• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Foto; Colourbox

Foto; Colourbox

Hvordan håndtere karantene? Isolasjon?

Nye retningslinjer gjør at karantenebestemmelsene er like, uavhengig av hvilke virus man er smittet av eller utsatt for som nærkontakt. Vi ber våre medlemmer følge med på Helsenorge.no for oppdatert informasjon. 


Karantene og isolasjon - fra Helsenorge.noSmittekarantene for nærkontakter:

Alle nærkontakter til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn. Dette gjelder også for alle som har to vaksinedoser eller færre. 
Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke fikk symptomer.
Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Det er strengere regler for de som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.


Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19, ved nærkontakt med smittet: 

Hvis man er fullvaksinert eller har hatt covid-19 skal man følge et testregime og kan avslutte smittekarantenen etter første negative test, gitt at man tar en ny test. Man skal ta en test så raskt som mulig etter nærkontakt, enten en hurtigtest eller en PCR-test. Man skal deretter være i smittekarantene til prøvesvaret på første test foreligger og det er negativt. Deretter skal man ta en ny hurtigtest eller en PCR-test tidligst 3 dager og senest 7 dager etter nærkontakt.


Uvaksinerte, ved nærkontakt med smittet: 

Uvaksinerte skal teste seg hver dag i 7 dager med hurtigtest eller annenhver dag i 7 dager med PCR-test. Første test skal tas så raskt som mulig etter nærkontakt. Man er i smittekarantene frem til prøvesvaret på første test foreligger. Er prøvesvaret negativt kan man avslutte smittekarantenen gitt at resten av testregimet fullføres. 


Testing for øvrige nærkontakter:

Øvrige nærkontakter kan for eksempel være kollegaer eller klassekamerater. Er en kollega smittet skal man følge med på helsetilstanden i 10 dager og teste om man får symptomer. 


Man kan teste seg ut av karantene etter tre dager, men OBS! Det er innført "fritidskarantene" for øvrige nærkontakter til man har testet seg negativt etter syv dager, altså karantene på fritiden selv etter negativ test dag tre! 


Isolasjon:

Man skal isoleres dersom korona er påvist.

 

Avslutte isolasjon:

Dersom man har symptomer kan isolasjonen avsluttes når det har gått minimum 5 døgn fra tidspunktet symptomene startet,  og man har vært feberfri i minst 24 timer uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

Dersom man ikke har symptomer kan isolasjon avsluttes når det har gått 5 døgn fra tidspunktet for den positive covid-19 testen. Dette gjelder uavhengig av om man er vaksinert eller ikke. Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i husstanden fortsatt er i isolasjon eller karantene.


Definisjon nærkontakt:

- man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med koronviruset mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med koronaviruset ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
OG

- kontakten har værtunder to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER direkte fysisk kontakt ELLER direkte kontakt med sekret.  

Har du spørsmål om korona? Se HER

Tilbake
Annet Innhold