• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

Hvem passer som frisør?

Hvem passer til å jobbe som frisør? Hva krever bransjen av en frisør?
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-08-19T11:02:27.0000000Z

Erfaringene de senere årene, med stort frafall på mange yrkesfaglige linjer, understreker betydningen av at elevene får riktig informasjon om de krav og forventninger som møter dem i det yrket de har valgt. For å lykkes som frisørlærling må eleven: 

Være kreativ og sosial

Frisørfaget passer for elever som er kreativ og sosial. Siden ingen mennesker er like, vil en frisørs hverdag bestå av å møte nye utfordringer hos hver eneste kunde. Det krever at man er faglig dyktig, i tillegg må en like å omgås mennesker og ikke minst kunne kommunisere.  Få yrker gir så store muligheter til å bruke seg selv og sine evner som frisøryrket. 

 

Være faglig dyktig

En frisør skal gjøre ferdig flere arbeider i løpet av en dag. Jobben frisøren har gjort blir hele tiden bedømt av kunden. For å få til et godt sluttresultat må en frisør ha sans for form og farge, og kunne tilegne seg kunnskaper i geometri og kjemi. Det kreves høy faglig kompetanse å få det resultatet kunden ønsker.

 

Respektere andres tid

Elever med stort fravær fra videregående skole, og manglende eksamener, vil ofte få problemer hvis de velger et yrke som frisør. En frisørs hverdag består av et næringsliv der åpningstider, arbeidsplaner, skift og kundeavtaler er de bærende elementene. De som velger faget må derfor ha evne til å respektere andres tid for å lykkes.

 

Alternative veier til målet

Alle yrkesfag krever en bred kompetanse, både faglig og teoretisk. Hvis eleven er teoritrøtte, betyr det at skolen, næringslivet og myndighetene må finne fram til alternative veier til målet. Kanskje er alternativer til ”hovedmodellen” en løsning? Det betyr ikke at kravene til sluttkompetanse endres. Vi trenger fagfolk som både kan matematikk og språk til å møte en komplisert hverdag i bedriftene.


NØKKELKOMPETANSE

Her er noen eksempler på nøkkelkompetanse som inngår i de fleste yrkeskompetanser

 • Samarbeidsevne
 • Orden på arbeidsplassen
 • Selvstendighet
 • HMS
 • Kreativitet
 • Nøyaktighet
 • Fleksibilitet
 • Kompetanseutvikling
 • Yrkesstolthet
 • Planlegging
 • Effektivitet
 • Kommunikasjonsevne
 • Pålitelighet

De fleste vil være enige i at dette er egenskaper vi søker hos alle mennesker, særlig de vi ønsker å ansette. Derfor er opplæringen også fokusert på disse områdene, og i noen grad blir også disse nøkkelkompetansene gjenstand for konkret vurdering av prøvenemndene.


YRKESKOMPETANSE

Målet med fagopplæringen er å gi kandidatene en bredt sammensatt yrkeskompetanse.

Med dette mener vi den helheten som setter eleven i stand til å leve av yrket.

 • Yrkeskompetanse innbefatter evne til å utføre fagarbeid innen et yrke og evne til å løse sammensatte utfordringer knyttet til enkelte arbeidsoppgaver og yrkesutøvelsen som helhet.
 • Yrkeskompetanse omfatter forståelse av hvordan yrket utøves, for dets funksjon i samfunnet, dets kultur, tradisjon og utvikling.
 • Deler av yrkeskompetansen er knyttet til enkelte arbeidsoppgaver, mens andre deler av yrkeskompetansen er knyttet til yrket som helhet.

 

HELSE

Frisøryrket er krevende - både fysisk og psykisk!

God fysisk form er viktig!

En god allmenn helsetilstand er en forutsetning for at eleven skal lykkes. En frisør står og går hele dagen, og bør ikke ha skjelett- eller muskelproblemer. Forebygg belastninger med allsidigtrening og annen fysisk aktivitet, så reduseres sjansene forskulder og nakkeproblemer.

Opplæringen i frisørfaget legger vekt på riktige arbeidsstillinger, og sammen med moderne utstyr og gode lokaler gir dette gode forutsetninger for å unngå belastninger.

Hudproblemer og kjemikalier.

På grunn av det praktiske arbeidet, hvor hendene utsettes for mye fuktighet, kan eksem og allergier provoseres fram. Elever som søker seg til frisørfaget bør derfor ikke ha allergier eller eksem - eller være disponert for dette. Har man hender som lett blir tørre og såre, må dette sjekkes med en hudlege før man starter på utdanningen. På denne måten unngår man å oppdage dette etter at utdanningen har startet. 

Bedriftene har gode prosedyrer for hudbeskyttelse mot kjemikalier. Bruk av hansker ved kjemiske behandlinger (farging m.m.) er en selvfølge. Hanskebruk anbefales også ved vasking og annet vått arbeid, for å unngå uttørring av huden. De kjemiske produktene er også blitt stadig bedre, og innholder stadig færre allergiframkallende stoffer. Alle produkter i seriøse salonger skal være godkjent av Mattilsynet og i henhold til internasjonalt regelverk fastsatt av EU.


Tilbake
Annet Innhold