• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Mentimeter var verktøy til spørsmål og svar.

Mentimeter var verktøy til spørsmål og svar.

Med fokus på utvikling

Årets landskonferanse hadde virkelig utvikling på agendaen, med mange innfallsvinkler. Konferansen viste også hvordan nye digitale verktøy påvirker måten vi jobber og utvikler oss på.


Konferansen var planlagt til å være hybrid, det vil si både fysisk og digital. Men når koronaen nå endelig var langt mindre skummel, så var ønsket om fysisk deltakelse så overveldende at den digitale versjonen ble lagt til side. 

Årets konferanse plukket opp tråden fra Landsmøtet 2021. NFVB mangler ikke akkurat på oppgaver, og de er «evigvarende». Kompetanseutvikling vil aldri gå ut på dato, bedriftene vil alltid ha behov for kvalifisert og motivert arbeidskraft. For å få gjennomslag for vår bransjepolitikk trenger vi en sterk bransjeorganisasjon, og for å nå frem på flere beslutningsnivåer må organisasjonen ha regionale og lokale ressurser.  

Organisasjonen - strategien - folkene

Mens landsmøtet er besluttende, er landskonferansen rådgivende. Her kan styret sjekke ut med medlemmene om de holder rett kurs og med rett prioritering. I år var det en ganske annerledes gjennomføring, der styret gjennom paneldiskusjoner med intervjuer fortalte om NFVBs arbeid og betydningen for bransjen, bedriftene og alle som jobber i den. Samtidig kunne alle deltakerne både svare på og stille spørsmål gjennom bruk av Mentimeter, en artig og effektiv kommunikasjonsform.

Kompetanse er kjernen i utvikling

Den første panelseansen omhandlet kompetanse og utdanning, med samtaler med referanse til NFVB-prosjekter som Svennebrev med fordypning, Fagbrev for hudpleie, Høyere yrkesfaglig utdanning (Bransjeprogrammet) og Kompetansebygging for medlemmer (NFVB Lederprogram). President Espen Sævold var med i alle panelseanser, og kunne både presentere, svare på spørsmål og lytte til innspill. 

Bransjens fremtid = ditt ansvar

Bedriftenes rammebetingelser er sammensatt av mange faktorer, og betyr mye for bedriftenes konkurransekraft. Summen av hver enkelt bedrifts styrker og svakheter er med på å bygge bransjens omdømme. Disse sammenhengene må man jobbe bevisst med, og er alene en veldig god grunn til å være medlem av en bransjeorganisasjon. 

NFVB-prosjekter som Rekruttering til faget, Konkurranser som rekrutteringsarena, Integrering starter i bedrift og ikke minst Autorisasjon av bedrifter /Trygg Salong ble diskutert i panelet, med fokus på hva prosjektene betyr for bransjen/bedriftene i en totalitet.

Medlemsorganisasjon med gjennomføringskraft

I januar gikk startskuddet for NFVBs nye regionapparatet. Konferansedeltakerne fikk nærmere informasjon om bakgrunn, mandatet, oppgavene – og ikke minst folkene. De ulike regionansvarlige vil utvikle et tettere samarbeid med NHOs regionkontor. Det er så mange sterke ressurser i NFVB/NHO regionalt, og utfordringen er å få til et godt og effektivt samspill for å skape gode synergier. I mange av regionene/fylkene er allerede kontakten opprettet, og det fortelles om glød og entusiasme.

Oppfølging i praksis

Det er begrenset hva man kan presse ut av en halv dags landskonferanse, men mange av spørsmålene ble fulgt opp og besvart på det digitale medlemsmøtet i mai. De fleste av konferansedeltakerne var også til stede under hele bransjehelgen på The Hub, med norgesmesterskap, seminarer og prisfest. Den sosiale arena er en viktig møteplass for mange diskusjoner, og NFVBs medlemsmasse er veldig inkluderende. Gå ikke glipp av neste mulighet for å treffe dine bransjekolleger. 

Det ble vist flere videosnutter fra NFVB underveis, som en kavalkade om en aktiv bransjeorganisasjon med utgangspunkt fra Landsmøtet 2021, rekruttering på TikTok og deltakere på lederprogrammet. 

Se også:

 

Tilbake
Annet Innhold