• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back
Jevnlig evaluering og god dialog mellom leder og ansatt er ekstra viktig under koronaperioden.

Jevnlig evaluering og god dialog mellom leder og ansatt er ekstra viktig under koronaperioden.

Mye ros – og litt ris

De første gjenåpningsdagene er unnagjort, og det er tid for den første evalueringen.  De fleste fortjener mye ros, men vi ser også at noen har forbedringspotensial. NFVBs klare råd til bedriftseierne er at evalueringen i salongen skjer sammen med medarbeiderne.   

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-05-15T16:09:50.0000000Z

NFVB har gjennomført en første evaluering sammen med Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF). Arbeidsgiver- og arbeidstakerforbundene står sammen om tiltak og råd, og får tilbakemeldinger fra begge sider. Det er grunn til å gi stor honnør til både ledere og ansatte som gjør en kjempeinnsats for å stoppe koronaspredningen og skape trygge salonger med trygge medarbeidere.  Samtidig får vi høre om noen som i stor iver i å ta igjen tapte inntekter tar noen snarveier. Til det er det å si: Dere kan i verste tilfelle spre koronasmitte, og medføre at bransjen får ny lockdown. Det må ikke skje!

Evaluering MED medarbeidere

Folk er forskjellige, og opplever koronasituasjonen veldig forskjellig. Det må man ha respekt for. Alle må også innad i bedriften få gi uttrykk for sine tanker og opplevelser. Det er to spor man kan evaluere etter: 1) smittevernet  2) økonomien.


Det første handler om tiltakene som er pålagt, og helst utvidet, for å sikre at salongen er og oppleves som trygg.  Det andre handler om at både bedrift og ansatte skal ha en trygg økonomisk hverdag.

Paragraf 15

Er det én lovparagraf som skal studeres nå, så er det § 15 (tidligere 14 a) i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet. Den beskriver hva virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. må gjøre for å kunne holde åpent.  Ut fra noen tilbakemeldinger vi har fått, ser vi grunn til å understreke noen av kravene:


 • Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt.
 • Utstyr som er brukt (sakser, kammer, børster e.l.), armlener, behandlingsbenk, servant for hårvask, skillevegg og lignende skal rengjøres mellom hver kunde.
 • Håndklær, kapper og andre tekstiler som er i kontakt med kundene, skal byttes mellom hver kunde. Tekstilene skal før eventuell gjenbruk vaskes på så høy temperatur som de tåler.


Det er å betrakte som lovbrudd hvis dette ikke gjøres, og bøtesatsene er såpass høye at det kan bli fryktelig dyre snarveier hvis man ikke gjennomfører disse tiltakene.

Såre hender

All håndvask påvirker selvsagt hendene til kundebehandlerne. Dette er nok en grunn til at man ikke bør ha avbrudd i behandlingene. Én kunde - én behandler (av smittesporingshensyn), og ikke gjør andre ting underveis som krever ny håndvask. Hvis såre hender skulle medføre sykmeldinger blir det veldig lite lønnsomt å drive "multitasking".


Ryddige personalavtaler

Arbeidsmiljøloven gjelder også under koronasituasjonen. Både eier/leder og ansatte ønsker kanskje å jobbe inn noe av det tapte fra lockdown-perioden. Men også her gjelder det å tenke langsiktig. Jobber for mange for tett, kan man lett komme til å bryte smittevernet.  Jobber man for mye for lenge, kan man komme til å bryte arbeidsmiljøloven. Igjen er det helt essensielt at man har god dialog mellom leder og ansatt.

Frem med kalkulatoren

Mange salonger har innført et "korona/hygienetillegg". Dette skal dekke inn de direkte ekstrakostnadene ved smitteverntiltakene. Så vil tiltakene også medføre ekstra tidsbruk.  Noen bruker lang tid, noen har gode rutiner som tar bare noen minutter. Dette må uansett kalkuleres inn i behandlingsprisen. Hvis ikke blir det "dårlig butikk", både bedriftsmessig og lønnsmessig. Meldingen er: Frem med kalkulatoren og sett en pris som man kan leve av!

Dialog påkrevd

Vi gjentar til sist: Vi vil rose en bransje som virkelig har tatt ansvar i en koronapandemi som har rammet alle!  Ingen er upåvirket av dette. Det er en situasjon uten noen vinnere. Nå må det evalueres på tiltak og virkning/bivirkning både nasjonalt og lokalt i alle bedrifter.


Vi står sammen i dette – og sammen skal vi finne de beste løsningene. #sterkesammen #altgårbra #tryggsalong

Tilbake
Annet Innhold