• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Medlemstilbud: Intensivkurs for verneombud

NFVB har inngått en avtale med firmaet Arbeidsmiljøsenteret om skreddersydde kurs for verneombud, spesielt tiltenkt bedrifter mellom 5 og 10 ansatte, der loven fra i år forplikter bedriften å ha et verneombud på plass.   

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-02-27T10:46:51.0000000Z

Verneombudet fungerer som et bindeledd mellom arbeidsgiveren og arbeidstakerne når det gjelder helse- og sikkerhetsspørsmål, og representerer vanligvis arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.


Hensikten med å ha et verneombud er å sikre arbeidstakerne en trygg og sunn arbeidsplass, og at arbeidsmiljølovgivningen blir overholdt. Frisør- og velværebransjen har mange regler og forpliktelser innenfor HMS-feltet. Verneombudsrollen er ikke en erstatning for ansvaret som ligger hos arbeidsgiver, men er et supplement til bedriftens og de ansattes beste.


Et verneombud må ha en grunnleggende kompetanse innen HMS for å kunne utføre jobben tilfredsstillende, i tillegg til en innføring i hvilke ansvar og oppgaver som ligger til rollen.


Kurset Arbeidsmiljøsenteret har designet for oss, ivaretar rollens rammer på en bransjetilpasset måte. Det er en forutsetning for å delta at kursdeltager kjenner de sentrale kravene i arbeidsmiljøloven og bedriftens HMS-arbeide, inklusive rutiner for risikovurdering mm.


Kurset er digitalt og tas over tre formiddager.  Medlemmer av NFVB får kurset til medlemspris; 4.500,- pr person. 


Vi sender ut påmeldingsinformasjon til medlemmer via medlemsmail i uke 11, påmelding vil da også kunne gjøres direkte fra nettsidene våre.  

 

 


Tilbake
Annet Innhold