• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Med yrkesfag som førstevalg

”Førstevalg eller riktig valg” var tittelen på et seminar om yrkesfag i regi av NHO under Arendalsuka. NFVB var medarrangør av seminaret. - Frustrerende å høre at så mange ikke fullfører yrkesfag, sier Tara Lyche, som driver frisørkjeden Lucky på Sørlandet.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-12-16T14:34:11.0000000Z

Debatten fokuserte at på de fleste yrkesområder er det de voksne som bestemmer. Hvorfor skal 16-åringenes førstevalg alene styre dimensjoneringen i videregående skole? NHO-fellesskapet ønsker seg et bedre system for dimensjonering, og beslutningsretten tilbake i Yrkesopplæringsnemndene.

Rekrutteringen er beinhard

Tara Lyche fulgte debatten i Arendal og brenner for å styrke yrkesfag.
 - Vår største utfordring er å heve statusen til yrkesfag. Størst påvirkningskraft her har nok foreldre. Det er viktig å nå frem til disse med informasjon om karrieremulighetene, og hvor bra yrkesfag faktisk er for mange. Det er frustrerende å høre at så mange ikke fullfører yrkesfag og at mange dropper ut av sitt utdanningsløp, sier Tara Lyche. 
Hun forteller at det er vanskelig å få tak i dyktige frisører. Uten egne lærlinger hadde rekrutteringen til bedriften vært meget vanskelig. Lucky er en av Sørlandets største frisørkjeder, med syv salonger i Arendal, Grimstad og Tvedestrand. De har 38 ansatte og en fjerdedel av disse er lærlinger.

Minister’n i stolen – igjen. Torbjørn Røe Isaksen har besøkt Lucky frisør før. Her klippes han ute på gaten av frisørlærling Malene Køhler. 

 

Den riktige yrkesveien

 - Å velge yrke er et stort valg, og det koster samfunnet store beløp om du velger feil og kanskje havner utenfor arbeidslivet. De som har høyt karaktersnitt får nok ofte høre at de bør velge høyere akademisk utdanning, og det kan være helt feil.
 - Veiledere i skolen og foreldre bør bli flinkere til å lytte til hva som er ungdommenes interesser. Hvis vi hadde fått opp statusen på yrkesfag, og ungdommene valgt yrket ut fra interesse, så tror jeg vår bransje hadde vunnet mye. 
 - Politikere må legge til rette slik at veiledere i ungdomsskolen får bedre verktøy og blir flinkere til å gi gode råd når yrkesvalg skal tas, mener Tara Lyche.

Enige om styrket fagopplæring

Det er bred politisk enighet om at statusen til yrkesfagene må heves, samtidig som lærebedriftene får bedre vilkår. Dette ble også slått fast på et eget dialogmøte om fagopplæring under Arendalsuka. Det var NHO Agder som arrangerte det i samarbeid med Lucky Frisør. NHO Agder står for en rekke dialogmøter med politikere fra ulike partier i hele regionen. Møtene arrangeres i samarbeid med bedrifter som deler sin historie og sin erfaring innenfor viktige samfunnsområder som inkludering, markedsadgang, eierskap og miljø. 

 Det første av disse dialogmøtene ble altså arrangert i samarbeid med Lucky Frisør, som også ble kåret til årets lærebedrift i 2018 i Agder. De satser bevisst på å rekruttere flinke fagfolk gjennom et systematisert opplæringsprogram som gjennomføres i tett samarbeid med Sam Eyde videregående skole. 
 - Lærlinger er viktige for oss, selv om det koster penger og ressurser. Vi er avhengige av å rekruttere nye medarbeidere og gjør dette gjennom lærlingeordningen, men det er også viktig for oss å ta samfunnsansvar knyttet til yrkesopplæringen, fortalte daglig leder Tara Lyche i møte med listetoppene til fylkestingsvalget i Agder denne høsten.

Fra ord til handling

Dimensjonering av utdanningstilbudene, frafallet i videregående skole, psykisk helse blant ungdom og bedre samarbeid mellom skole og næringsliv var blant temaene som ble berørt i dialogmøtet. Det var også bred enighet om at yrkesfagene må få økt status, dersom vi også i fremtiden skal lykkes med å få flinke fagfolk som kan bidra til vekst og utvikling i bedriftene. Ett av forslagene som ble nevnt var å innføre en autorisasjonsordning innenfor flere yrkesgrupper. I dag kan man for eksempel etablere en frisørsalong uten fagutdannede frisører. Det kan undergrave fagopplæringen og skape rom for aktører som ikke tar et samfunnsansvar, med alt hva det innebærer.

Tilbake
Annet Innhold