Back
«Den beste markedsføringen skal ikke føles som markedsføring» Thomas Moen.

«Den beste markedsføringen skal ikke føles som markedsføring» Thomas Moen.

Inn i fremtiden med POST-modellen

Nye tider gir nye muligheter. Både sosialt og digitalt endres markedet raskt, og vi må kommunisere på en ny måte. Hvordan blir din salong påvirket?

Kampen om kundene er i gang på en helt ny arena. Som salong må du være rede til å drive toveis kommunikasjon med både faste og nye kunder.  Fremtidens salonger må levere gode kundeopplevelser utover den fysiske tilstedeværelsen i salongen. Identitet er ikke bare det inntrykket vi gir i kundemøte, men også hvem vi er på nettet.

 

Enkelt planleggingsverktøy

I sosiale medier er ikke kunden lenger passiv mottaker av informasjon, men en aktiv deltaker med stor påvirkningskraft. Du må regne med at kunden kommuniserer tilbake til deg. Er du klar for å takle det?

 

Det som fungerer på Facebook, fungerer ikke nødvendigvis like godt på YouTube eller Instagram. Det du trenger er en strategi, og da er POST-modellen et nyttig verktøy. POST-modellen er en metode du kan bruke for å skaffe nye kunder og bygge tillit via sosiale medier. POST-modellen er utviklet av Forrester Research og benyttes i skoler som BI og Høyskolen Kristiania.

Lær å bruke POST-modellen

P – People. Lag en «lyttestrategi» – en form for markedsovervåking. Du må vurdere dine kunders sosiale aktiviteter og på hvilke plattformer de befinner seg.

 

 O – Objectives. Sett mål for SoMe-satsningen. Du må bestemme deg for hva du ønsker å oppnå med de sosiale medier. Er det å øke verdien av eksisterende kunder, skaffe nye kunder eller øke varesalg?

For å lykkes må du investere tid og ressurser for å bli kjent med kunden. Kunden må omfavnes og varmes opp med fag og produktprat. Du må delta i kundesamtalen, stimulere, holde fokus og snakke med kunden istedenfor til kunden.

 

 S – Strategy. Hvordan skal du nå dine mål. En strategi du kan benytte deg av hvis du vil at forholdet til kunden skal forandres, er Jab Jab metoden. Det er en automatisert måte å bygge ekte kunderelasjoner på, noe som kunder er svært åpne for, sier Thomas Moen, Influencer fra Jab Jab Academy. Jab Jab metoden handler om at du ikke sitter og venter på at kundene skal bite på kroken, men at du aktivt søker opp kundene selv før du sender de på en kundereise gjennom en salgstrakt, hvor ting skjer i en bestemt rekkefølge. Det kan være å lære kundene noe, snakke med dem og inspirere dem. Fordi du gjør det samme til hver potensielle kunde er det mulig for deg å se hva som virker og hva som ikke virker.

Før selve salget må du ha minst to «touch points», sier Moen, hvor du ikke prøver å selge noe til kunden, men gir de noe helt gratis. Du må finne din måte å bygge tillit og forhold til kundene på før du selger de noe som helst. Jo mer kunden stoler på deg, jo mer villig er kunden til å kjøpe fra deg.

 

 T – Technology. Definer først salongens rolle i markedet, uavhengig av teknologien. Først når du vet formålet, kjenner menneskene og målgruppen, kan du bestemme deg for hvordan og hvilke sosiale kanaler du vil satse på. Er det Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat eller Blogg som skal være hjelpeverktøyet?  Det kan også være lurt å benytte seg av betalt markedsføring. I henhold til Thomas Moen er dette noe alt for få gjør. Moens anbefaling er å begynne i det små med 50 kr pr. dag, som økes etter hvert som lønnsomheten stiger. Du kan forvente å tape i en periode, men hvis du gjør det riktig og følger Jab Jab metoden vil den betalte markedsføringen generere trafikk og resultater. Hvis du ikke lykkes med betalt markedsføring, er det feil produkt til feil målgruppe, eller feil målgruppe til ditt produkt, sier Moen.

 

SoMe er en maktarena

Sosiale medier er en ustoppelig makt. Kundene dine snakker om salongen, fagkunnskap, service og produkter uansett om du er tilstede eller ikke. Da er det best å være en del av samtalen og klar til å handle når det er nødvendig.

Gevinsten fra effektiv bruk av sosiale medier er en solid kundegruppe og flere nye kunder. Det er kunden du har omfavnet og varmet opp som skaffer deg nye kunder, ved at de snakker positivt om deg og din salong. Enten det er ansikt til ansikt i menneskelige møter, eller via viral spredning på sosiale medier.

Summen av det kundene sier om salongen kan bety vinn eller forsvinn i dagens virkelighet.

Tilbake
Annet Innhold