• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Lønn under utdanning

Som en del av utdannelsen frem til svenneprøven vil lærlingen være en ansatt i opplæringsbedrift.
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-02-02T05:53:37.0000000Z

Lærlingen vil vanligvis lønnes etter satsene for lærlinger i tariffavtalen for frisører, som følges av de aller fleste lærebedrifter.

Eksempel:

De fleste lærlinger har en læretid på to år. Det ene året er definert som opplæringsår, det andre er verdiskapingsår. Lønnen for lærlinger er knyttet til verdiskapingstiden, men lønnen er delt slik at lærlingen får noe lønn i hele læretiden, også det første læreåret. Lærlinger som har fullført VG2 – Frisørfag lønnes slik:

 

  1. året i bedrift: 35 % av laveste garantilønn for en svenn.
  2. året i bedrift: 65 % av laveste garantilønn for en svenn.

 

Til sammen utgjør lønnen ett års garantert minstelønn for en nyutdannet frisørsvenn.

Husk: Dette er lønn under utdanning.

I tillegg har lærlingen rett til lån og stipend fra Lånekassen hvis han/hun fyller kravene for lærling.

Husk å tegne en ansettelses kontrakt med lærlingen. Denne ansettelseskontrakten er tidsbegrenset og skal kun gjelde frem til læretiden er over. Etter dette må det eventuelt tegnes en ny kontrakt.

Tilbake
Annet Innhold