• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
NFVB-medlemsbedriften Friske Fjes har tatt et aktivt valg om kun å drive med tradisjonell hudpleie i kombinasjon med salg av produkter til etterbehandling. <br/>

NFVB-medlemsbedriften Friske Fjes har tatt et aktivt valg om kun å drive med tradisjonell hudpleie i kombinasjon med salg av produkter til etterbehandling.

Kunnskap gir bedre salgstall

Friske Fjes åpnet høsten 2016 og har avdelinger i Elverum og på Flisa. Bedriften har 11 ansatte og satser på tradisjonell hudpleie og produktsalg. Som deltagere på NFVBs lederutviklingsprogram har de, ifølge daglig leder og eier Elisabeth Brokke, fått verdifull kunnskap om å drive lønnsomt.


De tre eierne av Friske Fjes, Elisabeth Brokke, Maren M. Lystad og Sissel Andreassen Aasen var alle erfarne hudteraputer med mange år bak seg som selvstendig næringsdrivende, før de ble enige om å starte sammen. 

 – For oss har det vært en styrke å være tre. Vi har forskjellige ansvarsområder og vi er flere som drar lasset sammen i vanskelige tider. Før vi startet opp, ble vi også enige om hvilke verdier og veivalg vi ønsket for bedriften. Vi var alle innforstått med at vi ønsket en trygg og solid økonomi i bunnen, og vi har lagt stor vekt på å ha allsidige terapeuter som kan gjøre et godt utvalg av behandlinger, for lettere å fylle listene i rolige perioder, sier daglig leder og eier Elisabeth Brokke.

Satser på tradisjonell hudpleie og produktsalg

Bedriften har tatt et aktivt valg om kun å drive med tradisjonell hudpleie, da de ønsker å være en motvekt til dreiningen mot det medisinske. De legger stor vekt på produktsalg, og satser også sterkt på fagutviklingen til den enkelte terapeut, da de mener at kunnskap gir bedre salgstall. 

 – Vi har et veldig godt forhold til vår hovedleverandør Skintific, og har valgt å ha kun deres merkevarer på hud, kropp og makeup. Vi er faktisk en av de klinikkene i Norge med flest Dermalogica-eksperter, og den første hudpleieklinikken i Norge som fungerer som en conseptstore for Dermalogica, sier hun.

– Når det gjelder hudpleien, så skreddersyr vi alltid behandlingene ut ifra hudtype, hudtilstand og årstid på behandlingstidspunktet. 

Elisabeth forteller videre at bedriften også satser sterkt på butikkdelen. Hele 40 prosent av omsetningen kommer av produktsalg. Målet er en 50/50-deling, og med store resepsjoner og butikkdeler i begge klinikkene, har de god plass til å arrangere eventer og markedsdager i klinikkene. Hun legger til at de mest etterspurte behandlingene, i tillegg til vanlig hudpleie, er farging av vipper og bryn og voksbehandlinger.

 - Lederprogrammet gjorde meg trygg i lederrollen og gav meg verdifull kunnskap om hvordan man leder andre. Anbefales på det sterkeste! sier Elisabeth Brokke. 

Motiverte medarbeidere og faglig påfyll

Gode, motiverte terapeuter er viktig for at bedriften skal gå bra. Hos Friske Fjes har de derfor hver måned en-til-en-samtaler med de ansatte, der det jobbes med mål og utvikling. I tillegg har de faste personalmøter, samt workshops i ny og ne, og de legger stor vekt på den sosiale delen for at alle skal trives på jobb.

 – Når det gjelder faglig påfyll og opplæring, så er hovedleverandøren, Skintific, svært dyktige. Våre ansatte deltar både på kurs innenfor fagfeltet vårt, og kurs rettet mot produktopplæring. De har også tilgang til en digital læringsportal hos leverandøren, der de når som helst kan logge seg inn, sier hun.

Gode, motiverte terapeuter er viktig for at bedriften skal gå bra. Hos Friske Fjes har de derfor hver måned en-til-en-samtaler med de ansatte, der det jobbes med mål og utvikling.

Ikke bekymret over økte priser og høyere renter

 – Vi valgte fra start av at vi ønsket en trygg og solid økonomi i bunnen. Det har vi klart, så når det gjelder renteøkning, merker vi heldigvis ikke noe særlig til det.

