• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Denne utgaven av SALONG Hud & velvære preges naturligvis av koronakrisen.

Denne utgaven av SALONG Hud & velvære preges naturligvis av koronakrisen.

Magasinet SALONG Hud & velvære ute med nytt nummer

Koronapandemien har preget bransjen i flere måneder nå, og etter gjenåpningen snakker vi om en ny normal. Salongeierne har fått utfordringer de må finne gode og fremtidsrettede løsninger for.  Magasinet SALONG Hud & velvære nr 2. 2020 setter fokus på oppgaven. 


Koronapandemien preger hudpleie- og velværebedriftene, men vi er fortsatt en bransje full av muligheter.  Kundene er der, med sine behov og ønsker, med drømmer om glede og velvære. Det må du mer enn noen gang tidligere jobbe for å innfri.  Det er et krevende oppdrag, det vil bli økonomisk svært tøft.  Du må virkelig bruke dine fagkunnskaper, du må sikkert skaffe deg nye kunnskaper i bedriftsledelse, økonomi og markedsføring.

Vi har fått en ny hverdag, og vi må gjøre det beste ut av den. Mye av dette nummeret av SALONG handler om det, og hvordan du som fagperson, leder og medmenneske kan håndtere en situasjon ingen kunne forestille seg da vi gikk inn i 2020.  Koronakrigen er ikke bare mot viruset, men for å skape en trygg hverdag og god fremtid.

SALONG Hud & velvære utgis av bransjeorganisasjonen NFVB, som er tilknyttet NHO gjennom landsforeningen NHO Service og Handel. Magasinet sendes til alle registrerte hudpleiebedrifter, og gir salonglederne kanskje en liten bekreftelse på at det er godt å ha ressurser med seg når man skal drive seriøst i tøffe tider.

Mange bedriftsledere har gjennom koronakrisen «oppdaget» hva det betyr at noen jobber for dem, både næringspolitisk og med hjelp og bistand til daglig drift.  NFVB inviterer alle hudpleie- og velværebedrifter til å bli medlem i et givende fellesskap. For mer informasjon, kontakt NFVBs administrasjon eller tillitsvalgte - se nfvb.no/kontakt


Les NFVBs magasiner digitalt her.

Tilbake
Annet Innhold