• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Kan puste litt ut. Mens bedriftene var i lockdown var situasjonen en helt annen for et organisasjonsapparat på høygir. Etter gjenåpning har det roet seg, men koronaen er ikke over, ei heller de vanlige oppgavene til et bransjeforbund.

Kan puste litt ut. Mens bedriftene var i lockdown var situasjonen en helt annen for et organisasjonsapparat på høygir. Etter gjenåpning har det roet seg, men koronaen er ikke over, ei heller de vanlige oppgavene til et bransjeforbund.

NFVB-direktør Anne Mari Halsan: Fellesskapet som funker

 - Det var ekstremt intenst arbeid i NFVB under nedstengningen. Det var nærmest 24/7-jobbing hele perioden, men organisasjonsapparatet fikk vist sin styrke. Vi fikk «åpne linjer» fra medlemsbedrifter til øverste regjeringshold. Det var en mobilisering uten like, sier Anne Mari Halsan. NFVBs direktør har frontet NFVB i utallige sammenhenger under koronakrisen.


12. mars satte hverdagen på hodet for frisør- og velværebedriftene. Full nedstengning på få timers varsel. Salongene skulle lukkes og låses, ansatte rett ut i permittering, all fysisk kundekontakt måtte opphøre. Den sjokkartede beskjeden vil bli husket lenge.

 - Vi gikk rett i modus for krisekommunikasjon. Først og fremst gjaldt det å vise forståelse for krisen, og skape trygghet, for folks helse og for arbeidsplassene.  Vi måtte skaffe informasjon og etablere kommunikasjonslinjer.  Vi måtte tørre å gi tydelige svar, selv om vi ikke kjente alle fakta. Vi ønsket å kommunisere skal/må i stedet for anbefalinger.  «Sånn er det nå» uten rom for tolkninger, men med visshet om at fasit ville endres underveis. Derfor benyttet vi e-post som primære kommunikasjonskanal til medlemmer, med hyppige oppdateringer direkte til salongeierne.

Godt samarbeid

Den norske modellen med et velfungerende trepartssamarbeid fikk bekreftet sin styrke fra første stund. Næringslivet ble raskt inkludert i myndighetenes koronastrategi. NHO og LO har godt etablerte kommunikasjonskanaler, og spilte på lag for å trygge arbeidsplasser. Innad i NHO-systemet er det også godt etablerte nettverk. Det kom virkelig til nytte når situasjonen ble så ekstrem som den ble.

 - Nivåene inn mot politikken og embetsverket er i hovedsak at NHO sentralt jobber mot regjeringen, landsforeningen NHO Service og Handel jobber mot stortinget, mens NFVB jobber mot forvaltningen. Samtidig har NFVB direkte kontakt med hele linjen oppover i NHO-systemet, og i bredde med andre bransjeforbund. Vi har direkte kontakt med toppene i både departementer og direktorater.

 - Skillene er nærmest hvisket ut. Vi har et pragmatisk samarbeid, og det har blitt noen aha-opplevelser på hvor velfungerende fellesskapet kan være.    

Hotline

Under kriser søker man informasjon, og her ble det tydeliggjort forskjeller på bedrifter med og uten medlemskap i NFVB. Det kunne man se på sosiale medier, som for eksempel facebookgruppen «Kun for frisører i Norge». Ikke-medlemmer spurte «ut i luften» om saker og ting NFVB-medlemmene hadde fått informasjon om.

 - Vi ønsket å gi våre medlemmer informasjon fra myndigheter og veiledning om hva de så skulle gjøre i prioritert rekkefølge. NFVBs administrasjon og advokatene i NHO Service og Handel svarte «døgnet rundt» om permitteringer og andre «hva gjør vi nå spørsmål».  Vi var en «hotline» med høy målsetting om raske svar under stort trykk. 

Bransjeforbundet

Koronakrisen har vært en «syretest» på hvorfor det er viktig med et eget bransjeforbund som utelukkende fokuserer på frisør- og velværebransjen. Der skiller NFVB og NHO seg markant fra for eksempel organisasjonen Virke.

 - Da det ble snakk om gjenåpning med bransjetilpassede retningslinjer, samarbeidet vi med Folkehelseinstituttet om deres veileder og vår guide. Vi var også i tett dialog med Fagforbundet Frisørenes fagforening om utvikling av «Trygg Salong» konseptet.  Vi kjenner bransjen og kunne spille inn til myndighetene hva som er hverdagen i «typiske» og ulike bedrifter i bransjen.

Underveis var det også ekstremt viktig å få spilt inn til politikere hvordan vår bransje ble spesielt berørt av en plutselig lockdown, og hvordan vi kunne være en samarbeidspartner for å finne løsninger.

Mobiliseringen

Er det noe Anne Mari vil trekke spesielt frem fra koronakrisen, så er det medlemsbedriftenes mobilisering overfor politikere og presse. Vi hadde et behov for å fortelle hvordan realitetene opplevdes, med ærlige meldinger og troverdig bevisføring.

