• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Lønnsmodeller i frisørbransjen

I tariff-forhandlingene i 2022 avtalte partene å sette ned et utvalg som skulle se på forkjellige lønnsmodeller i frisørbransjen. Utvalget har nå levert sin rapport. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2024-04-11T14:48:46.0000000Z

"Lønnsmodellutvalget" har bestått av representanter fra Fagforbundet sentralt, Fagforbundet Frisørenes Fagforening, NHO sentralt, NHO Service og Handel samt representanter fra styret og administrasjonen i NFVB.


Utvalget har jobbet seg gjennom flere forskjelige lønnsmodeller. Gjennom simuleringer har man sett på fordeler og ulemper, konsekvenser og effekter. Det er jobbet grundig i utvalget, og partene er enige om at selve prosessen, det å sammen se på de forskjellige modellene, har vært verdifullt for både felles forståelse og kunnskap om bransjens kostnadsbilde. 


Sluttresultatet er en enkel rapport som kort beskriver noen av de vanligste lønnsmodellene. Det har ikke ligget til utvalgets mandat å anbefale en enkelt modell. 


Medlemmer av NFVB kan få tilsendt rapporten ved henvendelse til post@nfvb.no . Den vil også vedlegges en medlemsmail i løpet av våren. 


 

Tilbake
Annet Innhold