• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Workshop med arbeidsgruppen Svennebrev med fordypning. Kjetil Fevang, Jan Kristian Pettersen, Gro Rosland, Merete Mikkelsen og Vibeke Scheele Moe.

Workshop med arbeidsgruppen Svennebrev med fordypning. Kjetil Fevang, Jan Kristian Pettersen, Gro Rosland, Merete Mikkelsen og Vibeke Scheele Moe.

NFVB aktivt med i fagutviklingen

Rekruttering til frisørutdanning har sine utfordringer med antall, mangfold og gjennomføring. Antall søkere er nedadgående, det er relativt stort frafall underveis og det er kraftig ubalanse i kjønns­fordelingen. Dette ønsker vi å gjøre noe med!
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2018-10-17T10:36:09.0000000Z

Ny struktur for yrkesfaglig danning er vedtatt, og NFVB har vært aktivt med i denne prosessen. Prosjektet Svennebrev med fordypning vil jobbe tett mot det videre arbeidet med nye læreplaner. 

Prosjektdeltagere fra NFVB og Fagforbundet er med i det videre arbeidet med utarbeidelse av nye læreplaner. Det betyr at det er viktig for prosjektet å legge planer og milepæler fremover i forhold til fristene i dette arbeidet. På denne måten vil vi ha mulighet til å påvirke slik at vi styrker områder som gir mulighet for å videreutvikle alternative karriereveier, og som vil sikre større mangfold i rekruttering. Vi vil legge til rette for alternative karriereveier gjennom å gi valgmuligheter til fordypning innen spesifikke retninger, for eksempel maskuline teknikker og kjemifaget.

God fremdrift

Prosjektet hadde oppstartsmøte med workshop den 20. april.  Videre har prosjektet hatt flere møter for å kartlegge nåsituasjon samt beskrive mål og ambisjoner. Prosjektet er nå ferdig med planleggingsfasen, og er godt i gang med konkretisering og koordinering av aktiviteter opp mot frister for arbeidet med læreplanene.  Gjennom arbeidet vi har gjort så langt ser vi store muligheter til å kunne designe grunnutdanningen slik at den dekker de grunnleggende ferdighetene, samt gi valgmuligheter med fordypning innenfor ulike retninger. Dette vil danne grunnlag for senere utvikling innenfor ulike retninger innen faget.  

Landskonferansen 2018

Svennebrev med fordypning vil være ett av flere spennende tema som vil bli diskutert på landskonferansen i oktober. Det er viktig med innspill og diskusjon for å få gode løsninger for rekruttering og utvikling av bransjen.  Vi håper du blir med og gir oss dine inputs til det videre arbeid!

Ses i Trondheim!

Tilbake
Annet Innhold