• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Lederkompetanse for fremtiden

Det skjer endringer i markedet med økt digitalisering, nye forretningsmodeller og større konkurranse. Dette stiller nye krav til din kompetanse som bedriftsleder. NFVB ønsker å gi sine medlemmer kunnskap og kompetanse til å møte markedsendringer. NFVB Lederprogram ble lansert i oktober. Kull 2 starter 30. januar, og er en investering som garanterer stort utbytte.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-01-02T09:00:25.0000000Z

Skal du drive lønnsom salong holder det ikke å «bare» være faglig dyktig fagutøver. Du må også ha inngående forståelse for økonomi, ledelse og markedsføring. Som del av NFVBs strategiprogram har det blitt satt i gang en rekke utviklingsprosjekter som skal gi bedriftene gode rammebetingelser for trygg og lønnsom salongdrift. Flere av tiltakene går direkte på utvikling av den personlige kunnskap man trenger for å være en god salongleder i en bransje i endring.

Hva betyr kompetanseutvikling for deg?

NFVB-prosjektet «Kompetansebygging for medlemmer» ble satt i gang i fjor, og ett av resultatmålene i prosjektet er å utvikle et kompetanseprogram som skal være konkret, relevant og gjennomførbart. En bredt sammensatt prosjektgruppe har behandlet mange innspill om behov og ønsker, og som første tilbud ble det lansert et lederutviklingsprogram. NHO og landsforeningen NHO Service og Handel tilbyr også en rekke aktuelle kurs, og NFVB vil synliggjøre dette bedre gjennom et årshjul med kurstilbud. Her vil du kunne velge ut fra dine behov og muligheter. 

Lederprogram for frisører og hudpleiere

NFVB Lederprogram er tilpasset hver enkelt deltaker. Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis vil du få konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder.  Alf Inge Cleve-Stiansen har bred erfaring fra coaching og lederutvikling i frisør- og hudpleiebransjen, og vil starte med individuell analyse og gjennomgang av hver deltakers bedrift.  Fellessamlingene har en praktisk tilnærming og progresjon, med konkrete, individuelle handlingsplaner mellom hver samling. Gjennom hele programmet jobbes det med person- og bedriftscase. Lederutviklingsprogrammet gir en NFVB ledersertifisering.


Les mer om NFVB Lederprogram her

Tilbake
Annet Innhold