• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
NFVBs styre landsmøteperioden 2021 - 2023. Kai Ytredal, Linn Veronica Hansen, Karin Krigsvoll Stenersen, Gunn Hege S. Sirevåg, Guri Elisabeth Andreassen, Carina Dahl Aspeli, Lisa Fosseli Bjorvand, Perly Kopperstad, Maj Hovde Krogdahl og Espen Sævold.

NFVBs styre landsmøteperioden 2021 - 2023. Kai Ytredal, Linn Veronica Hansen, Karin Krigsvoll Stenersen, Gunn Hege S. Sirevåg, Guri Elisabeth Andreassen, Carina Dahl Aspeli, Lisa Fosseli Bjorvand, Perly Kopperstad, Maj Hovde Krogdahl og Espen Sævold.

NFVB i godt samspill

NFVB jobber svært målbevisst for å bygge og ivareta en solid bransjeorganisasjon. Siden landsmøtet i mars har det nye styret jobbet med praktiske grep som skal gi kraft til gjennomføring av forbundets prioriterte oppgaver. 
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-10-06T12:00:17.0000000Z

NFVBs nye styre har nå hatt sitt første fysiske møte, etter lettelser i koronatiltakene. Det gir en egen dynamikk ved å møtes i det samme rom.  Diskusjonene blir annerledes enn ved digitale møteplasser.  Når man kjenner hverandre blir det også lettere å samhandle digitalt senere.  Under styremøtet på Gardermoen var også NFVBs administrasjon til stede. Vår landsforening NHO Service og Handel er en viktig del av samspillet, og presenterte seg for styret. Det ble også gitt stor ros for NFVBs profesjonalitet i alle ledd.  Vi står sterkt i NHO-familien.

En organisasjon for fremtiden     

NFVB som organisasjon er godt over hundre år gammel, og formålsparagrafen danner fundamentet for hvem vi er og hva vi skal jobbe med. Men organisasjonen må fornyes kontinuerlig, og styrke aktiviteter tilpasset en ny virkelighet.  Landsmøtevedtakene har gitt føringer for hvordan den fremtidige og fremtidsrettede organisasjonen skal bygges. Sentralt i byggverket står de tre strategiske pilarer: Kompetanse og utdanning, Omdømme og rammevilkår, og Medlemspleie og verving. På hver av pilarene hviler en rekke oppgaver, og det må tegnes opp en struktur som sikrer at oppgavene blir løst på best mulige måte.  Dette er øverst på styrets agenda, og en vesentlig utfordring er å bygge regional styrke. 

Teambuilding 

Det er et sterkt engasjement hos mange medlemmer.  Dette engasjementet og den energien trenger NFVB når vi skal gjennomføre de aktiviteter som er viktige og nødvendige for å nå våre mål. Styret hadde på agendaen å få satt sammen flere grupper som hver for seg og samlet jobber aktivt i både bredde og dybde.

Det jobbes også med nye mandat og nytenkning i flere "gamle" utvalg, og nye arbeids- og ressursgrupper skal gi ny vitalitet til organisasjonen.  Navn på deltakere i grupper og utvalg vil bli presentert ganske snart. De er en del av ditt bransjenettverk. 

Politiske prioriteringer

Rammebetingelsene bedriftene til enhver tid må forholde seg til er alltid viktig for en bransjeorganisasjon. Noen stikkord er; Arbeidsmiljøloven, sykefravær, HMS, BHT, seriøst arbeidsliv, svart arbeid, skatter og avgifter, tariff, AFP, rekruttering til faget, kompetanse, lærlinger…
Arbeidet er omfattende, og styret jobber med prioriteringer for inneværende landsmøteperiode.  Her har NFVB stor hjelp og styrke i det nære samarbeidet i NHO.  

Spennende tider

Koronapandemien har preget bransjen og forbundets arbeid. Trygg Salong vil nok være et mantra lenge ennå, men nå er etter hvert så mange vaksinert at vi kan se at landet får "normale" tilstander igjen. Den kunnskapen og de erfaringer vi har tilegnet oss i perioden må vi uansett ta vare på, og bruke fornuftig.


Vedtak på NFVB Landsmøte 2021

 

Landsmøteforslag nr. 1:
Ny organisasjonsstruktur med regional satsning 

Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til anbefalt regionstruktur med oppnevnelse av ansvarlige for hver av de 3 strategiske hovedpilarene, hvor en tildeles et koordinerende ansvar for regionen. Organisasjonsstrukturen iverksettes i strategiperioden.

 

Landsmøteforslag nr. 2:
Ny medlemskontingent tilpasset lokal/regional aktivitet

Vedtak:  Landsmøtet gir sin tilslutning til trinnvis innføring av medlemskontingent for det gjensidige lokal/regionale og nasjonale medlemskapet fra 2022, med opptrapping i 2023.


Landsmøteforslag nr. 3: 

Igangsettelse av implementeringsprosjekt 

Vedtak:  Landsmøtet gir sin tilslutning til at styret nedsetter et bredt sammensatt implementeringsprosjekt, med mandat og fremdriftsplan. Sluttevaluering gjøres i 2025.

Tilbake
Annet Innhold