonene skal ha godt samspill med blant annet NHOs regionkontor og ulike opplæringskontor. En av våre nye regionansvarlige er Thora Margrethe Hagen i region Agder.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-06-02T15:27:27.0000000Z

Med sterkt engasjement for fag og bransje vil de regionansvarlige være et svært viktig nettverk for NFVB. Thora Margrethe Hagen fra Klinikk Matis i Kristiansand vil sammen med frisør Eva Moi Skøie fra samme by være i god dialog med NHO Agder om felles utfordringer og oppgaver.

 - Vi er helt i startgropa, men jeg føler allerede at vi har god dynamikk i dette samarbeidet. Jeg ser frem til også å høre erfaringer fra andre i regionapparatet. Det er et stort og godt nettverk i NFVB/NHO, og mye kompetanse og engasjement for å jobbe med bransjeutvikling. 

Ønsker flere hudpleiere i nettverket

 - Jeg håper at flere hudpleiebedrifter engasjerer seg i bransjeutvikling, og jeg vil jobbe med å få flere bedriftseiere med som medlemmer i NFVB. Vi må samle krefter og stå sammen om de utfordringer bransjen har. Selv er jeg spesielt opptatt av at bransjen får fagbrev i utdanningsløpet. Det krever at vi får opprettet nok lærebedrifter, med den kunnskap og de forpliktelser dette innebærer. Vi må jobbe sammen for å kommunisere betydningen av et fagbrev, og bruke nettverket for å få et godt grunnlag for å bli en god lærebedrift, sier Thora med sterkt engasjement.

Lederutvikling og bransjekraft

Thora har selv vært med på lederutviklingsprogram med Alf Inge Cleve-Stiansen. Hun sier det har gitt henne verdifulle verktøy for utvikling av egen bedrift, men at det også har gitt henne et større nettverk.

 - Jeg gleder meg til å være en aktiv del av NFVB nettverket. Jeg opplevde årets landskonferanse som utrolig fin og profesjonell. Vi har de samme utfordringer i hverdagen, og ved å samle krefter i et godt samspill kan vi løfte bransjen på mange vis. 

Tilbake
Annet Innhold