• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back
Foto: Colorbox

Foto: Colorbox

Nå kan du dele opp kontingentfakturaen fra NHO og NFVB!

Vi jobber hardt for å tilpasse forbundets medlemsbetingelser bedre til medlemmenes behov. NFVB og NHO har nå blitt enige om at vi fra 2020 tilbyr ALLE medlemmer i NFVB å delbetale kontingentfakturaen!

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-02-19T14:50:58.0000000Z

Fakturaen for hele året sendes ut i februar/mars. Dere kan selv bestemme om dere ønsker å betale hele fakturaen med én gang, eller dele den i to, tre eller fire like innbetalinger.


50% av kontingenten må være betalt innen utgangen av juli, og hele beløpet må være betalt innen nyttår. Ut over det blir det opp til dere å bestemme når dere ønsker å betale, og i hvor mange rater dere ønsker å gjøre det.


Q&A, delinnbetalinger av kontingent:

 • Hvilke deler består kontingenten til NFVB og NHO av?
  • Kontingenten er delt i 6 deler:
   1. Medlemskontingent NFVB
   2. Serviceavgift NFVB
   3. Medlemskontingent NHO Sentralt
   4. Serviceavgift NHO Sentralt
   5. Medlemskontingent NHO Service og Handel
   6. Serviceavgift NHO Service og Handel
 • Må man være medlem av alle tre organisasjoner?
  • Ja, i NHO-fellesskapet er du medlem av både en bransjeforening (NFVB), en landsforening (NHO Service og Handel) og en hovedorganisasjon (NHO) med tilhørende regionskontor.
  • Som medlem i NFVB, blir du fra 2021 også automatisk meldt inn i ditt lokale laug eller NFVB-region!
 • Hvorfor er kontingenten delt i seks på fakturaen?
  • Medlemskontingentene gir deg medlemskap i både NFVB, NHO Service og Handel og NHO Sentralt. Medlemskapene gir deg tilgang til alle tjenester og medlemsfordeler i hele NHO-fellesskapet inklusive tilgang til NHOs regionskontor 10 steder i landet. Medlemskontingenten dekker kostnader for all bransjefelles aktivitet.
  • Serviceavgiften er det du betaler for individuell aktivitet, og sikrer deg som medlem tilgang til bedriftsrådgivning fra bl.a. advokater og kommunikasjonseksperter, kurs og andre medlemsarrangementer, en mengde digitale tjenester under arbinn.nho.no, samt rådgivningstjenester fra NFVBs administrasjon.
 • Kan man kreve fradrag for medlemskontingenten og serviceavgiften i regnskapet?
  • Ja! Kontingent til arbeidsgiverforening kan føres til fradrag med maksimalt 2 promille av samlet utbetalt lønn i året forut for inntektsåret. Med samlet utbetalt lønn menes kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser.
  • Medlemmer kan kreve fradrag for kontingent til servicekontor ("serviceavgift" på våre fakturaer) som driftsutgift.
 • Er det mulig å dele opp innbetalingen?
  • Ja, du kan dele opp innbetalingen i 2, 3 eller 4 like rater gjennom året! Eneste krav er at 50% av totalen må være betalt innen utgangen av juli, 100% innen utgangen av desember.
 • Kan jeg få to, tre eller fire fakturaer i stedet for en?
  • Nei, du får bare én faktura i året, og må legge inn dine valgte delbetalinger i eget økonomisystem ut fra denne årlige fakturaen.
Tilbake
Annet Innhold