 - Jeg blir fortsatt nesten rørt til tårer med tanke på den kraften NFVB viste, da vi ba våre medlemsbedrifter og laug kontakte sine politikerkunder og lokale medier. Allerede neste dag hadde absolutt alle politikere frisører i sine talepunkter, og mange av våre medlemmer sto frem i alle deler av pressen, fra NRK til nærradioen.

 - Det var så ekstremt tydelig hvordan mobiliseringen virket. Alle refererte plutselig til oss, fra toppolitikere til politiske influencere. Vi fikk meldinger fra våre medlemmer om hvem de hadde som kunder, og de var ikke redde for å kontakte dem. Her gikk også fellesskapet i takt. Vi fikk fremført et tydelig budskap, som nådde alle!

 - Vi ønsket å gi våre medlemmer informasjon fra myndigheter og veiledning om hva de så skulle gjøre i prioritert rekkefølge. NFVBs administrasjon og advokatene i NHO Service og Handel svarte «døgnet rundt» om permitteringer og andre «hva gjør vi nå spørsmål».  Vi var en «hotline» med høy målsetting om raske svar under stort trykk. 

Medhjelperne

Som medlem i NFVB står man ikke alene. Det budskapet har blitt fremført i mange år, men kanskje aldri har det kommet så tydelig frem.

 - Vi har et fellesskap som funker. Vi har muskler både i kraft av mange medlemmer, men også med den kompetansen vi har tilgang på. Det er mange personer som har gjort en ekstraordinær innsats under koronakrisen, men jeg har lyst til å trekke frem noen navn, som kanskje ikke er så synlige utad. Christian Chramer og Erik Lundeby har vært en del av NHOs krisestab, og sentrale i informasjonsformidlingen. Skjalg Engebø og Torbjørn Sølsnes i NHO Service og Handel har politisk teft, og vet å prioritere sakene vi jobber med. Informasjonssjef Baard Fiksdal har gitt medieråd til medlemmer, og har fortløpende bistått NFVB i utformingen av viktige budskap. Og alle advokatene i NHO Service og Handel, med Sigbjørn Mygland og Tonje Thue With i spissen. De har jobbet kontinuerlig for å trygge våre medlemmer!

 - Jeg vil også trekke frem NFVBs tillitsvalgte, sentralt og lokalt. Du ser det i sosiale medier, både i åpne og lukkede grupper, hvordan de informerer og diskuterer. God, løsningsorientert dialog.

Gjenåpningen

Den første meldingen om lockdown var 14 dager med stengte virksomheter. Det ble relativt fort klart at det kom til å bli enda strengere tiltak. Samtidig ble det åpenbart at en gjenåpning måtte skje under et nytt smittevernregime, gradvis og kontrollert.

 - Vi må ikke glemme at vi fortsatt er i koronakrig. Det å hindre smittespredning er prioritet nummer 1. Før gjenåpning måtte det på plass nye lover og regler, ledere og fagutøverne trengte ny kunnskap og veiledning,  salongene måtte tilpasse lokaler og drift. Mye skulle på plass på relativt kort tid.

 - Når så dagen kom, den 27. april, var det også med stor pressedekning. Jan Thomas Studio, Hope Hair og Trond’s Hairdressingteam var blant de som hadde alt fra ministere og NHO-topper i stolen, med full TV-dekning.  Vi har blitt en synlig næring, i «kamp» med andre næringer.    

Trygg Salong

I forkant av gjenåpningen var det masse debatt om det var trygt, eller et farlig eksperiment. Kunnskap er nøkkelen i alle situasjoner. Den må innhentes, anvendes og formidles. 

 - Vi hadde som sagt et veldig nært og godt samarbeid med helsemyndighetene og fagforeningen hele veien. Det gjorde at vi fikk fakta på bordet, og kunne utvikle praktiske tiltak for å sikre trygg salongdrift. Uten at de ansatte eller deres kunder er trygge så ville en gjenåpning ikke fungert. 

 - Vi har utviklet og løftet frem «Trygg Salong» som en ny bransjestandard. Før gjenåpning kunne vi tilby kurs, guider, sjekklister og diverse informasjonsmateriell. Vi registrerer at dette er veldig godt mottatt og benyttet.

Veien videre

Koronakrisen har gitt oss mange erfaringer. Disse må brukes, både hos bedrifter, organisasjoner, myndigheter og politikere. 

 - Det er mye som skal evalueres, enten det gjelder koronatiltak eller saker av mer generell karakter. Vi må samle erfaringer og innspill, og drøfte disse for å komme frem til nye løsninger og tiltak.  Det er på mange måter slik NFVB alltid jobber, men koronakrisen har ekstremforsterket metodikk og hastighet. 

-  Denne situasjonen har vært en vekker for mange bedrifter, og synliggjort at det er et stort apparat som jobber for næringsliv og arbeidsplasser. NFVB og NHO har fått mange flere innmeldinger enn normalt, og vi trenger medlemmer for å ha muskler til å håndtere fellesskapets interesser.

 - NFVB er bransjens egen organisasjon. Det er ingen andre som er så tett på medlemmenes behov, og kan tilby det utviklende fellesskapet.  Det tror jeg mange har fått øynene opp for nå, konkluderer Anne Mari.

Tilbake
Annet Innhold