• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Hva er egentlig medisinsk hudpleie?

Hva er egentlig medisinsk hudpleie?

Hvor går grensen mellom hudpleie og medisinsk behandling?

Hvor går grensen for hva en hudterapeut kan utføre av behandlinger? Hva er egentlig medisinsk hudpleie? Og hvor viktig er egentlig et tverrfaglig samarbeid? Det var blant spørsmålene som ble tatt opp på NFVBs hudpleiekonferanse.

Slik er regelverket etter Europeisk standard pr. 1.1. 2018

• Kun leger, tannleger og sykepleiere får injisere re-absorberbare injeksjoner og botox etter godkjente kurs.

• Kun helsepersonell får jobbe dypere enn epidermis.

• Kun autorisert helsepersonell får bruke medisinsk klassifisert utstyr.

• Ved bruk av radiofrekvent strøm, skal ikke temperaturer overstige 42 grader for hud- terapeuter.

• Ved mikroneedling skal det kun needles epidermalt (ikke blodsvar), og kun 1 mm på kropp for ikke-autorisert helsepersonell.

Behov for debatt

Hudpleiere har mer kunnskap om hud, og minst like god kunnskap om hudbehandling som sykepleiere. Likevel har sykepleiere «rettigheter» som hudpleiere ikke har. Grensene for hva man har lov til eller ikke av behandlinger, som blant annet mikroneedling og injeksjoner, er derfor noe mange ønsker redefinert. Men skal man endre på noe, må man bruke kunnskap og gode argumenter i de rette fora. NFVB er en arena for debatt, der medlemmenes stemme kan påvirke myndighetene.


 

Tilbake
Annet Innhold