 – Vi ser at en del av utgiftene våre øker, og det er dyrere å kjøpe inn produkter. Vi har justert utsalgsprisene, og behandlingsprisene vil vi justere i løpet av høsten. 

 – I forhold til kundene, merket vi en endring høsten 2022, da det ble litt flere «hull» i listene enn vi var vant til. Men tallene peker oppover. I juni hadde vi rekordomsetning, og hvis det ikke skjer drastiske endringer for resten av året, blir 2023 et rekordår omsetningsmessig, sier hun og legger til at hun tror fremtiden for hudpleiebransjen er trygg.

 – Vi får satse på at vi kommer i havn med den nye utdanningsformen med lærlinger, og at bransjen ikke sklir over til at alle må bli kosmetiske sykepleiere.


En trygghet å være medlemsbedrift

I 2020 valgte de å melde de seg inn i NFVB, et medlemskap som, ifølge Elisabeth, gir en ekstra trygghet for bedriften.  

 – Vi meldte oss inn i NFVB fordi vi ønsket å delta på lederprogrammet som NFVB markedsførte. Da koronaen traff landet i mars 2020, var medlemskapet gull verdt fordi vi hele tiden fikk førstehåndsinformasjon om situasjonen vi var oppe i. Nå betyr medlemskapet at vi har en organisasjon i ryggen som gir oss tilgang på lederkurs, en rekke fagrelaterte kurs, rabattavtaler og som bistår med relevant informasjon om bransjen og om det å drive en bedrift, konkluderer hun.


Lederutvikling – gull verdt for oss

Elisabeth Brokke og kollega Shirley Nedgård har begge deltatt på NFVBs lederutviklingsprogram. Erfaringene deres er svært positive, og de vektlegger hvordan de lærte bedre tidsdisponering og hvordan de fikk konkrete verktøy for bedre ledelse og mer fornøyde medarbeidere.

Mer trivsel og bedre resultater

Da Elisabeth tok hudterapi-utdanning på slutten av 90-tallet, var det ikke snakk om at ledelse var en del av pensum. Og selv om hun hadde drevet eget firma i mange år før Friske Fjes startet opp, visste hun ikke nok om hvordan man leder andre. 

 – Å delta på NFVBs lederprogram har gitt meg verktøy som jeg kan bruke for å få frem det beste i de ansatte. Vi lærte konkrete metoder som vi tok i bruk med en gang, og jeg lærte blant annet at jeg måtte sette av mer tid til å følge opp de ansatte. Tidligere var jeg vant til å fylle dagene mine helt opp med kundeavtaler, noe som bidro til at det ikke ble tid igjen til å «se» de ansatte. Dette endret jeg underveis i lederprogrammet, og fikk tilbakemeldinger fra de ansatte at de trivdes bedre på arbeidsplassen etter at jeg satte av mer tid til dem.

 – Jeg lærte også metoder for å måle utviklingen til terapeutene og bedriften, og å sette mål og motivere ut ifra dette, forteller Elisabeth.

Friske Fjes har tatt et aktivt valg om kun å drive med tradisjonell hudpleie i kombinasjon med salg av produkter til etterbehandling.  

På et helt nytt nivå

Etter 13 år i bransjen, trodde Shirley at hun var godt forberedt og klar for ny stilling som personalansvarlig. Men etter å ha tatt lederutviklingsprogrammet, er hun nå på et helt annet nivå som leder.

 – Jeg opplever mindre daglig stress og jobber med personalet på en mye bedre måte i dag enn jeg gjorde tidligere. I en lederstilling er det dessuten viktig å ta seg god tid til kontorarbeid, noe jeg var dårlig på før. I dag har jeg en helt annen struktur på arbeidsdagen og bruker mye tid på å motivere de ansatte. Gjennom lederprogrammet lærte jeg flere teknikker og verktøy som jeg bruker for å motivere og løfte jentene jeg er leder for. Jeg setter søkelys på hver enkeltes behov slik at de kan videreutvikle seg som terapeuter og sammen skape en trygg og solid arbeidsplass. Mine forventninger, og håp om å bli en bedre leder, ble oppfylt under lederprogrammet, og jeg ser positive resultater hver dag med jentene våre på Friske Fjes, smiler hun.

– Gjennom lederprogrammet har jeg virkelig fått bygget opp min kompetanse innen ledelse og utvikling, og jeg føler meg tryggere i lederrollen, sier 

Shirley Nedgård.  

Tilbake
Annet Innhold