• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back
De som rapporter til NFVB om at de kvalifiserer til NFVB Bransjestandard 1 vil få kvalitetsmerking til bruk i salong/klinikk og på digitale flater.

De som rapporter til NFVB om at de kvalifiserer til NFVB Bransjestandard 1 vil få kvalitetsmerking til bruk i salong/klinikk og på digitale flater.

NFVB Bransjestandard signaliserer profesjonalitet

Lanseringen av NFVB Bransjestandard er første fase på veien som skal føre frem til NFVB Autorisasjon innen 2025.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-04-24T10:41:42.0000000Z

En av NFVBs fremste oppgaver er å sikre at medlemsbedriftene skal være de beste arbeidsplassene, der ansatte og kunder skal føle seg trygge på at alt er gjennomført topp standard.  NFVB Bransjestandard er et svar på medlemsbedriftenes ønsker.  Vi tydeliggjør at våre medlemsbedrifter jobber dedikert for å være profesjonelle, kvalitetsbevisste og trygge arbeidsplasser.  

NFVB Bransjestandard innføres i tre faser, som bygger opp til en autorisasjon. Målet er å veilede bedriftene om hva som skal til for å drive på en seriøs og profesjonell måte, samt å signalisere til kundene at de befinner seg i en salong av ypperste kvalitet.  

Tre faser med NFVB Bransjestandard

Det starter med det ganske åpenbare: Alle bedriftene må selvfølgelig følge gjeldende lover og regler, og med NFVB Bransjestandard fremheves det som gjelder spesifikt for vår bransje.  Alle medarbeidere skal være trygge på at de jobber i en bedrift som følger alle lovpålagte ordninger, og NFVB hjelper medlemsbedriftene gjennom rådgivning og veiledning.

Når man har krysset av for at bedriften har det lovmessige helt på stell, kan man jobbe videre med HMS, bærekraft og gode, interne rutiner for drift og utvikling.  Underveis vil NFVB at bedriften dokumenterer kvalitetskravene gjennom en egenrapportering.  Denne «selvangivelsen» på ære og samvittighet skaper et signal om stolthet over egen arbeidsplass, og vil også virke omdømmebyggende for bransjen.

«Alle skal med»

For mange kan NFVB Bransjestandard virke veldig selvsagt, mens andre har gitt uttrykk at de synes det er veldig bra å få hjelp og støtte i dette arbeidet.  Uansett så ønsker NFVB at alle medlemsbedriftene er med på dette, som gir et veldig tydelig signal om at bransjen jobber dedikert for å skape trygge og gode arbeidsplasser. Det viser også myndighetene at NFVBs medlemsbedrifter er ønsker å være gjennomført profesjonelle, og leder an i kampen mot useriøs forretningsdrift.

#TRYGGSALONG

NFVB innførte #tryggsalong som samlende begrep under pandemien. Trygg Salong-konseptet innebar at medlemsbedriftene fikk hjelp, rådgivning og verktøy til å drive trygt i utrygge tider, og kunne synliggjøre dette til kunder og ansatte gjennom #tryggsalong. I det videre løpet vil #tryggsalong knyttes til NFVB Bransjestandard.NFVB Bransjestandard og NFVB Autorisasjon

Det vil gjennomføres tre faser med NFVB Bransjestandard før innføring av NFVB Autorisasjon:

 • Bransjestandard fase 1: Lovpålagt forretnings­drift
 • Bransjestandard fase 2: HMS og Bærekraft
 • Bransjestandard fase 3: Interne rutiner

Ved gjennomført kvalitetskrav for alle tre faser av NFVB Bransjestandard vil bedriften bli NFVB Autorisert.


Veileder fase 1: 

Lovpålagt forretningsdrift

Alle medlemsbedrifter har fått tilsendt en veileder som enkelt forklart tar opp følgende tema:

1 Registrering i mva-register og hos Skatteetaten

2 Krav til salongdrift

3 Arbeidsavtale med alle ansatte

4 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

5 Personalliste

6 GDPR – dokumentert personvern

7 Rutiner for sykefraværsoppfølging

8 Kompetanseutvikling og kompetansebevis

Tilbake
Annet Innhold